Er islam en ond religion forkledd som politikk?

Ca. 800 nordmenn konverterer hvert år til islam. Yusef Assidiq er en av dem, men han hevder synspunkter som ikke er forenlig med Koranens lære. Det gjenstår å se om han blir en reformator eller en utstøtt.

Er ja til moskéer aksept av en krigsreligion?

Er islam en ond religion forkledd som politikk?

Skal SIAN på prinsipielt grunnlag gå inn for å forby bygging av moskéer? Ut fra religionsfriheten som er fastslått i norsk lov så vel som i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, vil det i utgangspunktet være grunnlag for å hevde: Å bygge moskéer må være tillatt på linje med å bygge for eksempel kirker. På den annen side: Er islam en religion, eller er islam politikk forkledd som religion? Dersom det hevdes at islam er en krigsreligion som oppfordrer til forbrytelser mot menneskeheten, kan spørsmålet reises: Ved å si ja til moskéer, der islams onde budskap fremmes, legitimerer man da islams terrorvelde og Koranens oppfordring til massedrap?

Er et ja til moskéer også en aksept av islam som krigsreligion?

Nei til minareter

Over hele Europa pågår en heftig debatt om bygging av moskéer. Sveits har til manges forferdelse lagt ned forbud mot oppføring av minareter og forbud mot bønnerop. Dersom en moské sidestilles med ethvert annet «gudshus», er det liten tvil om at moskebygging må tillates ut fra prinsippet om religionsfrihet.

Imidlertid er det mange som hevder at islam er ikke en religion slik vi her i Vesten definerer begrepet. Islam, sies det, er politikk – ond politikk – forkledd som religion.

Egypt var kristent

I en meningsmåling i Egypt, som en gang var et kristent land, ble avdekket:

95 % av Egypterne støtter  islamsk innflytelse over deres politikk. Islamsk innflytelse kommer fra Koranen, og Koranen står for det eneste ekte islam – det samme som al-Qaida praktiserer.

84 % svarte at de støttet dødsstraff for å forlate islam.

82 % svarte at de støttet dødsstraff ved steining for kvinnelig utroskap.

77 % støtter lemlesting (avkutting av hender) som straff for tyveri.

50 % Støtter den muslimske terroristorganisasjonen Hamas.

30 % Støtter den muslimske terrorist organisasjonen Hizbollah.

20 % – eller 16 millioner Egyptere – støtter den muslimske terrorist organisasjonen al-Qaida.

Nådeløs krigføring

Al-Qaida og andre destruktive, islamske grupperinger som er knyttet til Koranens lære, sharia og Allah-dyrkingen i moskéene – står for en nådeløs krigføring som begår forbrytelser mot menneskeheten.

Ved å si ja til moskébygging, legitimerer  man da også  det islam står for? Man vet at martyrer og jihadister har sitt siste opphold i moskéen før de sprenger seg selv i biter og trekker et utall mennesker med seg i døden. I moskéen dusjer de, her tar de på seg sine peneste klær og her pudres de for å lukte godt. Martyrene skal være «rene og pene» når de deiser ned til de 72 jomfruene i paradiset.

Forbud mot kirker

En moské er altså ikke som en kirke. Mens det er forbud mot å bygge kirker i islamske områder, krever muslimer at de har rett til å bygge moskéer i ikke-muslimske land. Når muslimer trenger seg inn i et land anses området for å tilhøre islam.

Motstand i Hellas

I Athen er det ingen offisielle moskéer. Den greske regjeringen har i over ti år aktivt hindret byggingen av moskéer. Nå forsøker de å bygge en statsfinansiert moské, men etter tre anbudsrunder viser det seg at entreprenørene er uinteresserte. I september legges anbudet ut for fjerde gang. Ministeren for infrastruktur, Michalis Chrisochoidis, har vært i kontakt med noen av de mindre selskapene og de svarer at de er bekymret for motstanden blant den greske befolkningen.

Moskéer i Frankrike

Frankrike har 2 200 aktive moskeer. Det trengs angivelig 4 000 for å dekke  behovet. I Köln bygges en megamoské, der 800 islamske sammenslutninger står bak. Store moskéer bygges over store deler av Europa. I Köln har motstanden forstummet.

