Farlig retorikk fra følelsesstyrt juniorpolitiker

Farlig retorikk fra følelsesstyrt juniorpolitiker

Simen Bondevik har gjort det til en standardøvelse å ta avstand fra vestlige frihetsverdier når SIAN praktiserer demokrati på gater og torg. Hans siste bidrag i så måte er uttrykte ambisjoner om å shariatilpasse norsk lov.

Bondevik er av den oppfatning at «Hver gang en koran brennes uten at det møter tydelig motstand, blir det litt mindre trygt for muslimer i Oslo». Faktum er at når det brennes koraner er det svært utrygt for demokratiutøveren som brenner boken.

Bokbrenning er en lovlig ytring. Det påvirker ikke noens religionsfrihet. Bondevik har lov å mene at koranbrenning er respektløst og sjikanerende. Men jeg merker meg at han aldri har engasjert seg til støtte for sårbare uskyldige norske unge som utsettes for respektløs sjikane og det som verre er, av adidasriddere på daglig basis i alle norske større og mindre byer.

Hvis Bondevik er opptatt av gjensidig respekt bør han google «al walaa wal baraa», en islamsk doktrine som på ingen måte begunstiger ham med respekt.

Hat er en følelse. Det er lov å hate både folk og bøker. Personlig synes jeg hat er lite rasjonelt. Som mangeårig hatobjekt kan jeg bekrefte at det fungerer fint å ignorere hatet som flommer der ute.

Bondevik fremfører irrelevante anførsler om høyreekstrem terror. Sannheten han aldri berører er at nesten all terror i Europa begås av muslimer, trass i deres relativt lave andel av befolkningen. Det bekrefter Europol hvert eneste år i sine Te-Sat rapporter. F.eks. Te-Sat 2019; Islamsk 24, venstreekstrem 19 og høyreekstrem 1.

Å konstruere usannheter om noe så alvorlig som politisk motiverte drap og bruke det som argument for å innskrenke ytringsfriheten vitner om et moralsk kompass ute av kurs.

Det er bekymringsverdig at Bondevik oppfordrer til «tydelig motstand» uten å presisere hvordan motstanden skal materialisere seg. I fjor ble jeg utsatt for tre drapsforsøk og en håndfull andre voldelige tilfeller av «tydelig motstand».

Utspill av den type Bondevik stadig fremsetter er egnet til å gi de voldelige elementene bekreftelse på at deres form for motstand har støtte hos nordmenn. Han bør derfor la en voksen lese gjennom utkastet før han sender inn leserinnlegg i fremtiden.

Også publisert i Vårt Oslo.