Fundamentalismen er angivelig grunnen til det som er uakseptabelt

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness: Islam var i mange hundre år det kristne Europa overlegent. (Foto: Wikipedia.org.)

Det er ikke noe galt med islam, ifølge Kjetil Rolness

Fundamentalismen er angivelig grunnen til det som er uakseptabelt

Sosiologen og samfunnsdebattanten Kjetil Rolness skriver i Aftenposten (21/11) at det er ikke islam i seg selv det er noe galt med, «men med fundamentalistiske holdninger som i dag er langt mer vanlig blant muslimer enn blant kristne og jøder».

Her tar nok sosiologen feil. Alle de 57 islamske statene har et styresett som mer eller mindre er basert - ikke på fundamentalistisk islam - men på islam. Islam i vår tid er i prinsippet det samme som for 1400 år siden. Agendaen og politikken er som den alltid har vært. Fundamentalistisk islam er like
tøvete som fundamentalistisk kommunisme.
Rolness tar også et annet prokuraknep. Han hevder at dersom muslimene vil vise verden en mer spiselig form for islam, må de ta avstand fra «fundamentalismen som legitimerer voldtekt av sexslaver, henging av homofile, og lynsjing av gudsbespottere.» Slike forhold er ifølge Rolness en krenkelse av muslimer og Profeten. Med andre ord: Skal muslimene være som sosiologen vil ha dem må de skrote islam.
Rolness skriver mellom linjene at han er dritt lei av SIAN, karikaturstriden, Document og Resett. Han spør: Trenger vi virkelig mer islamkritikk – orker vi det?
Men nå har denne samfunnsdebattanten lest en spesiell islamkritisk bok av den nederlandske sosiologen Ruud Koopmans som det refereres fra - et referat som er beslektet med det samme islamkritiske stoffet man finner nettopp hos SIAN, Document og Resett, og som Solness åpenbart er «fed up» av. Nederlenderen derimot er vitenskapsmann må vite – og boken hans er «vitenskapelig solid» - da blir det andre boller.
Ganske oppsiktsvekkende opplyses det i denne artikkelen at «den islamske verden i mange hundre år var det kristne Europa overlegen,» Inntil noe annet er bevist må dette karakteriseres som en ren røverhistorie utgått fra islamvennlig forskning.
Arne Tumyr