Fri ytring mot religionsrasisme

Interessekonflikt i Stavanger. Hva vil politiet gjøre?

Fri ytring mot religionsrasisme

Samme tid og samme sted som demokratiuvenner har annonsert sin ”Frijazz mot rasisme” arrangerer demokrativenner fri ytring mot religionsrasisme. 

Sistnevnte har søkt om, og fått tillatelse til å benytte bypaviljongen til sin menneskerettighetsaktivisme.

Det har ikke de musikalske demokratiuvennene.

Demokrati forutsetter fri meningsbrytning og sannhetssøken. SIAN bidrar i så måte til demokratiets fremme.

Uten ytringsfrihet dør demokratiet. Det er mange i dagens Norge som ønsker demokratiet drept.

Ytringsfrihet er et konsept som stadig færre har en faktabasert forståelse av. Formidlingsfrihet inngår i konseptet ytringsfrihet. Konkret innebærer dette at når min ytring blir blokkert av en demokratiuvenn før den når frem til mottageren, da er ytringsfriheten til både avsender og mottaker av budskapet krenket.

Da er det politiets jobb å reparere dette lovbruddet, ved å gripe inn mot støyprodusenten.

Politiet har en lite ærerik historikk med å tillate demokratifiender å benytte musikkinstrumenter til å blokkere bedre nordmenn sin formidlingsfrihet.

I Oslo var notoriske lovbrudd fra politiets side utløsende faktor for koranbrenning foran politihuset 31.7.21.

Dersom Sør-Vest politidistrikt tillater demokratifiendtlige rabulister å medbringe og benytte musikkinstrumenter eller lignende støymidler og på den måten blokkere vår formidlingsfrihet, så er dette et gjennomtenkt og veloverveid lovbrudd fra politiets side.

Norsk politi har begått en rekke lovbrudd i forbindelse med våre stands i år, som i tidligere år. Modusen har endret seg noe. De har unnlatt å begå enkelte typer lovbrudd som vi har påtalt, andre lovbrudd ønsker politiet åpenbart å fortsette å begå. I tillegg har politiet pønsket ut nye ulovlige angrep på demokratiet, som rammer både SIAN og fredelige publikummere.  

Det er basert på erfaring overveiende sannsynlig at politiet vil unnlate å utføre den oppgaven politiloven, menneskerettsloven og grunnloven pålegger dem.

Dersom vår verbale kommunikasjon krenkes, går vi i så fall over til visuell kommunikasjon. Det innebærer konkret å brenne koranen på stedet. I tillegg vil det bli brent koraner ved utvalgte relevante lokasjoner i det aktuelle politidistrikt.

Konseptet årsak/virkning bør være lett å forstå. Dersom du er negativt innstilt til koranbrenning bes du trekke kølapp ved den lokale politistasjon og formidle ditt budskap til rette vedkommende, fremfor å oppføre deg unorsk mot oss.

Islamgeneralen Akmal Ali har tidligere oppfordret folk til å brenne koraner i sin egen hage. Jeg vil oppfordre jazztilbøyelige til å spille sine triller i egen hage fremfor å demonstrere sitt hat mot Norge og norske verdier på offentlig sted.

Arrangementene i Kristiansand torsdag 5. august kl 17, Bryne fredag 6. august kl 17 og Stavanger lørdag 7. august kl 13 blir livestreamet her.