Fascister og islamister marsjerer i takt

Fascister og islamister marsjerer i takt

Det politiske landskap i dagens Europa er en besynderlig konstellasjon av ulike politiske ideologier, som i utgangspunktet kan late til å være innbyrdes motstridende, men som i mange tilfeller likevel finner sammen i et minste felles multiplum.

Den radikale venstresiden representert ved kommunistene har lenge tilkjennegitt sin hengivenhet overfor islamistene, som allerede har inntatt Europa. Under opptøyene i Oslo og andre europeiske byer, som etterfulgte Israels intervensjon mot Gaza i januar i år, stod venstreradikal ungdom ikledd palestinaskjerf skulder om skulder med muslimsk ungdom som ropte ”Allahu Akbar!” og ”Jihad!” mens de sammen kastet brostein og brannbomber mot politiet og vandaliserte privat eiendom.

Venstresiden har i muslimene har funnet et nytt uttrykk for den ”undertrykte” arbeiderklassen, som må forsvares for enhver pris. Dette er på ingen måte begrenset til kommunistene, men later til å være en gjennomgående oppfatning også inn i sosialdemokratiske kretser. Samtidig er det interessant å bemerke at det islamske verdensfellesskapet Ummah deler påfallende og ubehagelige fellestrekk med den kommunistiske internasjonale.

Mindre kjent – kanskje fordi venstrestyrte, norske medier velger å fortie det av rene bekvemlighetshensyn – er det at islamismen også har funnet forbundsfeller hos fascistene.

Den ungarske skribenten Gabi Gleichmann skriver i kronikken ”Demokratiet trues” i Aftenposten 02.05.09:

Europas mørkemenn har funnet gode samarbeidspartnere i militante islamistiske ekstremister. Representanter for gruppene pleide flittig omgang med hverandre i Teheran i fjor på konferansen for holocaustfornektere, som president Mahmoud Ahmadinejad arrangerte.

Forbundet mellom islamismen og fascismen er imidlertid i historisk sammenheng slett ikke noe nytt fenomen. Under den andre verdenskrig oppholdt stormuftien av Jerusalem Hajj Amin al-Husseini seg for det meste i Berlin. En av Adolf Eichmanns nærmeste underordnede avslørte etter krigen at al-Husseini aktivt oppfordret til utryddelsen av europeiske jøder, og at han av Eichmann under flere personlige møter ble holdt løpende orientert om den foreløpige situasjonen mhp. på ”løsningen på jødespørsmålet i Europa”.

I sine krigsmemoarer skriver al-Hussaini blant annet:

Vår hensikt med å samarbeide med Tyskland var å få frie hender til å utrydde enhver jøde fra Palestina og den arabiske verden. Jeg forespurte Hitler om en utvidet fullmakt til å kunne løse jødeproblemet på en måte som ville imøtekomme nasjonale og eugeniske retningslinjer, og i henhold til vitenskapelige metoder utarbeidet av tyskerne. Svaret jeg fikk var: Jødene er deres.

For å beherske den politiske situasjonen i dagens Europa, er det av ytterste viktighet at vi tilegner oss forståelsen av at totalitære ideologier på visse, felles premisser vil være i stand til å inngå forbund med hverandre for å tjene sine egne interesser. Kommunismen, fascismen og islamismen danner et totalitært triangel hvis tyngepunkt er fiendskapen mot det etablerte, demokratiske styresett.

Morten Andersen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant