Er Furuset senter redd for at islamister skal slå til igjen?

Bra å hylle Trygve Lie, men bare når Støre og Jan Bøhler taler

Er Furuset senter redd for at islamister skal slå til igjen?

Av Bodil - redaksjonen SIANs nettavis

Det ser mørkt ut for SIANs planlagte fødselsdags-minne-markering ved statuen av Trygve Lie på Furuset lørdag 20. juli. Leder i organisasjonen, Arne Tumyr, er oppgitt over – at etter at politiet innvilget søknaden – tok det Alna bydelssenter over en måned å behandle anmodningen fra SIAN om «kommunal leie av grunn». Avslaget ble gitt på helt spesielle premisser. Konklusjonen fra bydelsdirektøren ble nemlig – at  selv om gressplen-området og det steinbesatte feltet ved statuen nok er kommunal grunn –  så har kommunen ved en særlig avtale overlatt «forvaltningsansvaret» av området til Furuset senter, som tar seg av renhold, vedlikehold m. v. Kommunen oversendte SIAN's søknad til ledelsen i Furuset Senter – som promte har avslått søknaden fra SIAN - med henvisning til at et arrangement av denne karakter kan virke «støtende» på senterets kunder.

På henvendelse fra SIAN's nettavis sier Tumyr: Dette er ingen hyggelig situasjon. Vi har planlagt på Trygve Lies fødselsdag 16. juli (som markeres lørdag 20. juli) å avholde en minnemarkering knyttet til hans store innsats på det mellommenneskelige området – som generalsekretær for FN i sju år. Tross utfrysing og stormkast sto Trygve Lie rakrygget for fred, frihet, demokrati og menneskerettigheter. Han var en av hovedarkitektene for opprettelse av staten Israel der han fortsatt har en høy stjerne. Det er nøyaktig de samme verdiene som SIAN står for

-Men muslimer er vel ikke like glade for hans politiske linje  – noen mener vel at hadde ikke Trygve Lie vært så aktiv for opprettelse av en egen stat for jødene – så hadde Israel aldri kommet på kartet?

-Riktig – de hater Trygve Lie  - ikke minst visse islamske grupperinger her på Grorud. Det så vi desember 2004 da islamister under Allahu akbar-rop rev statuen over ende.

-Men det kan vel bli bråk når SIAN skal ha minnemarkering?

-Det vet man jo aldri når SIAN har et arrangement.

- Har du en rev bak øret, Tumyr, etter som nærmere 50 prosent av befolkningen  i Groruddalen består av innvandrere - herav de fleste muslimer? Har du forståelse for at SIANs nærvær på Furuset i en slik sammenheng som dette oppfattes som en provokasjon?

-Ja, det har jeg forståelse for – dersom man anser  Groruddalen som tapt land til islam.

-Men tilbake til det konkrete – de fleste vil vel mene at et privat kjøpesenter må ha lov til å avslå et arrangement som kan forårsake bråk?

-Jeg synes det er høyst urimelig at de som styrer butikkvirksomhet på Furuset skal kunne bestemme hvem som skal og hvem som ikke skal – få lov til å fagne minnet til en avdød nasjonal og internasjonal politisk personlighet som Trygve Lie.

-Mener du at det er noe som ikke stemmer her?

Ja, jeg har mistanke om at den angivelige avtalen som Oslo kommune har inngått med Furuset senter om det aktuelle området ved Lie-statuen, ikke er til hinder for at bydelsdirektøren i denne sammenheng kunne ha sagt ja til vår søknad om «leie av kommunal grunn.»

-Hva sier avtalen?

-Jeg vet ikke - kommunen finner den ikke igjen - så langt. Men så vidt jeg skjønner av det som har foregått «på bakrommet»  er kommunen engstelig for at dersom man i denne saken hadde overkjørt Furuset senter – hadde ledelsen blitt «forbanna» og sagt at heretter kan kommunen selv ta over vedlikehold av området. Det er imidlertid liten tvil om at bydelsdirektøren kom i kattepine her, for han sitter jo som sjef for den part som snakker høyt om respekt for ytringsfriheten. Det som her har skjedd er jo at ytringsfriheten i realiteten er blitt kneblet. Alt tatt i betraktning tror jeg bydelsdirektøren fant det meget komfortabelt når han – etter over en måneds betenkningstid – fant ut at han kunne falle ned på det som kan oppfattes som: «Dette er ikke vår sak vi har ikke styringsretten over dette området». Paulus  vasket sine hender og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod». Bydelsdirektøren sier: Kommunen er uskyldig i at ytringsfriheten trampes under fot.

-Men hele saken sett i sammenheng, Tumyr  - bør du ikke nå stikke pipen i sekken og SIAN avlyse arrangementet?

-Jeg har tenkt å banke på døren til ordfører Fabian Stang og spørre om han vil hjelpe.

-Hva vil du si?

-Jeg vil si: Kjære ordfører, du som trår til snart her og snart der når muslimer krenkes – du som fremmer islam i 17. mai-toget – kan du hjelpe også en nordmann aldri så lite når norsk ytringsfrihet krenkes? Kan du skjære igjennom denne tøvete kommunale saksbehandlingen i Alna bydel - og gjøre det klart at ytringsfriheten gjelder også i de områder av kommunen som domineres av muslimer?

-Hvordan tror du det vil gå?

-Jeg møter vel en stengt dør, sier Tumyr – han ser ut i luften - litt fjern i blikket.

Bodil - redaksjonen - SIAN's nettavis

 

Til de som kommenterer

Vennligst kommenter i tilknytning til temaer som berøres i artikkelen, eller beslektede emner.

De som ikke holder seg innenfor et visst minstemål knyttet til form og innhold, må være forberedt på at innlegg fjernes uten videre.

For øvrig er det «høyt under taket» når det gjelder ytringer på SIANs Nettavis. Vi vil helst ikke fjerne et eneste innlegg.

Moderator