Et fremgangsrikt organisasjonsår

Et fremgangsrikt organisasjonsår

Jeg vil gratulere SIAN generelt – og styret spesielt – med et fremgangsrikt organisasjonsår.

Som nevnt i årsberetningen har SIAN markert seg i det offentlige rom gjennom tre stands på Egertorget i Oslo. Selv om vi dessverre ble forhindret i å gjennomføre arrangementene på ønskelig vis, så er jeg overbevist om at vi har vunnet både oppmerksomhet og sympati for vår sak. Antallet nyinnmeldinger i etterkant av arrangementene viser dette.

Videre har SIAN fått utviklet en profesjonell nettavis som oppdateres jevnlig med interessant og leseverdig materiale. Nettavisen leses av ca. 4 500 forskjellige mennesker i måneden, og mye positiv respons mottas fra leserne. Jeg vil referere et utdrag fra en e-post som SIAN mottok fra en anonym sympatisør for noen dager siden:

Jeg er en (nok av mange), som velger ikke å gå direkte inn i arbeidet mot islamisering. Grunnene er mange, men feighet er en av dem. Derfor: Takk for innsatsen! Mvh. Religionslæreren

Religionslæreren berører en av våre største utfordringer: Folk er redde for å engasjere seg i vår sak. Voldstrusler fra muslimer og deres medløpere kan selvfølgelig virke avskrekkende, men jeg tror at for de fleste er en aversjon mot å bryte med ”den politiske korrekthet” et enda større hinder.

Vi er blitt lært opp til å respektere mennesker, deres kultur og religiøse tro – hvilket vi også bør gjøre – men jeg ser det slik at en manglende ideologisk forståelse av islam forårsaker at man ikke tør å ta tyren ved hornene: Islam er en totalitær og ekspansiv, politisk ideologi og må håndteres som sådan.

SIANs videre informasjonsarbeid er derfor av stor viktighet.

SIANs nåværende begrensning er at nettopp dette informasjonsarbeidet drives av for få mennesker. Styret utgjøres av åtte personer (inkl. to varamedlemmer og revisor), samt noen andre styretilknyttede medlemmer, som gjør en utmerket jobb på ulike plan, men SIAN har fortsatt betydelige utviklingsmuligheter.

Først og fremst trenger SIAN større oppslutning, slik at vi i fellesskap kan danne en bred, folkelig front mot islamiseringen av vårt land.