Faktisk med føljetong om sannhetsformidlere

Faktisk med føljetong om sannhetsformidlere

Faktisk.no sin kampanje med assosiasjon og brunbeising rettet mot folkeopplysere er blitt omtalt i frie medier den siste uken, blant annet her;

Document 1

Document 2

Document 3

Resett

Steigan

Rights

Argumentagder

At Faktisk åpent utvider sin virksomhet fra å tilsløre og vanskeliggjøre befolkningens sannhetssøken, til også å omfatte regulær kampanjejournalistikk er positivt. Normale mennesker vil nå lettere forstå at det Faktisk.no sier ikke er synonymt med fakta. 

Eposten fra Faktisk til SIAN gjengis her:

Hei,

Jeg er journalist i Faktisk.no og jobber med en artikkelserie om hvordan innhold fra alternative medier som Rights.no, Document og Resett spres i sosiale medier. I den sammenhengen har vi funnet ut at Facebook-grupper knyttet til SIAN spiller en sentral rolle i å spre artikler fra disse mediene, særlig gjennom grupper og sider som "Stopp islamiseringen av Norge", "Hege Storhaugs Tilhengere" og "Norge først <3".

I artikkelen vår, som vil bli publisert snart, skriver vi at SIAN er sentral i å spre innhold fra alternative medier, og opplyser at SIANs nestleder Ellen Due Brynjulfsen administrerer flere grupper som er viktige for de alternative medienes spredning. Vi lurer på om leder Lars Thorsen ønsker å kommentere disse opplysningene, og på om SIANs ledelses aktivitet på Facebook er en bevisst strategi for å spre organisasjonens budskap i fora som ikke er offisielt knyttet til SIAN. 

Vi har kontaktet nestleder Due Brynjulfsen om dette for kommentar og for å få svar på flere spørsmål, siden hun er administrator i både Hege Storhaugs Tilhengere og Norge først <3, men ikke fått svar. Du kan se en kopi av e-posten vi sendte henne under. Om Thorsen ønsker å svare på spørsmålene, er han velkommen til det:

"I en kommende artikkel omtaler vi to grupper der du er administrator: Hege Storhaugs Tilhengere og Norge først <3. Vi nevner deg ved navn, og opplyser at du er nestleder i SIAN og tidligere grunnlegger av Selvstendighetspartiet. I tillegg beskriver vi hvordan Hege Storhaugs Tilhengere og Norge først skaper mye engasjement rundt artikler fra mediene Rights.no, Document og Resett.

I den sammenhengen lurer vi på om du ønsker å kommentere din rolle i disse Facebook-gruppene, og hvordan/om disse gruppene kan sees i sammenheng med ditt politiske engasjement, både i SIAN og for Selvstendighetspartiet (og eventuelt Demokratene).

Vi håper også du vil svare på følgende spørsmål:

Et av de mest populære innleggene i Hege Storhaugs Tilhengere kaller et stykke bacon over en dørklinke for “innbruddssikring på Holmlia”. Hva synes du om dette innlegget?

Hege Storhaugs Tilhengere skaper mye engasjement rundt innlegg som lenker til Rights.no, Resett og Document. Hvorfor tror du artikler fra disse mediene skaper så stort engasjement i gruppen?

Er gruppen en måte å spre SIANs politiske budskap på? Hvis ja, tror du det er klart for medlemmene i gruppen?"

Vi trenger svar på disse spørsmålene innen i morgen kl 0930.

Vennlig hilsen

Morten Langfeldt Dahlback

Faktisk.no

Ellen har ikke mottatt epost fra Faktisk. Mitt svar pr epost 23.6.21 er gjengitt nedenfor.

Hei,

Dersom personer tilknyttet SIAN faktisk har en sentral rolle i å spre nyhetssaker fra frie medier, så er jo det veldig hyggelig. Vi vet fra tidligere undersøkelser at flertallet av nordmenn er enige med SIAN, derfor er det naturlig at nyhetssaker relatert til islamproblemet engasjerer mange i sosiale medier.

SIAN har en facebookgruppe, hvor islamrelaterte temaer kan diskuteres innenfor rammene av facebook sitt sensurregime. Nåværende og tidligere aktive og styremedlemmer har og har hatt roller i en rekke facebookgrupper. De fleste gruppene vi publiserer saker i, er drevet av utenforstående. At samfunnsengasjerte mennesker engasjerer seg i fri meningsbrytning og sannhetssøken ved å dele nyhetssaker som gammelmedia velger å ikke publisere, er et ubetinget positivt bidrag til demokratiutøvelsen.

Et innlegg om et baconstykke på en dørklinke for å forebygge innbrudd kalles humor, på samme måte som innlegget om at en koran i hattehylla beskytter bilen fra å bli brent opp av adidasriddere. I alle kriser og kriger er humor viktig. Så også i dagens Norge.

Innleggene fra Rights, Document og Resett skaper engasjement fordi publikum er sulteforet på ekte nyheter. Når folk observerer at samfunnet faller fra hverandre rundt seg, da søker de informasjon, analyse og handling. De frie medier tilbyr et journalistisk håndverk, ærlighet, god språkrøkt og et høyere intellektuelt nivå enn det hovedstrømsmediene åpenbarer i sine spalter. (Jeg insinuerer ikke at alle gammelmedias journalister er uintelligente og uærlige men mediehusene er betalte lakeier av den makta de skulle kritisert og det preger produktet deres).

Angående spørsmålet om det er Ellen sin hensikt å spre SIAN budskap i Hege Storhaugs tilhengere, er vi henvist til spekulasjon. Det faller nok lettere for deg enn for meg. Ellen startet gruppa på et tidspunkt hun ikke var i SIAN. Ut over det har jo både Hege Storhaug og SIAN til hensikt å redde Norge fra islamproblemet, med litt forskjellig retorikk. Alle faktabaserte innlegg om islam og dens utelukkende negative effekt på samfunnet gavner land og folk, uansett hvilken plattform informasjonen formidles.

 Mvh

Lars Thorsen

 Artikkelen Faktisk.no skrev på bakgrunn av ovenstående korrespondanse kan du lese her.

Det mest interessante ved artikkelen er at det hevdes å ikke foregå noen islamisering. «Forskere» og «journalister» bortforklarer den pågående sivilisasjonskrigen ved å hevde at det er en konspirasjonsteori når folk hevder at politikere og muslimer samarbeider om å bruke islam som våpen for å ødelegge Norge. Realiteten slike sjarlataner ikke nevner, er at få eller ingen gode nordmenn hevder at politikere og muslimer samarbeider. Vi påpeker bare at islam ligger som et giftig slimslør over Norge og øker sin negative påvirkning på samfunnet dag for dag.

Dette er observerbart. Da er det ingen konspirasjonsteori. Det er kan hende en konspirasjon på enkelte plan, men å debattere graden av eventuelt samarbeid/konspirasjon er en avsporing. Hovedsaken er at islam ekspressinnføres i Norge og at nordmenn erstattes med muslimer. Det var 30 moskeer i Oslo i 1995. I dag er det 80. Da jeg var ung var det én. Islamisering kalles denne utviklingen.

Om det er tilsiktet fra sannhetsministeriumet Faktisk sin side vites ikke, men om du kjører «Faktisk» gjennom google translate til arabisk, så låter den fonetiske fremføringen veldig likt det norske ordet «farlig». Islam har fire typer muslimløgn. Faktisk bruker samme metodikk. Dette er mer effektivt enn kun regulær grov usannhet. Jeg betrakter det som et faktum at Faktisk.no er farlig for den sannhetssøken som er påkrevet for at demokratiet skal kunne leve.