Fahad Qureshi forsøker å skjule islams ondskap

Qureshi har blamert seg og fossror igjen.

Luremuslim tåkelegger koranens innhold

Fahad Qureshi forsøker å skjule islams ondskap

Nå vil den gode muslimen Qureshi ha med seg alle de ikke fullt så gode muslimene til samtaler i lukkede rom, slik at de skitne vantro nordmennene ikke skal få kunnskap om at islam er i krig med oss.

En kan bevitne mye vanvidd i Allahs hatmanualer.

Hva er det ved alqitalu du ikke skjønner Fahad?

 

 

 

Ytringsfrihet og frie medier er noe herk, når du representerer en totalitær fascistisk  imperialistisk erobrerideologi,og sitrer av forventning til den dagen da du og dine medsammensvorne i troen, skal høste fruktene av de siste tiårenes invasjon.

Men nå har Qureshi forstått at det slett ikke er så bra med den offentlige omtalen av islams målsetning med invasjonen av Vesten. De vantro er i ferd med å våkne. Nordmenn forstår i stadig økende grad hvilken endeløs ondskap som ligger mellom koranens permer. Stadig flere nordmenn får kunnskap om den slavetilværelse som venter de av oss som overlever den muslimske maktovertagelse og okkupasjon.

Qureshi har fått kalde føtter. Han forstår at muslimenes interne krangling – som forøvrig har resultert i mer enn 10 millioner døde muslimer bare siden 1948 - nå bør føres i lukkede rom slik at de vantro ikke får innsyn i muslimenes erobrerstrategi.

Mens Qureshi i sin video nylig tok et oppgjør med de progressive kjetterne iført hvit nattskjorte, banket i bordet og slengte koranvers med drapsbefalinger etter avvikerne, så er mediestrategien hans denne gang en ganske annen. Som en Maran Ata pastor står den sleipe luremuslim frem som en forsonende figur – til og med i slips, til tross for at slipsbruk – etterligning av Kafir - er haram. Hva gjør man ikke for den gode sak. Krig er bedrag, sa jo Muhammed.

At Qureshi lurer de vantro er en ting, men vil han klare å lure andre muslimer? I videoen sin, oppfordret han sine medsammensvorne til å engasjere seg i jihad. Det ble vist til vers 2:216. Linda Noor er blant de som har reagert på at Qureshi på denne måten oppfordret sine zombier til å drepe/slakte de «progressive» muslimene. En annen og vesentlig mer kompetent islamekspert som påpeker det samme er Fjordman. Qureshi forsøker nå å ro seg vekk fra det faktum at han har sitert et koranvers som udiskutabelt befaler muslimer å drepe, selv om de ikke har lyst til det. Qureshi blander inn tolkningsrom i sin padling på dypt vann, men han vet godt at «qitalu» bare betyr én ting. Tolkning fordrer at det finnes uklarheter som kan leses på mer enn én måte. Det er ikke tilfellet mht dette ordet. Ikke bare bekrefter verset av vold er en dyd i islam, det bekrefter også at muslimene utøvde vold for offensive formål. Muhammed fant opp dette verset da han skulle motivere muslimbanden sin til å plyndre karavaner. Konteksten gir ikke Qureshi tolkningsrom slik han forsøker å gi inntrykk av. Koransk dreping er nærmere omtalt [her] for spesielt interesserte.

Et annet interessant moment er jo at koranverset sin betydning på arabisk er vesentlig mer voldelig enn den engelske oversettelsen. Dette gjelder en rekke koranvers. De som hevder at vi ikke kan forstå islam fordi vi ikke kan klassisk arabisk, har et poeng; Koranen er vesentlig ondere på originalspråket enn i engelske oversettelser. Den arabiske koranen er utvetydig morderisk i et uhyggelig omfang. Dette vet både Qureshi og alle de øvrige involverte muslimene veldig godt.

Qureshi ville under normale omstendigheter blitt sperret inne for drapstrusler, men i krig er jo slikt lov.

I den nyeste artikkelen oppfordrer Qureshi sine hjernevaskede jihadistzombier til å fortsette å skrive innlegg i mediene, som kan tjene islams sak. Det er bare innlegg som visualiserer uenigheten internt blant muslimene, og som visualiserer det muslimske overtagelsesprosjektet, han vil ha ut av offentligheten.

Qureshi beskriver ulempen ved det frie ord på en grei måte; «Problemet er at når den ene part kritiserer den andre, vil den andre respondere, og slik vil det eskalere seg til det vi nå ser i dag. Mange opplever denne debatten som svært uheldig og til skade for muslimenes kollektive interesser». Ja, selvfølgelig er det uheldig for muslimenes kollektive interesse at erobrerprosjektet avsløres prematurt.

Den 6. august erklærte Qureshi jihad. Videoen ble postet på youtube med tittelen «Oppklaring av konflikten mellom Islam Net og de progressive Shoaib Sultan, Ali Chishti og Linda Noor». To dager senere (!) snur han helt om. Neida, oppklaringen var ingen oppklaring, Men nå følger forslag til avklaring. Adferden virker impulsiv. Han skifter stadig stridstaktikk. Hvor lenge går det før han snur pånytt? Hvordan vil han handle dersom de «progressive» nå ikke danser etter hans pipe? Følg med på neste episode.    

Den hemmelige dialogen som Qureshi nå søker som erstatning for offentlig debatt, skal dreie seg om «hvem som definerer islam». Akkurat det er en diskusjon som Islam Net er dømt til å vinne. Det er bare én som bestemmer hva islam er for noe, og han heter Muhammed (aka Allah). De «progressive» forsøker alle på sitt vis å omdefinere ekte islam for å få det til å se mer spiselig ut for de vantro. En erkjennelse fra dem om at det er Muhammed som definerer islam, vil tvinge dem inn i Islam Nets fold. Vi får håpe de forstår dette selv.

Det mest spennende ved denne saken er hvor vidt de muslimene som hevder å være opponenter av Islam Nets åpenlyse erobrerambisjoner, nå vil insistere på å fortsette å føre en transparent debatt i det offentlige rom, eller om de vil ta Qureshis poeng, og følge ham inn i de lukkede rom fordi dette best tjener den islamske krigføringen mot Vesten.

Det eneste vi savner nå, er at Per Fugelli kommer og gir alle luremuslimene en god klem. Da er sikkert faren over for vår sivilisasjon. For alle muslimer er vel gode på bunnen?