Er også lovlig å hate det meste - blant annet kristendommen og all menneskelig ondskap

Muslimenes barbari kommer til uttrykk særlig i den islamske staten Iran. Steining av kvinner og offentlige henrettelse ved hengning er noen av straffemetodene. Iran har også dødsstraff for «krigføring mot Gud». Det er legitimt å hate.

Ikke forbudt å hate verken muslimer eller islam:

Er også lovlig å hate det meste - blant annet kristendommen og all menneskelig ondskap

Fremtredende politikere og islams apologeter som Usman Rana, Abid Raja og Nasir Ahmed, foruten norske islam-sympatisører, nærmest konkurrerer om å fremme ulike «tiltaksplaner mot islamhat og islamofobi». Etter den tragiske og avskyelige hendelsen i Bærum, der nok en åpenbart utilregnelig ensom, stakkarslig og villedet ung mann har begått forferdelige forbrytelser, er det imidlertid naturlig at spørsmål melder seg om hva som kan gjøres for at noe lignende ikke skal skje igjen. Dersom regjeringen skulle beslutte å utarbeide en «tiltaksplan mot islamhat», vil man ganske snart under arbeidet komme frem til at en slik plan vil måtte sette mer eller mindre en stopper for islamkritikk. Det vil også medføre kroken på døren for ytringsfriheten - slik vi praktiserer den her i landet - noe som vil være i strid med Grunnloven. Det er enn så lenge tillatt å fremsette lovlige og straffrie avsky-ytringer om det meste. For noen står islam i den sammenheng sentralt med steining av kvinner og dødsstraff for muslimer som forlater islam Det er legitimt med hat-ytringer både mot muslimer og islam, kristendom, nazisme og kommunisme, men det er forbudt i den sammenheng å fremsette trusler, oppfordre til vold eller begå andre ulovlige handlinger som er listet opp i straffelovens paragraf 185. Vi har altså å gjøre med både lovlige og ulovlige hatytringer.

Når en muslim kvitter seg med den islamske lære, slik den fremgår i Koranen og sharia-lovgivningen, er vedkommende ikke lenger muslim. Når muslimer
makter å frigjøre seg fra den religiøse, ideologiske og politiske hamen som islam utgjør, som de er blitt påtvunget og som strider mot lov og rett - da vil de presentere seg selv som iranere, irakere, afganerne og pakistanerne osv. Foreløpig er det bare en liten gruppe muslimer som har meldt seg ut av ondskapens ideologiske og politiske fellesskap og som har gått over til gruppen «Ex-mulims of Norway».
En meningsfylt statlig handlingsplan ville ha omfattet en gjennomgående revisjon av skolens lærebøker - der islam ikke fremstilles som «fredens religion» - men fremstår i all sin gru med all sin nazisme. Skal Norge og Vesten oppnå fred og fordragelighet med islam, må muslimene gjennomgå en obligatorisk omskolering fra det muhammedanske diktatur til det vestlige demokrati. Problemet er at norske politikere vil ikke fremme en slik ordning - av frykt for muslimske opptøyer der Oslo settes i brann. Dessverre har de 300.000 muslimene en slik makt at regjering og Stortinget tør ikke innføre islam-innskrenkende tiltak - av frykt for at det europeiske fatwarådet skal erklære «vredens uke» - da vil brannstiftelsen på ambassaden i Damaskus etter karikaturstriden fremstå som ubetydelig.
Det er betegnende for situasjonen at ingen i det korrekte politiske miljø stiller spørsmålet: Hva kommer det av at islam splitter det norske folk? Hvorfor er splittelsen så stor når det gjelder muslimer, mens konflikter var fullstendig fraværende da ungarske og vietnamesiske flyktninger i tusenvis kom til Norge?
Dette er nordmenns holdning til islam og muslimer:
36 % mener at muslimer passer ikke inn i et moderne vestlig samfunn.
39 % mener at muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur.
30 % mener at muslimer ønsker å ta over Europa.
42 % mener at muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet.
47 % mener at muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets.
Hvordan er det mulig med disse for samfunnseliten skremmende tall - all den stund folket i flere ti-år er blitt belært med at islam er en berikelse for vårt samfunn?
Svaret er ganske enkelt - de er den folkeopplysning som bl. a. SIAN driver med som har tilført folket kunnskap om islams sanne ansikt - som viser at islam er en ulykke for menneskeheten.
Islamister og islam-venner bruker Bærum-hendelsen til å komme med anklager mot «islamhatere» - anklager som ofte munner ut i at nå må Erna Solberg og regjeringen stoppe statsstøtten til Hege Storhaug og Human Rights Service. Muslimen og stortingsrepresentant Abid Raja skriver i sin bok «Talsmann»: «Vi muslimer her i landet har full rett til å fordype oss i islamsk lære.» Nettopp, og når de gjør det kommer de ikke utenom Universal Islamic Declaration der det heter: «Formålet for utdanning skal være å frembringe folk som er gjennomsyret av islamsk kunnskap og karakter og er i stand til å møte alle samfunnets økonomiske, sosiale, politiske, teknologiske, fysiske og intellektuelle og estetiske behov. For at dette skal være mulig må all kunnskap inn under islam.»
Abid Raja seiler under falskt flagg - han fremmer islam i det norske samfunn og gir inntrykk av at han har et verdigrunnlag som er forenlig med det Stortinget står for.
Det er klargjørende det Raja skriver om SIAN: «Det er regelrett kvalmende å lese hva disse rasistene sier og står for. Disse folkene er forrædere mot de norske verdiene vi andre hegner om: Verdier som fremmer samhold og fellesskap.
SIAN fremmer jødehat og muslimhat.»
Hadde Raja vært medlem av nasjonalforsamlingen i Pakistan, der han har sitt opphav, ville han utvilsomt gått inn for dødsstraff for de som «krenker profeten». Han var da også ivrig talsmann for at Norge skulle ha fengselsstraff for blasfemi.
Det er dypt tragisk, foruroligende og endog skremmende - at islamister og islamske miljøer bruker hendelsen i Bærum til å fremme islamiseringen. La oss møte dem og si: Ja, vi hater islam - fordi islam er vår tids nazisme. Vi hater muslimer fordi de fremmer nazisme. De ser på Vestens folk som sine fiender. Vi må nedkjempe dem – ikke med våpen, ikke med vold, trusler eller annen ulovlig framferd, men ved folkeopplysning.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
E-post: [email protected]
tidl. leder

,