En ny seier for islam i Norge!

En ny seier for islam i Norge!

Det er grunn til å gratulere Islamsk råd Norge, Det islamske broderskap, Yusuf al-Qaradawi, Lars Gule, Kari Vogt og hele den politiske venstreside – samt alle andre som har bidratt til å åpne dørene for islam i Norge. De har nemlig nå fått med seg selveste Regjeringen, den rød-grønne, som vil verne muslimene mot islamkritikk!

Blasfemiparagrafen oppheves, men samtidig foreslås i Straffelovens § 185 et straffeansvar som ”verner ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser”.

Muslimene skal vernes mot islamkritikk.

Hva er så Regjeringens begrunnelse? Det heter i departementets vurdering i Odelstingsproposisjon 22 at dersom religiøse følelser ikke krenkes, ”kan alvorlige konflikter i samfunnet avverges”. Med andre ord: Hvis man bøyer hodet, holder tann for tunge og ikke opponerer mot det anti-demokratiske og menneskefiendtlige budskapet i Koranen og i Profetens budskap, har vi fred i samfunnet.

Islam har seiret – vi har Fredens Hus (Dar al-Islam).

Eller er det noen der ute som sier: Vi gir oss ikke uten videre!

Bli med oss i motstandskampen!

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder