Forum for fiendtlige muslimer

De fiendtlige ubudne gjestene misliker demokratiutøvelse

Forum for fiendtlige muslimer

Det fløyen av Stortingspartiet som for tiden administrerer avviklingen av Norge, har i dag hatt møte med representanter for det nye herrefolket.

Forum om muslimfiendtlighet er noe statsmakten har funnet på for å legitimere ytterligere statlige antidemokratiske tiltak mot den Norgesvennlige majoritet av nordmenn.

Forumet møtte berettiget kritikk da det ble lansert, samt undring over hvem som skal beskytte norske ikkemuslimer mot muslimsk fiendtlighet.

Forumet hadde sitt første møte i januar 2021. Da var det fokus på at muslimer føler seg utrygge på grunn av det faktum at vertskapet ikke er begeistret for deres medbragte menneskefiendtlige erobrerkult.

I dag har de hitreiste hatt møte med statsmakten igjen, og sutringen er på normalt nivå.

Muslimenes påståtte følelse av utrygghet fremheves også i dag, til tross for at muslimene selv har begått to terrorhandlinger i vertslandet siden forrige møte.

Skamfølelse er ikke en sterkt fremtredende egenskap hos de ubudne uintegrerbare gjestene.

At representantene fra myndighetene ikke spyr av dette evige offergnålet indikerer at de kanskje er vant til et temmelig vemmelig arbeidsmiljø i departementenes korridorer.

De hitreiste rapporterer selv fra møtet på nettsiden til islamsk råd. Jeg kommenterer løpende:  

«Islamsk Råd Norge var i dag i møte med Barne- og familiedepartementet. Hovedtema for møte var sikkerhet for muslimer og muslimske trossamfunn, samt bekymringer og utfordringer knyttet til SIAN og hva muslimer oppfatter som hatefulle koranbrenninger».

At Islamsk Råd er bekymret for at SIAN orienterer skitne vantro nordmenn om hva Allah har befalt muslimene å gjøre mot Norge og nordmenn, er forståelig. SIAN er en liten tue som kan velte vogna til de hitreiste invasjonsstyrkene.

Å diskutere sikkerheten til en folkegruppe som er ekstremt mye mer voldelige enn sitt norske vertskap er direkte usmakelig.

At muslimene også er vesentlig mer terrortilbøyelige enn nordmenn, og faktisk har begått en rekke terrorangrep mot vertskapet, dokumenterer at frekkhet er en nådegave Allah deler ut i rikelig monn.

At muslimer oppfatter bokbrenning som hatefullt er greit. Vi har tankefrihet. Problemet oppstår når representanter for denne intolerante antidemokratiske dødskulten bruker sitt eget følelsesliv som argument for å påvirke statsmakten til å oppheve våre vestlige frihetsverdier.

«Fra regjeringens side stilte statsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren, barne- og familieministeren, justis- og beredskapsministeren og kultur- og likestillingsministeren».

Enten har statsrådene lite å gjøre eller så er de ynkelige feige krek som er redde for å miste stemmestøtten fra moskéene.

Ingen av dem gadd å dra på jobb for å diskutere strømkrise, inflasjon og økonomisk sammenbrudd. Men islam og muslimers følelsesliv er naturligvis mye viktigere enn om nordmenn havner på fattigkassa.

«Islamsk Råd Norge stresset igjen hvor kritisk det er at det opprettes en sikkerhetsrådgiver som kan vurdere og veilede moskeer i spørsmål om sikkerhet og beredskap».

IRN er stresset. De har åpenbart mast om dette også tidligere. Mens vanlige dødelige nordmenn må legge ut snublebluss og landminer for å holde uintegrerbare fiendtlig stridende fra dørstokken, har moskéene allerede massive statsstøttede tiltak, kameraer med mer.

Hvor mye av statens penger er det fornuftig å benytte på å terrorsikre lokalene til den politiske grupperingen som gjennom en årrekke ifølge Europol begår mesteparten av den pådømte politiske terroraktivitet i Europa? Hvorfor kan ikke terrorideologiens medlemmer selv finansiere sin egen terrorsikring?

«IRN har også som mål å spre kunnskapsbasert informasjon både mot muslimer og ikke-muslimer, kun da kan vi bekjempe ideer om at islam og muslimer er en trussel som bør deporteres og i verste fall utslettes. Som den største paraplyorganisasjonen for muslimer etterlyser vi derfor at det bevilges midler til informasjons- og kunnskapsformidling. Vi må handle nå!»

Målsetningen om å spre kunnskapsbasert informasjon er noe Islamsk Råd og SIAN har felles. Kanskje vi kunne samarbeide om en nettportal basert på islams teologi? Jeg garanterer at slik informasjonsformidling ikke ville fremme saken til IRN.

Å bekjempe «ideen» om at muslimer er en trussel kan bli en utfordring. Særlig siden koran, sunna og 1400 års empiri dokumenterer hinsides all diskusjon, at muslimer sin ideologi faktisk er og alltid har vært en trussel mot ethvert ikkemuslimsk folk som eksponeres for islams giftige slimslør.

Ingen i vårt miljø har noen sinne luftet ideen om å utrydde muslimer. Muslimer skal få utfolde seg i all islams umenneskelighet dersom de ønsker det – men ikke i vårt land.

Det er en menneskerett å få dyrke onde menneskefiendtlige tankesett, men det får dere gjøre der dere hører hjemme. Islam har allerede invadert og ødelagt over 50 land. Norge skal ikke på den listen.

Deportering av shariatilbøyelige er en rettighet som Norge har iht FNs universelle menneskerettserklæring og den europeiske menneskerettskonvensjon.

Det er en skam at politikerne ikke allerede har effektuert hjemsending av minst 300 000 shariatilbøyelige muslimer fra vårt land. Jo lenger politikerne venter, jo mer ubehag vil gjennomføringen av tiltaket avstedkomme.

«Disse punktene var blant annet diskutert med regjeringen og overlevert i skriftlig form også.

•         Politiet må prioritere hatkrim-saker, ta bekymringsmeldinger på alvor og ikke gi tillatelse til å avholde hatmarkeringer i boligområder og moskeer

•         Tilskudd til informasjons- kunnskapsformidling

•         Sikkerhetsrådgiver for muslimske trossamfunn i Norge

•         Holde muslimske trossamfunn oppdatert om trusselvurderinger

•         Styrke og videreføre støtten for kunnskapssenteret i regi av 10.august stiftelsen.»

Politiet har i flere år prioritert «hatkrim» ved at de aldri henlegger på grunn av kapasitet, og politiet oppfordrer sågar folk til å anmelde ytringer og handlinger som man på forhånd vet at ikke kvalifiserer som hatkrim. Sistnevnte tilsynelatende tullete oppfordring fra politiet skyldes et ønske om å blåse opp antall hatkrimhendelser ved å vise til antallet anmeldte hendelser. Slikt gir budsjettmidler og ideologisk medvind.

Nevnte jeg at hatkrimgruppa er slasker og svin uten respekt for lovverket de er satt til å administrere?

Når det gjelder den grunnlovfestede retten til å holde politiske markeringer også i islamskokkuperte shariastyrte enklaver, er politiet på glid, og har allerede signalisert at de har tilsidesatt grunnloven og menneskerettsloven. Politiet har nektet SIAN å praktisere demokrati på Mortensrud og Stovner.

Resultatet av denne kriminelle politiatferden er at vi avholder uvarslede aksjoner i disse enklavene, med angrep fra voldsmuslimer, massiv muslimvold og tiltaler mot SIAN personell som følge.

Nevnte jeg at Stovner politistasjon befolkes av slasker og svin som tilrettelegger for pakistaneres drapsforsøk på oss?

Punktene om offentlig pengedryss over islamske kamporganisasjoner er overflødige. Statsmaktens begjær etter å kaste penger etter de som vil avskaffe den samme statsmakten, vitner om intellektuell kollaps i departementer, storting og regjering.

Vi venter i spenning på flere referater fra Forum for Avskaffing av Demokratiet.