For første gang flere sianister enn motdemonstranter

For første gang i SIANs historie var det under et gatearrangement flere sianister enn motdemonstranter - som forsøkte å hindre gjennomføringen av markeringen. Det skjedde i Trondheim lørdag 5. oktober 2013. (Foto: Kim Nygård)

Vellykket SIAN-demonstrasjon i Trondheim i dag:

For første gang flere sianister enn motdemonstranter

For første gang i SIANs historie ble det i dag avholdt et gatearrangement der det var flere sianister enn motdemonstranter som kvernet på «ingen rasister i våre gater». Slik sett var arrangementet særdeles vellykket, men dessverre hadde politiet lagt ned forbud mot å holde appeller. Flere appellanter fra SIAN hadde brukt mye tid på å utarbeide sine manuskripter, men kort tid før arrangementet skulle holdes kom ordren fra politiet om at de ikke ville tillate at appeller ble holdt. SIAN mener det var galt av politiet å legge kjelker i veien for ytringsfriheten på denne måten - og organisasjonen vil vurdere om politiets beslutning skal innklages til Sivilombudsmannen.

SIAN hadde allerede i juni søkt om å få avholde en demonstrasjon på Torget i Trondheim, men den 28. juni kom avslaget med denne begrunnelsen: «Politiet mener det er fare for konflikt og konfrontasjoner med andre politiske grupperinger som kan tenkes å oppsøke demonstrasjonen med formål å hindre at den gjennomføres. Politiet i Trondheim vil søke å legge til rette for en demonstrasjon, men vil ikke tillate at dette finner sted på Torget da dette området ikke egner seg av sikkerhetsmessige grunner.»
Etter avslaget søkte SIAN om å holde arrangementet i Nordre gate, som politiet sa ja til. Det var meningen å avertere arrangementet i Adresseavisen, men politiet la ned forbud - skulle det holdes appeller burde SIAN ikke kunngjøre demonstrasjonen. Dette måtte da SIAN finne seg i, men det var heller ikke avklart om sjefredaktør Arne Blix ville tillate en annonse i avisen. Imidlertid ble den biten uaktuell etter som politiet nektet SIAN å avholde appeller med den begrunnelse at arrangementet var blitt gjort kjent på nettet og at man fryktet motdemonstrasjoner.
Konkulsjon: Selv om arrangementet var vellykket, var det særdeles utilfredsstillende at politiet håndterte saken slik det ble gjort - idet ytringsfriheten for SIANs vedkommende nok en gang led nederlag.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder