«Forplikter meg aldri moralsk overfor Norges lover fremfor Koranen»

Hvert år konverterer ca. 800 norske borgere til islam

«Forplikter meg aldri moralsk overfor Norges lover fremfor Koranen»

Det kan vanligvis ikke reises straffesak mot politikere som ved feilaktige politiske beslutninger kjører et land  i grøfta. Dette gjelder i særlig grad når de samme politikerne gjennom demokratiske valg har  lagt sin politikk fram for folket –  som har sagt ja til den farlige politikken – som agitatorisk lanseres som fornuftig.  Dessverre har vi denne situasjonen i vår tid i Norge og Europa. Det er åpenbart for de få som ser, hører og forstår – at kursen som er satt for denne verdensdelen og for vårt fedreland – vil ende i brott og brann – med et rystende havari. Det dobbelt  tragiske er at den styrende politiske elite kan forkynne med høy røst: Folket sluttet opp om de politiske beslutninger som ble tatt! Etter valget i Egypt, der folket ga sin støtte til at islamske partier skulle styre landet, skrev Walid al-Kubaisi: Folket kan ta feil. Nettopp - slik også her i landet der folket i valg etter valg har gitt de politiske partier sin støtte – partier som har importert 200.000 muhammedanere – hvis ideologi og politikk har som mål å destabilisere vårt land – til fordel for et islamsk styresett.   I denne situasjon er det SIANs nesten håpløse oppgave – å få politikere så vel som Ola og Kari – til å innse at dette bærer galt av sted!

 

Tove Vaagenes er 73 år gammel, født og oppvokst på Tøyen i Oslo. Hun sier: Jeg kjenner meg rett og slett ikke igjen i min egen bydel. Det er sårt og vanskelig å si det. Folk med en positiv holdning til det multikulturelle samfunnet vil ikke la barna sine gå på skole her. Når jeg går på Grønland møter jeg ikke ett eneste hvitt menneske.

Politiet, Skatt øst og NAV gransker en skatte- og trygdesvindelsak der 1200 personer er i søkelyset - de fleste er fra Pakistan, Irak og Afghanistan.  Flere av disse var innblandet i den store skattesvindelsaken knyttet til drosjenæringen der 3 av 4 hadde pakistansk bakgrunn. De distanserer seg fra det norske samfunn.

Overgrepsvoldtekter utføres stort sett av ikke-etniske nordmenn. Muslimer som voldtar betrakter norske jenter som urene og horer
.

Vi leser i avisen:

*Ung kvinne voldtatt i Slottsparken.

*Kvinne forsøkt voldtatt ved Ullern kirke.

*Voldtatt av to maskerte menn på Grünerløkka.

*Dramatisk utvikling av overfallsvoldtekter i Oslo.

Politiet regner med at det er bare 10 prosent av disse overgrepene som blir anmeldt. Som regel går forbryterne fri. Det er lett å få inntrykk av at det er ikke bare politiet, men at også politikerne har mistet kontrollen. Ingen av dem tør spørre. Hvor lærer unge muslimer at norske jenter uten hijab er for horer å regne?  Hvor lærer de ikke å pleie vennskap eller motta hjelp fra kristne og andre ikke-muslimer?  Svarene er ikke politikerne interessert i. Hadde de spurt hadde de fått svaret midt i fleisen: Vern mot overgrep og utnyttelse av kvinner – og vennskap med ikke-muslimer – strider mot islam.

Er det noen som verdsetter ytringsfrihet? I islamske stater kreves dødsstraff for den som fornærmer «Profeten».

Her er en viktig melding til muslimske menn i Europa fra selveste Ayatollah Khomeiny: «Det er forbudt å urinere mot Mekka – og det er forbudt å urinere fra Mekka siden dette fører til at man da vender ryggen mot Mekka.»

Islamsk etikk kommer klart fram i denne fremragende muslimske lærdes belæring: «De humanitære skrupler er barnslige. Etter ett år med islamsk lov vil lovbrudd og umoral bli rykket opp med roten. Kutt hånden av tyven, drep morderen, pisk de utro! En god islamsk dommer kan klare 20 rettssaker på en dag mens vestlig rettferdighet kan ta årevis.».

Hvert år konverterer angivelig ca. 800 nordmenn til islam –  bl. a. som følge av den positive presentasjon våre politikere har fremmet innen skoleverket – der islam på falske premisser fremstår som fredens religion.

Nora Sunniva Eggen er en norsk filolog, med hovedfag i arabisk som arbeider som bibliotekar. Hun er  stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.

Hun klargjør sin femtekolonnist-holdning i følgende

ordelag:  "At jeg skulle forplikte meg moralsk overfor Norges lover fremfor Koranen eller føle en ideologisk lojalitet til Norge fremfor islam, det vil aldri skje".

I 1939 skrev Winston S. Churchill boken «Mot stupet» der avslutningsordene har gyldighet også i vår tid: «Og her ender denne beretning. Den ender på et tidspunkt da alt er usikkert, men ikke uten håp om en løsning. Noen er rede til å møte og tåle hva som enn måtte skje. Det kan komme som et plutselig sjokk, eller påkjenningene kan bli langvarige; men hvem kan tvile på et heldig utfall hvis vi standhaftig holder ut til slutt?»

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder