En knusende fatwa mot norske muslimer?

En knusende fatwa mot norske muslimer?

Det spørs om ikke islams fatwageneral i Europa, Yusuf al-Qaradawi, nå forbereder en knusende fatwa mot norske muslimske ledere – etter som de nå åpenbart vender seg bort fra islams lære! Forholdet er at mens Mulla Krekar, Trond Ali Lindstad og Osama bin Laden både i praktisk politikk så vel som i teorien, tolker Koranen rettidig, snur Usman Rana, Basim Ghozlan og andre islamske ledere ryggen til profetens budskap. Norske muslimer omfavner nemlig, i hvert fall tilsynelatende, demokratiet, menneskeskapte lover – og det som verre er: Disse muslimene prediker respekt for de vantro! Dette må få konsekvenser for Ghozlan og hans meningsfeller – for islam anerkjenner bare lover gitt av Allah. Menneskene skal tjene Allah. Ingen god muslim skal respektere ikke-muslimer – de skal drepes.

Hadde de norske muslimske lederne hevdet sine synspunkter i islams hjemland, Saudi-Arabia, hadde de hatt dødsstraffen hengende over sine hoder. Etter som de bor i Norge kan de takke, ikke Allah, men norske myndigheter og norske skattebetalere for at de har det så bekvemt. Dersom Rana og Basim Ghozlan ble innkalt til ”den hellige islamdomstolen” uten norske myndigheters beskyttelse, ville ayatollaen spurt dem: Vet dere ikke hva som står i Koranen sure 8:39? Der står det nemlig: ”Kjemp mot dem som forkaster islam inntil all tilbedelse er rettet mot Allah alene”.

Kanskje kan Rana og Ghozlan i det lukkede islamske rettslokale holde denne forsvarstalen: I ”Krigens hus” har den islamske lære gitt oss rett til å lyve, jukse og bedra når det gjelder å verne om islam som religion. Det må vi gjøre så lenge muslimene er en minoritet i landet. Vi kan ikke i et fiendeland som Norge der islam ikke hersker, fremstille islam som en religion som vil drepe alle som ikke vil underkaste seg. Den fasen kommer først når vi kommer over i ”Fredens hus”. Vi må i vår situasjon fremstille oss som tolerante, vennlige – og vi må gi inntrykk av at vi kommer godt over ens med kristne, jøder, ja endog de vantro! Vi må presentere islam som fredens religion. Vi må gi inntrykk av at vi står for forsoning og rettferdighet. Det er i islams interesse at vi holder denne linjen.

I en slik situasjon ville nok ayatollaene i den hellige islamske domstol si: Reis tilbake til Norge og fortsett arbeidet. En dag vil halvmåneflagget vaie i Norge så vel som i USA.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder