FrP toner ned islam-kritikken

FrP toner ned islam-kritikken

Han tok avstand fra Sverigedemokratene, FrP’s Per Willy Amundsen i NRK radio i morges. Han presiserte at FrP er langt mer nyansert i sin kritikk av innvandrere enn Sverigedemokratene.  Amundsen distanserte seg fra en holdning der man skiller mellom ”oss” og ”dem”. Dette er illevarslende toner – idet dette utsagnet tyder på at FrP har bestemt seg for å tone ned islam-kritikken. Det er trolig rådgiver Tor Mikkel Wara og 2. nestleder, Per  Arne Olsen,  som  har klart å overbevise Siv Jensen om at det er klok FrP-politikk  å legge seg på en moderat innvandringspolitisk linje. Per Willy Amundsen har neppe avgjørende innflytelse på hvilken linje som skal følges – han legger seg nok villig på den argumentasjonen han får beskjed om fra partiledelsen.  

 

 

Den endelige FrP-politikken på dette området som skal frontes i valgkampen forut for stortingsvalget i 2013 er nok ennå ikke fastlagt, men det er lite som tyder på at Siv følger opp sin ”snikislamiserings-motstand” til en konkret påvisning av at det er nødvendig å verne norske verdier mot islam.
Internt i partiet er det uenighet og rådvillhet i disse spørsmål. Situasjonen blir ikke bedre av at Høyre i stor grad fanger opp velgere som forlater Arbeiderpartiet. Slik situasjonen nå  er tyder alt på at Høyre blir det dominerende partiet etter valget i 2013. Det betyr, sett med SIAN’s øyne, at man kan ikke vente noen kraftfull islam-kritikk fra FrP i tiden framover.
Når Per Willy Amundsen markerer at hans parti ikke vil ha et skille mellom ”oss” og ”dem”, viser det at han kan ikke ha tenkt tilstrekkelig gjennom spørsmålene.
Det er nemlig slik at nærmere 200.000 muslimer i dette landet, som demonstrerer tilhørighet til islam, fronter :
Nei til demokrati
Ja til diktatur
Nei til frihet
Ja til sharia
Nei til religionsfrihet
Ja til tvang.
Nei til ytringsfrihet.
Ja, til sensur
Nei til likestilling.
Ja til Allhas lov
Nei til Vesten
 
Det er ”vi” som fronter  andre verdier som må forklare muslimene at islam står for en religion, en politikk og en ukultur som er uforenlig med  norske verdier. Men nå ser det ut til at heller ikke FrP tør å si fra.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder