Etterlysning av gode muslimer

Arrestert steinkaster

Dhimmipolitiet i Bergenstan trenger din hjelp

Etterlysning av gode muslimer

Voldsmuslim før rødfarging

Den som trodde at Bergenspolitiet sin håpløse underbemanning og lite adekvate håndtering av byens islamproblem før, under og etter SIAN standen 22.8.20 skyldtes en tilfeldig og forbigående svikt, tar feil.

Etter at gode muslimske barbarer angrep SIAN sin menneskerettighetsaktivisme i Bergen, har politiet «gitt opp» å straffeforfølge de beste muslimene / verste barbarene.

Politiet har «ikke klart å identifisere» angriperne.

For at utøverne av muslimvold skal få en klar tilbakemelding om at deres islamske adferd ikke er akseptabel i Norge, ber vi derfor godtfolk om hjelp til å identifisere de hitreiste uintegrerbare gode muslimene.

SIAN har fått opplyst at noen av barbarene ble observert på kjøpesenteret Horizont i Åsane, etter deres angrep på demokratiet. Grunnet politiledelsen sin vegring mot å benytte adekvat løsningsmetodikk på byens islamproblem, var politiet på det tidspunkt dessverre opptatt med å stå kringvern rundt politihuset. De kunne derfor ikke reise til kjøpesenteret og pågripe de gode muslimene. 

Politiet er i dag mest bekymret fordi mange av barbarene fremdeles er sinte. Politiet har intet lært.

Folk med adferdsmønster og mentalitet påvirket av den intolerante ørkenkulten islam vil nødvendigvis måtte føle hat og aggresjon mot oss skitne vantro.

Ekte islamsk adferd kommer til overflaten hver gang islam og pedofeten utfordres.

Dette gjelder uansett hvor smilende og hyggelig en muslim var før religionen hans møtte motstand.

Islams etikk er motsatt av vår. Islam er fundamentert på - og holdes i leve ved - ekstrem voldsvilje. Man kan ikke evaluere alle etter våre etiske standarder, og forvente at fremmede med stikk motsatte etiske standarder og problemløsningsmetodikker enn oss, responderer på impulser på samme måte som vi gjør.

Dette vil politiet få erfare også neste gang SIAN kommer til Bergen.

Islam er sykdommen med potensiale til å ødelegge menneskers hjerne. Dialog- og kompispoliti er Snake Oil medisinen som sosionomene har foreskrevet – og som bare forverrer symptomene.

De Bergenske barbarene vil ikke endre adferd så lenge politiet fortsetter sin sosionomtilnærming. Mentalitetsendring hos disse gjestene er sannsynligvis umulig å oppnå.

Sakens faktum tilsier at politiet må ta i bruk de verktøy som ligger øverst på hylla; Langkølle - og om ting utarter - gummikuler.

Dette vil bli påkrevet for å forsvare frihet og demokrati mot importert ukultur, ufrihet, kort sagt; sharia – og mot alle de (som Muhammed definerer som) gode muslimer - som ønsker at Norge skal styres etter sharia.

Dersom ikke medier, politikere og politi hadde pakket de lettkrenkelige inn i bomull og overøst dem med ufortjent sympati, kunne den islamske adferden ha vært utsatt med flere år, inntil de hitreiste eventuelt blir så tallrike at koranen uansett foreskriver obligatorisk voldelig jihad. (Dette problemet forebygges for øvrig veldig enkelt med relokalisering av de shariatilbøyelige til deres opprinnelsesland). At barbarene derimot oppfører seg så islamsk allerede på dette punktet i invasjonsfasen skyldes at statsmakten gir et utvetydig signal om at den hverken har til hensikt å praktisere voldsmonopolet eller å beskytte grunnloven mot å bli shariatilpasset.

Dersom sharia implementeres blir de skitne vantro i Bergenspolitiet arbeidsløse. Det er lite som tyder på at akkurat dét vil gi ikkemuslimene noe mindre trygghetsfølelse i Bergen, enn det vi allerede har med dagens sosionompoliti.

Bergen Arbeiderblad rapporterer at «Politiet har ikke klart å identifisere personene som slo Sian-lederen i hodet med stein og hoppet på ham da han lå nede». 

Ut i fra politiets pressemelding kan det antas at voldsmuslimen som ikke lot seg stoppe av forsvarsspray, er den som ble ilagt forelegg på 17.000 for det som var et drapsforsøk. Det er i seg selv oppsiktsvekkende.

En ren skandale er det derimot, at politiet ikke har tatt ut tiltale mot voldsmuslimen som gjorde sitt beste for å hakke hull i hodet mitt. Politiet hevder at de ikke har lyktes i å identifisere ham.

Det er merkelig, sett hen til at voldshendelsen er dokumentert på vårt videomateriale. Dette videomateriale er egnet til å identifisere flere av voldsmuslimene. Videoene ble oversendt til Bergenspolitiet pr epost allerede 27.8.20.

At politiet likevel konkluderer med at de ikke klarer å identifisere barbarene forteller oss noe om Bergenspolitiet som folk flest vil ha problemer med å tro at er sant.

Politimannen Rune Vedeler sees på video der han hoier og jager steinkasteren. Steinkasteren blir arrestert og kjørt vekk i uniformert bil.  Likevel sier politiet at de ikke er har vært i stand til å identifisere steinkasteren.

Hva er politiets motivasjon for å gjennomføre en så patetisk parodi på en etterforskning, i en sak som er så godt opplyst?

Politiets reaksjon etter muslimvolden er et tydelig signal til byens barbarer om at det er fritt frem å gjenta den islamske adferden neste gang gjestene føler seg krenket.

Politiets innsats mot barbarene står i skarp kontrast til deres innsats for å straffeforfølge voldsofrene. Politiet har tatt seg tid til å etterforske SIAN for hatefulle ytringer. I skrivende stund er det fremdeles åpen etterforskning mot én person for hatefulle ytringer.

Prioriteringene til Bergenspolitiet støter allmenhetens rettsfølelse.

Dersom du vil hjelpe Bergenspolitiet med å identifisere voldsmuslimene, kan du se dem i aksjon her;

Voldsmuslim 1 angriper meg og blir sprayet i ansiktet.

Voldsmuslim 2 angriper og kaster stein i hodet mitt.

Voldsmuslim 3 sparker meg i hodet.

Voldsmuslim 4 hopper på hodet mitt.

Voldsmuslim 5 slår med paraply.

Dersom du gjenkjenner noen av barbarene på videoene, ring 02800.