Farlig vranglære om terrorens religion

Islam er enkel; Koranen definerer islam, islam definerer muslimer, muslimer definerer ikke islam.

Terror er god islam

Farlig vranglære om terrorens religion

Islam har potensiale til å ødelegge muslimers hjerne

Ikkemuslimer har rett til et levelig miljø fritt for hodekappere og tilsvarende gode muslimer

I Utrop 7.11.20 erklærer Roua Samir Hassan at hun står sammen med sine brødre og søstre i franske kirker, etter den islamske adferden nylig, der gode muslimer har slaktet ikkemuslimer på ordre fra Allah.

Det er jo hyggelig gjort av henne, men koranen er tydelig på at muslimer er brødre, og at ikkemuslimer ikke tilhører noe brorskap med muslimer.

Kronikken er illustrert med et bilde av en shariauniformert kvinne med pannebånd der det står «Fraternité». Her snakker vi dobbeltkommunikasjon på høyt nivå. Det Muslimske Brorskap er ifølge dem selv her i Vesten for å ødelegge vår sivilisasjon ved våre hender og ved deres hender. De sier at de betrakter seg som del av en sivilisasjonsjihad. Begrepet brorskap betyr noe helt annet på vestlig enn islamsk språk. Sistnevnte innskrenker brorskapet til å omfatte muslimer. Identitetspolitikk har alltid stått sterkt i islam, sammen med intoleransen og hatet mot «de andre».

Som det også fremgår videre i kronikken er Hassan i beste fall teologisk analfabet. Det er for så vidt ikke mitt problem, men når hun sprer så massive og uriktige påstander om islam, er det fare for at hun kan påvirke noen til å tro at islam - det produktet Muhammed bragte til menneskeheten – ikke er farlig.

Slik kan hun sette ikkemuslimer i en sårbar situasjon i møte med utøvere av Muhammeds islam.  

Hassan hevder at flertallet av muslimer stiller seg uforstående til at muslimer begår terror i islams navn. Jeg vil sterkt bestride den påstanden, men dersom påstanden likevel var korrekt, er den irrelevant. Muslimer definerer ikke islam. Islam definerer muslimer. Dersom 51% av muslimer ikke erkjenner sammenhengen mellom terror og islam, så betyr det bare at 51% av muslimene er det som Muhammed og koranen kalte hyklere. Koranen sier at hyklere skal til helvete sammen med meg. «Uforstående muslimer» bør derfor snakke så lavt at Allah ikke hører dem, dersom de vil propagandere for Hassan sitt syn. Med mindre det er taqiyya, selvsagt.  

Realiteten er at både koranen (3:151, 8:12, 8:60) og sunna er tydelige på at terror er blant virkemidlene i islams verktøykasse for å oppnå verdensherredømmet som koranen har befalt.

Hassan viser til vers 2:62. Muhammed fant det opp da han var svak, i den mislykkede forkynnelsesperioden. Men verset innebærer kun at bokens folk skal belønnes for de gode gjerninger begått før islam ble oppfunnet i 610. Al-Jalalayn sier at begrepet  «gode gjerninger» må være «gode» evaluert etter sharia. Sharia (RoT a1.4) slår fast at islams etikk, godt og ondt, er motsatt i islamsk og vestlig etikk. Å basere seg på hjerte og hjerne er forbudt i sharia.  

At vers 2:62 uansett er verdiløst – abrogert – nevner hun ikke. Muhammeds fetter, den anerkjente lærde Ibn Abbas, er i Al Tabari sitert på at verset overkjøres av 3:85.

Det fremsettes en påstand om at det ikke er dekning for drap i koranen. Realiteten er at koranen 5:32-33 tydelig gir adgang til å drepe folk som for eksempel opponerer mot islamisme, blasfemikere og andre som omfattes av begrepet «fasád», mischief. Det er også tallrike befalinger om å myrde vantro i koran og sunna. Det å være ikkemuslim er nok til at koranen gir adgang til at du skal drepes. At Hassans misbruk av koranvers er meget vanlig forekommende, gjør det ikke mindre feil.

Koranen 47:4-6 slår fast muslimenes plikt til å halshugge vantro, og at Allah vil rettlede halshuggerne og gi dem plass i paradiset.

Hassan advarer terroristen om at han havner i helvete. Koranen 9:111 sier at hun tar feil. Realiteten i dagens Europa er at muslimer feirer terrorhandlinger og de beskytter terrorister, fordi de vet at terror er god islam og terroristen en god muslim. De vet dette fordi Muhammed har sagt det. Når Hassan sier det motsatte av profeten, tar Hassan feil.

Alle vantro er etter islams teologi, etikk og rettslære «skyldige» simpelthen fordi vi er vantro. En muslim som sier imot teologien er enten inkompetent eller en løgner.

Hassan avslutter med et ønske om at de vantro ofrene for islam skal få evig liv i paradis. Dessverre er hennes paradis forbeholdt muslimer. For islams profet er vantro bare egnet som fyllmasse i helvete.

Hyggeligmuslimer må få ha den oppfatning de vil av islam. Men når deres versjon er i strid med religionsstifterens islam, da tar de feil. Du reformerer ikke en problematisk religion ved fornektelse. Skal islam befinne seg i Vesten må muslimer bli ærlige om teologiens innhold, og tydelig erklære hvilke deler av islam som fra dags dato ikke lenger er gyldig. Den ryddejobben må de ta hjemme i Islamland, ikke her. All teologi og empiri tilsier at en reform av islam vil bli en svært blodig affære. Det har for øvrig aldri lyktes, og har heller ingen forutsetninger for å noensinne lykkes.

Islam har utgytt nok blod i Vesten. Reis hjem og fiks den onde religionen deres, så kan dere eventuelt banke på døra til Vesten dersom dere en dag lykkes med å avmuhammedifisere islam.

Ytringsrommet flommer over av godhetsposører, teologiske analfabeter og regulære løgnere. Dersom du som utsettes for deres agitasjon legger feil faktaforståelse til grunn, kan det få deg drept. Vi har alle noe å lære av Søren Kierkegaard:

«Man kan jo bedrages paa mange maader; man kan bedrages ved at troe det Usande, men man bedrages dog vel ogsaa ved ikke at troe det Sande». 

Kierkegaard skrev at om det fra alle talerstoler uimotsagt forkynnes at månen er en grønn ost, vil folk til slutt tro det. Denne massesuggesjon er åndelig voldtekt mot folket. Det eneste botemiddel er ytringsfrihet. (Johan Scharffenberg, Quo Vadis Norvegia 1945).

Månen er en grønn ost og islam er fred, i dagens Europa. SIAN er ytringsfrihetens fanebærer i Norge. Vi bygger en vegg av kunnskap mellom deg og barbariet. Støtt oss.