Er det SIAN som er på villspor – eller?

Er det SIAN som er på villspor – eller?

Spørsmålet stilles etter å ha lest en helsides artikkel i Aftenposten 9. juni 2009 av forfatter og høyskolelektor i journalistikk, Nazneen Khan-Østrem, som opphøyer islam til noe stort og fint i menneskehetens bevissthet. Høyskolelektoren skriver: ”Kampen for fremskritt vil alltid ha mange ansikter. Men så lenge målet er likt; å videreføre islams kjerneverdi, en dyp humanisme, bør det være på sin plass å skape en plattform der alle islams frontkjempere kan delta. Det vil både muslimer og andre kunne lære mye av.”

Hvor gjerne vi skulle ha sett en artikkel her i SIANs nettavis der høyskolelektoren gjør nærmere rede for islams ”kjerneverdi”, som angivelig består av ”en dyp humanisme”.

Er det slik at islam virkelig representerer humanisme, som ifølge Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, er ”et livssyn eller en filosofi som gjør menneskets velferd og dets verdier til det sentrale”. Etter som det her er tale om ”dyp humanisme” må det nødvendigvis innebære at islams humanisme går i dybden og par excellence imøtekommer menneskenes velferd og verdier. Det betyr igjen at SIAN må være fullstendig på villspor når vi fra vårt ståsted retter voldsomme anklager mot islam – der menneskene er underlagt et skrekkregime som styres av Allah, Profeten og Sharia. Vi hevder at islamske ”lærde” har fra 600-tallet og fram til i dag utviklet og praktisert et samfunnssystem som etter SIANs mening er et inhumant terrordespoti der nettopp menneskelige verdier og velferd er neglisjert.

Så kan man spørre – å undre seg over nok en gang – hvordan presumptivt forstandige mennesker oppfatter faktiske forhold forskjellig. Her må vi ta høyde for at da Stalin fengslet eller plasserte i psykiatriske klinikker opposisjonelle vitenskapsmenn, forsvarte kommunistiske vitenskapsmenn i Vesten slike handlinger. Omtrent hele legestanden i Tyskland ga sin tilslutning til de medisinske forbrytelsene som ble utført under nazistyret. Også legene så på jødene nærmest som bakterier som alle var tjent med ble utryddet.

På denne bakgrunn må vi ta høyde for at forfatter og høyskolelektor i journalistikk, Nazneen Khan-Østrem, som tilkjennegir at hun er å betrakte som en av ”islams frontkjempere”, er både blind og døv i forhold til det som er ”islams kjerneverdi”. Eller er det SIAN som er på villspor?

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder