Falsk SMS med uriktig budskap

Ukjente utgir seg for å være SIAN

Falsk SMS med uriktig budskap

Etter Drammenslaget 10.4.21 har det blitt sendt ut en SMS der avsender utgir seg for å være SIAN.

Meldingen er ikke sendt av oss.

I hvilken grad meldingen er ment som et forsøk på å skaffe SIAN dårlig omdømme i den hensikt å dreie fokus vekk fra all den islamske atferden på Strømsø torg skal jeg ikke spekulere på.

Vi har fått opplyst fra flere kilder at det dreier seg om en masseutsendt SMS med skjult avsender som hevder å være SIAN.

Meldingen lyder;

«Alle muslimer i norge (sic) er aggressive og banker opp folk! Støtt SIAN og få muslimer ut av Norge!»

Meldingen gir et feilaktig bilde av SIAN sitt budskap.

Vi liker å stave Norge med stor N.

Alle muslimer er ikke aggressive. De fleste av dem blir aggressive når politisk islam møter motstand og profeten/islam/muslimens følelsesliv krenkes. Fordi koranen befaler det, og fordi de ikke klarer å se seg selv som et individ, men som del av en umma. De har ingen identitet utover «islam», og tar derfor islamkritikk personlig.

Den muslimske aggressiviteten har sammenheng med at plikten til det islam kaller defensiv jihad - en individuell plikt - utløses når noen truer politisk islam med folkeopplysning og menneskerettsaktivisme.

Muslimvolden i Drammen var defensiv jihad. Du må akseptere at «defensiv» i likhet med veldig mange andre ord, betyr noe annet på islamsk enn på sivilisert språk. Islamsk semantikk er i likhet med koranen designet for å passe med profetens behov og ønsker.

At muslimer som gruppe er ekstremt mye mer voldelige enn nordmenn, både mht barnemishandling, konemishandling og vold mot oss koranen kaller skitne undermennesker fordi vi er ikkemuslimer, er et gjennomdokumentert faktum. Det skyldes ganske enkelt at islam er fundamentert på trusler, vold og undertrykkelse. Det er helt naturlig at folk som vokser opp i, og får et slikt tankesett tatovert på innsiden av skallen, blir voldelige.

Ikke dermed sagt at de også kan fremstå vennlige, dersom du ikke utgjør en trussel mot islamisering/shariatilpasning. Det er forskjell på «vennlig» og «venn». Islam forbyr muslimer å være din venn.

Vi har aldri hevdet at vi vil deportere samtlige som i dagligtale til dels feilaktig omtales som «muslimer».

Realiteten er at mellom 65 % og 80 % av de som kalles muslimer, er muslimer i koransk forstand; De er shariatilbøyelige.

Disse skal relokaliseres til opprinnelsesland, fordi de fremmer et politisk tankesett som har en målsetning om å avskaffe Norge og alle nordmenn som protesterer mot å omdanne Norge til et tilbakestående ufritt land.

Antirasistisk Senter er naturligvis på ballen og vurderer politianmeldelse.

Det er en god ting, fordi politiet rutinemessig henlegger anmeldelser der avsender heter SIAN.  Når ARS anmelder, vil politiet etterforske.

Update:

Politiet har iverksatt etterforskning.