Endelig et nei til islam fra avis-redaktører!

Endelig et nei til islam fra avis-redaktører!

Ja, for både Aftenposten og Fædrelandsvennen, som tilhører samme aviskonsern, sier nei til forslaget om et eget shariaråd i Norge – riktig nok på ulike premisser. Fædrelandsvennen har imidlertid som siste setning i sin leder: ”Derimot er det ingen ting til hinder for at muslimske trossamfunn utvikler råd for konflikthåndtering.” Denne formuleringen er ”gefundenes  fressen” for Islamsk Råd Norge og for alle andre – og det er mange – som fremmer islamiseringen her i landet.

 

I muslimske miljøer vil en imams avgjørelse,  basert på prinsippene i sharia-lovgivningen og i ”den hellige Koranen”, gjelde uansett om avgjørelsen er i strid med norsk lovgivning. Vel kan en muslimsk kvinne få skilsmisse ved norske domstoler, men den anses som ugyldig med mindre den godkjennes av islamsk rett.  Dermed er muslimske kvinner også på dette området slaver i den islamske umma med ufrihet og tvang – nøyaktig under samme domene i Norge som i Pakistan eller i Somalia. Når norske medier, politikere og samfunnsaktører for øvrig,  unnlater å ta en realistisk konfrontasjon med islam, vil slaveriet kunne fortsette også i vårt land.
Aftenposten skriver: ”Både politikere og kjennere av islam advarer mot et parallelt rettssystem som et shariaråd vil være.” Vel og bra, men likevel ser vi både i Norge og i hele Europa for øvrig at muslimene bygger opp nettopp parallelle islamske samfunn i form av såkalte no-go soner der kun muslimer har adgang. I Frankrike er etablert 450 slike soner – i England preges disse områdene av at for ikke-muslimer er det farlig å bo og arbeide her. Trakasseringen rammer i særlig grad jødene. Norge ligger kanskje 20 år etter denne utviklingen, men vi har sett tilløpene på Grønland med islamsk religionspoliti.
Det er til å riste på hodet av når Aftenposten skriver at islamske religiøse ledere ikke bør få den mulighet – i et lukket rom – til å avsi kjennelser som bryter med alminnelige rettsregler i Norge.  Hvilken rolle spiller det når politikerne har iverksatt en ukontrollert masseinnvandring av muslimer, som er applaudert både av Aftenposten, Fædrelandsvennen og hele den norske medieindustrien, når islamistene sakte men sikkert tar over landet på islams premisser! De kan gjøre det fordi våre myndigheter, og ikke minst media, har gitt islam fritt albuerom med politiske demonstrasjonsplagg, egne klasser for muslimske jenter, segregering og særbehandling på religiøst grunnlag på alle samfunnslivets områder.  Muslimer kan te seg i Norge på samme måte som i Pakistan – bare med den forskjell at her i landet kan de leve et liv i luksus hele sitt liv uten å arbeide.
Det er på denne bakgrunn vi ikke kan berømme avisredaktører som tar seg sammen og sier nei til shariaråd – fordi dette nei’et er kosmetisk i forhold til det som burde ha vært skrevet mot islams barbari.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder