”Fremmedfrykten” er med god grunn reell

”Fremmedfrykten” er med god grunn reell

Muslimske terrorister drepte 3000 amerikanere 11. september i 2001. Bomber eksploderte i Madrid og London og en rekke andre steder i verden. Tusenvis av mennesker ble drept. Hellige intifadakrigere legger brannbomber planmessig på plass i forretninger i Sverige – og tre butikker forsvinner i et flammehav. Islamister setter i gang et gateslag i Oslo med blant annet forsøk på brannstiftelse. Ran, voldtekter, overfall og svindel har islamister påført det norske samfunnet i et uhyggelig omfang. På en rekke andre områder i hverdagen gjør islamistene sine fremstøt. Fortsetter utviklingen uten at mottiltak iverksettes, er det bare et tidsspørsmål før landet er tapt for alltid.

Til tross for denne situasjonen sier og skriver muslimer, politikere, media og den islamvennlige kulturelite – at de nordmenn som frykter islam lider av islamofobi! Vi er ikke bare syke – vi er også for rasister å regne!

Medlemmene i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har over lang, lang tid pekt på farene og nødvendigheten av at det tas politiske grep. Men av politikerne har vi fått høre at vi nører oppunder ”fremmedfrykten”, vi velger konfrontasjonslinjen i stedet for dialog og integrering.

Enda det norske folk opplever hver eneste dag hvilken vei det bærer – og ser tydelig at nå må foten settes ned og konfrontasjonslinjen velges hvis landet skal reddes – kverner avisene om og om igjen at det er ”fremmedfrykten” som må bekjempes. I sin leder 28. februar skriver Dagbladet: ”(...) skal vi komme noen vei må vi lære å forstå og respektere hverandre”. Avisen advarer mot en debatt som skaper ”konflikter og motsetninger”.

Dagbladet er så visst ikke den eneste avisen som prediker dialog, respekt og toleranse overfor ”minoritetene” – i stedet for burde redaktørene ha skrevet: Hør her, islamister: Nok er nok!

Situasjonen er kort og godt den at nå må foten ettertrykkelig settes ned overfor islam – som går utover alle rimelige grenser med sine religiøse og politiske krav.

Vi i SIAN vet – at islamister verken ved forhandlingsbordet eller i det praktiske liv – vil ikke gi fred før de har fått gjennomslag for alle sine krav – og da er Norge tapt for nordmenn som et demokratisk land.

Ved høstens valg gjelder det å redde landet.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder