Fremstående muslim forteller eventyr om islam

Om kjønnslemlestelse og lettlurte vantro

Fremstående muslim forteller eventyr om islam

De fleste FGM-relaterte bilder er for grusomme til å vises. Her er ett av de mildeste bildene.

Senaid Kobilica (Av Akershus Venstre - https://www.flickr.com/photos/akershusvenstre/5737221538, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16179833)

Det forekommer hyppig at muslimer fremsetter påstander som ikke er i overenstemmelse med sannheten. Til tross for at muslimløgn er et 1400 år gammelt konsept, opplever vi at vantro stadig videreformidler de utroligste muslimpåstander, når forholdet kan gi håp om at Muhammeds islam kan omdannes til et produkt som er spiselig også for siviliserte mennesker.

Denne gangen er det den muslimske ekstrembarnemishandlingen «kjønnslemlestelse» (FGM) det lyves om.  200 millioner kvinner er utsatt for denne ondskapen. Flest muslimer – men også  andre primitive tilbakestående ukulturer enn de islamske – bedriver FGM. Forskjellen er at fenomenet er på tilbaketog i ikkemuslimske miljøer, feks i Kenya. I islamske områder derimot, er det umulig å få slutt på ondet. Rett og slett fordi Muhammed sier at muslimene skal lemleste og ødelegge sine barn.

Å gå i mot Muhammed er synonymt med frafall. Det er 91 koranvers som slår fast at det han sier og gjør, er malen for en god muslim. Av denne enkle grunnen kan vi slå fast at fatwaen mot FGM som er utstedt nylig, er like pålitelig som muslimløgneren ul-Qadri sin falske fatwa mot terror.  

FGM er et islamsk fenomen, hjemlet i sunna. At det også praktiseres av andre er ikke relevant for spørsmålet om hvorvidt fenomenet faktisk er teologisk begrunnet i islam.

Utrop omtalte nylig en fatwa om FGM, som drypper av muslimøgn, uten at Utrop setter fingeren på akkurat det. De formidler i stedet ukritisk hva muslimene vil ha oss til å tro. Slik gjør Utrop seg til en del av problemet. En fatwa er en meningsytring fra lærde, fortrinnsvis fundamentert på teologi, men forbløffende ofte preget av utstederens personlige preferanser. En fatwa er like forpliktende som et leserinnlegg i Aftenposten. Dersom den strider mot islam, er den ikke verdt trebiten den er risset inn i. Denne fatwaen strider mot islam.

Sleipe muslimløgnere gjør sitt ytterste for å lure de skitne vantro til å tro at islam er i ferd med å tilnærme seg siviliserte og medmenneskelige standarder. Det er selvfølgelig tøv og tant. Islam er uforanderlig. Islam er usivilisert. Islam er umenneskelig. Islam er like barbarisk som slasken som designet det. Slik har det vært siden Muhammeds tid, og slik vil det alltid være, om vi skal tro Allah. Og det bør vi.

Påstanden om at FGM er uislamsk, er ikke ny. Det er feks tidligere påpekt at praksisen ikke er omtalt i koranen. Realiteten er at dette momentet er irrelevant, siden Allah i koranen peker på sunnaen som del av islams rammeverk. Det er som kjent helt umulig å vite hvordan man skal praktisere islam, utelukkende på grunnlag av koranen. Dette vet alle gode muslimer, men de liker å fortelle dårlige løgner til de skitne vantro.

For å sette ting litt i perspektiv: I Saudi Arabia er ateisme ansett som terrorisme.  Egypt sysler med å innføre tilsvarende lovverk. Hvor sannsynlig er det at et tilbakestående islamsk møkkaland som kjører hardcore sharia på ett felt, fullstendig ser bort fra sharia på et annet felt?  Koranen 2:85 slår fast at islam ikke er en godtepose der man kan plukke de bitene som behager. Er du muslim, er du forpliktet på hele pakka. Dette vet alle muslimer. Utrop vet det tilsynelatende ikke. FGM er islamsk fordi Muhammed sier at det er islamsk. Mer komplisert er det ikke.

Som følge av at FGM er en islamsk handling, er fenomenet naturlig nok hjemlet i sharia. I Shafiiskolens shariasamling «Reliance of the Traveller» e4.3 er FGM sågar omtalt forskjellig i den engelske og arabiske utgaven. I den arabiske befales at hele klitoris kappes av. I den engelske utgaven nøyer oversetteren seg med å foreskrive avkapping av hud ved klitoris. Man må da vise islam fra en medmenneskelig side, må vite. Ennå ett eksempel på de utallige skamløse muslimløgnene vi utsettes for i den hensikt å skjule islams iboende ondskap for oss skitne vantro.

En annen som ikke går av veien for å fortelle eventyr, er Senaid Kobilica, som tidligere har ledet Islamsk Råd i seks år. Han hevder nemlig overfor Utrop at FGM ikke har noe med islam å gjøre. Pussig nok så forsvarer det sveitsiske islamske råd FGM. Er islam i Norge forskjellig fra islam i Sveits? Eller er det noe i veien med sannhetsgehalten i Kobilicas budskap til oss vantro?

Det er viktig for ikkemuslimer å være klar over  den islamske doktrinen om lovlig muslimløgn. En hver påstand fra en muslim må nøye kvalitetssikres, især om temaet berører islams lære, islams forhold til ikkemuslimer etc.  Kompetanse, årvåkenhet og kritisk sans er påkrevet i omgang med islamske lurendreiere. At Utrop lot seg lure betyr ikke at du bør la deg lure. Skaff deg kunnskap. Konfronter løgnerne. Stå opp mot islams ondskap, før islam fortærer deg.