Fakta er ikke hat, det er fakta

Sultanen av Hønefoss er tilfreds med det skitne vertskapet sin bistand i islamiseringen

Fakta er ikke hat, det er fakta

Det er påny tid for godhetsposører til å ta avstand fra de verdier Norge er bygget på. To ungpionérer fra kommunistpartiet Rødt hevder i Ringerikes Blad 7.5.21 at SIAN fremsetter hatefulle ytringer på torget.

Den dokumenterbare realiteten er at SIAN aldri har fremført noen tale med hatefulle ytringer siden oppstarten for over 20 år siden.

At representanter for et tankesett som har drept 100 millioner mennesker forsvarer et tankesett som har drept 270 millioner mennesker, ved å rakke ned på politiske aktører som konstant lever under drapstrusler fra de to nevnte tankesett, er betenkelig.

I motsetning til hva ungpionérene antar, er det ikke SIAN sin målsetning å bli martyrer. Tvert imot, vi ønsker å leve veldig lenge, slik at vi kan spre islaminfo til så mange som mulig.

Den alvorligste påstanden deres er likevel det falske narrativet om at ord fører til vold. Koblingen mellom ord og vold er et verktøy demokratifiender bruker for å kneble ytringsfriheten. Påstanden om sammenhengen er konstruert for å innskrenke kritikk, for å gjøre flest mulig til rasister og skaffe mest mulig penger i antirasistenes lommebøker.

At Rødt-politikerne ikke forstår hvorfor politiet henlegger anmeldelser, kan skyldes at de faktisk ikke hører etter hva vi sier. De kan være sikre på at politiet er like ivrige som dem etter å stoppe vår virksomhet, men inntil videre har vi lovverk som er designet for å fremme demokratiutøvelse. Det vil ta tid å omdanne vår rettsstat til et totalitært diktatur slik islam og kommunisme foreskriver.

I meningsinnlegget er det uttalt frykt for folkemord og terror som følge av SIAN sin folkeopplysning. I så fall bør de stille seg sammen med oss. De bør støtte et forbud mot koranen, som inneholder ord som hjemler terror og folkemord.   

Empirien beviser at folkemord på ikkemuslimer begås i samtlige land som er blitt islamisert siden Muhammeds tid.  91% av terrordreptei Europa dette århundret er ofre for islamsk terror. Islamsk terror begås mer enn fem ganger hver eneste dag, med mer enn en halv million døde og sårede i dette århundret.

Hvis Ringerikes velgere vil ha mer av slikt i Norge, vet de nå hvilket parti de skal stemme på til høsten.