Koranen inspirasjonskilden

Alle muhammedanere bygger på Koranen, til og med «den moderate» ahmadiyyaminoriteten. Koranen, denne «hellige læreboken», er inspirasjonskilden for intoleranse, mord og terror. Tidligere muslim og professor i islamsk historie og religion, Mark Gabriel (pseudonym), stiller i boken Islam og terrorisme spørsmålet: Hvor får de islamske terroristene ideene fra til sine uhyrlige grusomheter. Professoren svarer: Fra Koranen!

Islam en religion?

Sure 9:123: «Å dere som tror, kjemp mot dem av de vantro som lever nær ved dere, og la dem finne hardhet dere, og vit at Allah er med de rettferdige.»

Sure 5:34: «Lønnen for dem som fører krig mot Allah og hans sendebud, og som anstrenger seg for å skape opprør i landet, skal ene og alene være at de drepes eller  korsfestes, eller at deres hender og føtter hugges av på motsatt side, eller de fordrives fra landet.»

Sure 24:2: «Horkvinnen og horkarlen, gi hver av dem hundre piskeslag. La ingen medlidenhet med dem gripe dere når det gjelder Allahs religion.»

Sure 4:19: «Hvis noen av deres kvinner er utro – hold dem i husarrest til døden henter dem.» (Mange muslimer steiner i stedet kvinnene til døde.)

Sure 74:75: «Hvis de vantro vender seg bort etter at de har antatt islam, vil Allah ramme dem med en smertelig straff i denne verden og den kommende, og de vil ikke ha en venn eller hjelper på jorden.»

Sure 5:37: «Deres lønn som bekjemper Allah og hans sendebud, skal være at de drepes eller korsfestes.»

Sure 9:29: «Bekjemp dem som ikke tror på Allah. Skriftens folk (jøder og kristne) skal punge ut med tributt (særskatt til islam) i ydmykhet.»

Sure 9:5: «Drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem.»

Sure 9:49: «De vantro skal jeg ramme med en hård straff.»

Sure 3:59: «Hvorfor diskuterer dere jøder og kristne ting dere ikke kjenner til! Allah vet, men dere vet ikke!»

Sure 4: 91: «Hyklerne vil at dere skal være vantro som de selv er vantro, slik at dere blir dem lik. Slutt dere ikke til noen av dem, før de drar ut for Guds sak! Hvis de snur seg bort, så grip dem og drep dem der dere finner dem.»

Til dette programfestede barbariet sier gjerne muslimer at også i Bibelen finnes grusomme beskrivelser av guddommelig vold mot mennesker, ikke minst i Det gamle testamente. Til det svarer kristne: Moseloven, i motsetning til sharia, praktiseres ikke.

Islam er staten

Det hevdes at mange muslimer reagerer på at religionen i de islamske stater er blitt en organisert og kontrollert del av statsapparatet, ofte for å legitimere undertrykkelse og diskriminering. Dette blir fortiet både i vest og øst, hevder en muslim fra Irak, forfatter av boken Cruelty and Silence (Grusomhet og taushet).

Dømt til døden

Taslima Nasrin ble i Bangladesh dømt til døden av muslimske fundamentalister for å ha skrevet mot Koranen. Hun sa: «Jeg skriver mot religionen fordi hvis kvinner ønsker å leve som menneskelige vesener, vil de måtte leve utenfor religionen og islams lov.»

Moskéindoktrinering

I moskéene presses barn til å resitere koranvers, side opp og side ned uten at de forstår innholdet. De lærer at islam er fredens religion. Det forties at islam er en krigsreligion. Barna blir fortalt at det står i Koranen: Den som dreper et menneske dreper hele menneskeheten. Det forties at islamske terrorister verden over massakrerer og lemlester mennesker hver dag. Det forties at sunnimuslimer dreper shiamuslimer og omvendt. Ungene får vite at Muhammed var og er verdens mest høyverdige etiske menneske. Det forties at Muhammed var en karavanerøver, sexovergriper og krigsforbryter.

Stortinget støtter islam

Stortinget anser islam for å være en religion som er innenfor «rett og sømnd» – som samsvarer med norsk lov og menneskerettighetene – og som derfor får flere hundre millioner i statsstøtte for å videreutvikle den islamske lære.

Ta avstand?

Skal SIAN på sin side på prinsipielt grunnlag ta avstand fra bygging av moskéer – fordi moskéens læreinnhold strider mot norsk lov, menneskerettighetene, «rett og sømnd»? Står islam i motstrid til det åndsinnhold og «det gode» som forbindes med en religion?  Skal SIAN motsette seg bygging av moskéer – fordi teori, praksis og formålet med moskeene er viktige elementer i islamiseringen av landet vårt?