Feil å klandre muslimer for terrorisme?

Feil å klandre muslimer for terrorisme?

Med ujevne mellomrom eksploderer bomber rundt om i verden og dreper mennesker der man minst venter det. Ofte kommer meldinger om at den ene eller den andre islam-gruppering tar på seg ansvaret. Det sies og skrives: Ikke alle muslimer er terrorister, men alle terrorister er muslimer. (Man finner nok unntak som imidlertid bare bekrefter regelen.) ”Moderate muslimer” og norske medspillere, som for eksempel SOS Rasisme, hevder at terrorister  misbruker islam. Man kan ikke stigmatisere og fremstille 1,5 milliarder muslimer som terrorister – det er å stigmatisere og hetse muslimene, får vi i SIAN  høre.

 

 
Typisk for denne holdningen er en e-post vi fikk inn for to dager siden. Her heter det bl. a.: ”Jeg ser dere har planer om å samle dere 11. september for å demonstrere mot muslimer. Det har ikke falt dere inn at de terroristene som ødela Twin Towers ikke er representative for verdens muslimer, og at disse er en marginal gruppe som misbruker islams navn?”
Her må vi først oppklare en misforståelse: SIAN skal ikke ”demonstrere mot muslimer” 11. september. Vi skal  avholde en minnestund knyttet til de ca. 3000 dødsofrene – uttrykke vår medfølelse med de  pårørende og vise solidaritet med USA som nasjon.
For SIAN, som ikke tar overfladisk på tingene, er det imidlertid naturlig at vi går bak de faktiske hendelsene 11. september 2001 og spør: Hvor hentet terroristene, som alle var muslimer, motiveringen fra – hvilken ideologi – religiøs eller politisk – kunne inspirere unge mennesker til å utføre slike forferdelige handlinger? Svaret er: Islam.
Disse terroristene visse, som terrorister over hele den islamske verden vet, at terrorhandlinger i form av jihad er trygt forankret og legitimert i islam. Siden 11. september 2001 har 15.000 islamske terroraksjoner funnet sted over hele verden. I den muslimske verden er tusener nye martyr-kandidater klare til å ofre livet for Allahs sak. Vi vet også at muslimer som avslører terrorister av sitt eget miljø blir stemplet som forrædere.  
Muhammed var en ”skvær mann” – før han ga ordre om halshugging av de vantro, fikk de tilbud om å underkaste seg islam. Det samme tilbudet kom Osama bin-Laden med til USA og George Bush før han sendte sine trofaste av gårde.  Men disse terroristene er angivelig ikke ”representative for verdens muslimer” – mulig det, men de er særdeles representative for den islamske lære.
Jihad er den evige krig islam fører mot annerledes troende – til de enten er drept eller de underkaster seg islam. De kristne og jøder får enda ett alternativ – de kan få være i ”fredens hus” dersom de betaler en ekstra skatt  (jizya).
SIAN vil derfor også under minnemarkeringen rette søkelyset mot følgende problemstilling:  Hva kan gjøres for at ikke flere uskyldige mennesker skal bli drept og lemlestet av muslimske martyrer? Martyrkandidatene er mennesker som   gjerne vil være ”gode muslimer” . Hjernevasket som de er vil de ofre sitt liv i kampen for Allah! Dessverre må vi bare konstatere at det er ikke riktig som George Bush sa og som mange amerikanere fortsatt kjører på i dag: Dette er ikke en kamp mot islam – det er en kamp mot terrorisme. Dermed står vi overfor en mangelfull evne og vilje i det amerikanske folk og i det amerikanske politiske ledersjikt : De konsentrerer seg om å bekjempe terrorisme – i stedet for å se sannhetene i øynene: Vår tids terrorisme er symptomer på en sykdom som kan ødelegge vår sivilisasjon – sykdommen heter islam.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder.