Fundamentet er norsk lov og FN's menneskerettigheter

Oppfordrer Universitetet: Ta en konfrontasjon med islam!

Fundamentet er norsk lov og FN's menneskerettigheter

 

 

 

 

 

 

Styret i SIAN er kjent med at Universitetet i Oslo har nektet å godkjenne Islam Net som studentforening. Begrunnelsen er at foreningens formål og praksis er i strid med Universitetets grunnleggende verdier.

Ut fra et generelt samfunnsmessig engasjement basert på islam-kritikk, mener vi det blir feil å avvise en forening med ca. 2000 «gode muslimer», uten at Universitetet tar et oppgjør med islams ideologi og praksis – som nettopp står i strid med Universitetets – så vel som vårt samfunns grunnleggende verdier.

I NRK  (kulturnytt) 10. april sa rektor at «dette er ingen diskriminering av islam». En besynderlig uttalelse. Vi antar at rektor ikke hadde nektet å anerkjenne en nynazistisk studentforening og samtidig uttalt: «Dette er ingen diskriminering av nazismen».

Islam er en totalitær ideologi – som tilrettelegger et ensrettet samfunnssystem – og som gjør menneskene til slaver.

Vi oppfordrer Universitetet – ta en konfrontasjon med islam på vitenskapelige premisser – der Universitetets fundament er norsk lov og menneskerettighetene.

Oslo, 11. april 2013

Styret i SIAN

Arne Tumyr

Leder