EU-politikere og islam avkledd og dissekert på vellykket SIOE-konferanse i København

Bill Warner taler i det danske Folketinget 26. mai på konferansen om det euro-mediterranske prosjekt. (Foto: SIAD)

EU-politikere og islam avkledd og dissekert på vellykket SIOE-konferanse i København

- Historien beviser at det nytter ikke å overtale muslimene. Dialog vil alltid gi som resultat at de tar over. Derfor er det ikke muslimenes holdning vi skal forsøke å endre, men europeernes. De må få informasjon om islams sanne ansikt. Dermed vil Europa komme til den erkjennelse at vi nå må kjempe mot islam – som ideologisk, politisk system – før det er for sent. Den internasjonalt kjente islamkritiker, Bill Warner, sa dette i sitt foredrag under SIOE-konferansen i København den 26. mai.

Over hundre SIAD-medlemmer fra hele Danmark, foruten noen få politikere, hadde møtt fram i den ærverdige fellessalen i det danske Folketinget – som SIADs Anders Gravers hadde fått leie for anledningen. Gjennom foredrag og samtaler fremkom et skremmende bilde av hvordan EU-politikerne gjorde knefall for araberne etter den store oljekrisen i 1974. Grovt fortalt: Iran og OPEC skrudde til oljekranene og forlangte priser overfor landene i Vesten som var uhyrlige. Med oljen som pressmiddel truet araberne til seg en avtale med EU som for folk flest, så vel som for politikere, er ukjent.

EU har tilbudt ni muslimske lands befolkning fri adgang til EU. Det dreier seg om den såkalte Barcelonaerklæringen fra 1995, som ble inngått mellom EU, Marokko, Algerie, Egypt, Tunis, Jordan, Den palestinske selvstyrestaten, Syria, Libanon, Tyrkia og Israel. Det er tale om omfattende økonomisk, kulturelt og politisk samarbeid – der EU har garantert ”respekt for islam”. Det tas sikte på opprettelse av frihandelsområde fra 2010. På det kulturelle området er det sterke krefter i gjære for en gradvis islamisering av journalistenes stilling, skolebøkene skal endres og hele samfunnet skal smeltes sammen til et Eurabia der Middelhavet blir en innsjø.

På konferansen var det sterke reaksjoner mot at Danmark som medlem av EU har sluttet seg til avtalen – en avtale verken politikere eller folket kjenner til – og som bare peker en vei: Islamisering av Europa.

Konferansen ga ellers et inntrykk av at SIANs samarbeidsorganisasjon i Danmark, SIAD, har en langt sterkere og mer befestet stilling i Danmark enn hva SIAN har i Norge. Her var fremragende fagfolk knyttet til blant annet akademia. Anders Gravers fremstår som den ubestridte leder. Han og hans kolleger kunne notere seg for en særdeles vellykket konferanse.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder