En lekemuslim takker av

Det holder ikke med shariauniform - du må adlyde Allah blindt, sier pedofeten.

Maryam Trine Skogen melder seg ut av Team islam

En lekemuslim takker av

Qureshi parkerte Skogens lekeislam.

Hijabista og vinglemuslim Skogen kaster shariauniformen for siste (?) gang.  I en artikkel på Utrop kunngjøres Skogens exit fra Det nye Herrefolkets rekker. Grunnlaget er en facebookpostering fra Skogen.

Interessant nok hevdes det ikke eksplisitt at Skogen har forlatt islam. Det opplyses at hun er blitt medlem av Den norske Kirke. Nå kan man jo godt anføre at et engasjement i Kirken – som er okkupert av kulturmarxister og har lite med kristentroen å gjøre -  fint kan la seg kombinere med å fortsatt være muslim. Men jeg tror ikke Allah er oppdatert på den sørgelige åndelige tilstand i Vestens kirkesamfunn. Allah betrakter utvilsomt Skogens adferd som frafall, uansett hvor lite lysten hun selv er på å levere klar tale om saken. Skogens facebookpostering er en umulig spagatøvelse. Ingen muslim faller for det sludderet, Skogen.

Man kan ikke være både kristen og muslim. Vi forstår at frafall fra islam er en naturlig konsekvens av utdannelse, og  at det kan ha vært en tankevekker når du forsøkte å skape noe så uislamsk som å etablere en feministmoske. Tatt i betraktning at slike prosjekter er dødsdømt allerede av Allah, og at likesinnede som har forsøkt å leke muslim på denne måten må leve med politibeskyttelse, er det ingen overraskelse at Skogen har konkludert med at Muhammed har mer innflytelse på konseptet «islam» enn hun selv og hennes velmenende reformforsøk.

For ett år siden dummet Skogen seg ut på TV2 i det hun satte seg selv over Allah, Muhammed og de lærde. Hadde hun gjort noe tilsvarende i et islamsk land, ville hun i beste fall blitt pisket.

Dengang trodde nok fremdeles Skogen at hun var en god muslim. Hun snakket da også om brobygging, dette meningsløse buzzword om et konsept der det er enveiskjøring på brua. I dag har Skogen tatt konsekvensen av at islams brofundament er bygget på sandgrunn, og forlatt den onde dødskulten hun så lenge har vært underkastet.

Det «islam» hun lærte å elske er rett og slett ikke Muhammeds islam. Som de fleste andre konvertitter til islam, er hun blitt løyet til. Det er gledelig at hjernen hennes har evnet å ta seg inn etter feilsteget i 2006, ettersom avvikene mellom ekte islam og det eventyrislam hun var blitt introdusert for, åpenbarte seg.

I 2006, da hun konverterte til islam, uttalte Skogen at «Det er nesten ikke noe som smerter meg mer enn å se muslimer som gått helt bort fra sin religion. Jeg kan bare forestille meg den smerten en mor og far føler når deres kjæreste i livet vender ryggen til et liv i rettferdighet, anstendighet, renhet og godvilje». I dag har Skogen åpenbart forstått at det islamske konseptet «rettferdighet, anstendighet, renhet og godvilje» har et helt annet meningsinnhold enn det som følger av et vestlig sivilisert verdikompass. Vi gratulerer med nyvunnen innsikt.

Vi vil nødig ødelegge hyggen for den frigjorte Skogen, men Koranen foreskriver dødsstraff for frafall.  Muhammed foreskrev drap på apostater.  Reliance of the Traveller o8.1 foreskriver følgelig dødsstraff for apostater.  Yusuf al Qaradawi slår fast at alle lærde er enige om at frafall belønnes med dødsstraff. De er bare litt uenige om drapsmetoden. Skogen får be til den kristne Gud om at muslimene ikke styrker sin posisjon i Norge i hennes tid.  Flere muslimer betyr som kjent mer islam. Mer islam betyr mer sharia i hverdagen.

Vi gratulerer Skogen tilbake blant oss skitne vantro, vi som er verre enn dyr, og som har syv sett innvoller, i motsetning til muslimene, som klarer seg med ett sett innvoller.