FrP kan bare plukke vindruene fram til valget

FrP har vunnet mange velgere ved å konfrontere islam. Dette er en politisk sak svært mange alminnelige borgere har en mening om. (Foto: Fremskrittspartiet)

FrP kan bare plukke vindruene fram til valget

Med en fremgang på 8,5 prosentpoeng i løpet av den siste måned, og med en neste meningsmåling som nok vil vise at Fremskrittspartiet er landets største parti, avdekker dette med all tydelighet at stadig flere slutter opp om partiets politikk. Tydeligvis er den underliggende hovedparole: Nå gjelder det å redde landet! Dersom FrP i enda høyere grad klargjør hva dette valget dreier seg om – nemlig å verne vårt demokrati mot islam – kan Siv Jensen i den forestående valgkamp bare plukke vindruene i form av nye velgergrupper fra de andre partiene.

Alt tyder nå på at vi får en borgerlig regjering med Siv Jensen som statsminister og med Høyre som haleheng. Takker Høyre nei, får vi trolig en mindretallsregjering med FrP. Målet må imidlertid være FrP-flertall i Stortinget – slik at vi får en fullstendig omlegging av innvandrings-, asyl- og integreringspolitikken.

Mens alarmklokkene ringer på stabskontorene i de andre partiene, kan FrP ufortrødent hente inn ny fremgang – simpelt hen ved bare å legge fram fakta om hva den ukontrollerte innvandringspolitikken har påført vårt samfunn. Tallene fra Statistisk sentralbyrå, politiet, skatteetaten og trygdevesenet forteller det meste. 5 pst. av fremmedkulturelle stikker av med 30 pst. av sosialhjelpen. Innvandrere fra den tredje verden og Øst-Europa topper statistikken for alle former for kriminalitet. Skatteunndragelse og trygdesvindel florerer blant disse gruppene. Islamistene har ikke noe ønske om å bli integrert i vår samfunnsordning.

Innvandringspolitikken koster oss milliarder og atter milliarder av kroner – samtidig som hundre tusener av våre egne ikke får den hjelp de kunne ha fått dersom politikken hadde vært en annen.

Her forlanger nå folket en endring – den endringen er det bare FrP som kan ta seg av. Dette betyr at partiet må tydeliggjøre hvilke verdier det er dette valget dreier seg om. Ved stortingsvalget må det norske folk si til de andre partiene – nok er nok – nå må landet reddes.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder