Et enstemmig årsmøte i SIAN ber Oslos ordfører iverksette forføyninger

Sultan har meninger som er uforenlige med det 17. mai står for

Et enstemmig årsmøte i SIAN ber Oslos ordfører iverksette forføyninger

–Etter vår mening kan ingen med slike holdninger som islamisten Shoaib Sultan har være verken medlem eller leder for 17. mai-komiteen i Oslo. Han har holdninger som er stikk i strid med den ideologi og de prinsipper nasjonaldagen er knyttet til. Vi ber om at ordføreren iverksetter nødvendige forføyninger, heter det i et brev SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har sendt ordføreren i Oslo, Fabian Stang, med kopi til gruppeførerne i Oslo bystyre – samt til Kultur- og utdanningskomiteen.

Brevet har denne ordlyd:

På vårt årsmøte 15. mars 2013 ble det enstemmig vedtatt å oversende Oslo kommune  følgende:

uttalelse:

Protest mot at islamist velges som leder av 17. mai-komiteen

Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune har valgt Shoaib Sultan som leder av årets 17. mai-komité. Vi tillater oss å gjøre oppmerksom på at komiteen dermed har valgt en profilert person som er aktiv i det islamske ummah – som dermed fronter verdier som står i motstrid til  den  ideologi og de prinsipper som knyttes til 17. mai.

 

Shoaib Sultan bekjenner seg til islam – som ikke anerkjenner demokratiet, ytrings- og religionsfriheten – som tillater steining av kvinner og som ikke tillater at muslimske kvinner gifter seg med norske menn. Sultan bekjenner seg til et totalitært politisk-religiøst system – som uomtvistelig er uforenlig med de norske og vestlige verdier. Det henvises i den sammenheng til islamske stater som har gjennomført den samfunnsmodell Shoaib Sultan promoterer.

 

Shoaib Sultan har vist at han så langt som det har vært mulig for ham i vårt demokrati, fremmer islamisering av Norge. Som leder i Islamsk Råd Norge, nektet han å fordømme drap på homofile. Han propaganderer for islamsk kultus som halalslakting, (dyremishandling ved slakting av dyr). – videre religiøst motivert fasteritualer som pålegger innbyggere i et sekulært samfunn ikke å ta til seg normal næring. Han fremholder sharialoven som en positiv lov.

Sultan har også ivret for en begrensning av ytringsfriheten knyttet til profeten Muhammed. Som en av lederne i Antirasistisk Senter driver Sultan en systematisk overvåkning av SIAN's anti-islamske virksomhet. Dette dreier seg om registreringsarbeid som han er opprørt over at ikke Politiets sikkerhetstjeneste tar seg av – dette til tross for at  SIAN selvsagt har sitt virke innenfor lovens ramme.

 Shoaib Sultan skrev på Facebook –  at hvis ikke det hadde vært for forurensningen – ville han ha foreslått å grave SIAN-medlemmer ned ute på et jorde.

 

Etter vår mening  kan ingen med slike holdninger være verken medlem eller leder av  17. mai-komiteen i Oslo. Vi ber om at ordføreren iverksetter de nødvendige forføyninger. Alle som feirer denne dagen i Oslo må kunne kreve – at også dagens administrative frontfigur – har de verdier som er forankret i nasjonaldagen, 17. mai.

 

Stopp Islamiseringen av Norge /SIAN)

Styret

Arne Tumyr

Leder