Erna fra Høyre nå også med islam-kritikk!

Erna fra Høyre nå også med islam-kritikk!

Høyre har åpenbart planer om å hanke inn enda flere stemmer fra FrP ved å legge seg på en islam-kritisk linje light.  Den siste meningsmåling viser at Høyre er blitt betydelig  større enn FrP. Det er denne trenden Erna Solberg tydeligvis vil forsterke – ved nettopp å fronte problemene knyttet til ”det fargerike fellesskap”.

 

Hun tar opp en rekke spørsmål om islamisering og islamister i sin blogg, men hennes oppfatninger viser at hun i enda mindre grad enn Siv Jensen tar innover seg trusselen fra islam.  Vi skal heller ikke glemme at det nettopp var Erna Solberg i egenskap av  kommunalminister som ville innføre  sharialoven for muslimske kvinner i Norge. Begrunnelsen var at det ville angivelig lette muslimske kvinners skilsmissesituasjon.
Denne gangen går hun til felts mot ”de få” ekstreme islamister. Hun hev der at de fleste muslimer er moderate – i særlig grad femholder hun ”moderate” muslimske lederskikkelser som  Abid Raja, Hadia Tadjik og Usman Rana –  som angivelig tar ”tydelig avstand fra islamistene” og som har, ifølge Solberg,  ”fremholdt en muslimsk retning i tråd med grunnleggende vestlige verdier”.
Den muslim som konverterer til ”grunnleggende vestlige verdier”, er for en kafir å regne – det vil si at hun eller han avviser Muhammeds budskap. Ingen av de nevnte personer har tatt avstand fra profeten. De har heller ikke protestert mot de ca. 50 islamske stater som slo fast i sin ”menneskerettighetserklæring” i Kairo i 1990 at alle rettigheter må ses i lys av sharia. Abid Raja vil ha innført blasfemiparagrafen igjen; han kaller islam-kritikere  for rasister og hevder at indoktrineringen på Koran-skolene er ”kulturformidling”.  Hadia Tadjik la ut på Justisdepartementets nettside at departementet hadde godkjent hijab i politiuniformen. Knapt noen har vært en mer konsekvent islam-aktivist i det politiske Norge enn Usman Rana. Han kalte Siv Jensen for Goebbels – og han står som forfatter av følgende utsagn: Det er et entydig og ufravikelig påbud, en religiøs plikt, for muslimske jenter som har nådd puberteten å dekke til alt utenom ansikt, hender og føtter. Hijabens betydning er først og fremst at man tilfredsstiller Gud. Ved å nekte muslimske kvinner å bruke hijab ekskluderes det en viktig gruppe av samfunnet fra å bli politi.
Det er denne ”moderate majoriteten” av muslimer, Erna Solberg vil støtte opp om. Sannheten er at disse ”moderate muslimer” i virkeligheten arbeider for politisk islam i Norge.
Erna Solberg ser ikke at i alle land der muslimer har gjort sitt inntog er det blitt ufred. Jo større muslimsk kontingent,  jo mer intense blir fiendtlighetene.  Tidligere kristne områder som bl. a. Kosovo og Libanon er i vår tid overtatt av muslimene. Over hele Europa skaper islamiseringen  konflikter.
Når Erna Solberg er overbevist om at de fleste muslimer er moderate, har hun tydeligvis glemt at 3000 toget fram i Oslos gater med krav om at en forfatter som hadde skrevet en roman de ikke likte måtte  drepes. Hun vektlegger ikke de mange voldtektene, de mange muslimske ungdomsgjengene, som også fremstår med forbrytelser som vi aldri før har hatt i vårt samfunn: Gruppevoldtekter. Ran og andre forbrytelser i hopetall preger ”det fargerike fellesskap”.  Eldre mennesker frykter å gå ut – enlige damer tør ikke gå på byen alene om kvelden. Ifølge islamsk tradisjon er de for horer å regne. ”De moderate muslimene” krever at vårt sekulære samfunn skal tilpasses islam. Det er dette samfunnet Erna Solberg åpner for.
Ingen ønsker et samfunn preget av konflikter for sine barn, skriver Høyres leder,  men det er jo nettopp dette samfunnet Erna Solberg og politikere flest legger opp til. Barn av kommende etniske norske generasjoner vil møte –  ikke bare konflikter –  men kanskje også en krigstilstand slik vi i dag ser i bl. a. Kosovo og Libanon – der Islam kjemper for å overta makten fullstendig. Totalt forblindet ser Erna Solberg på islam som en religion -  sannheten er at islam er en ideologi og står for et samfunnssyn som er på linje med fascisme, nazisme og kommunisme.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder