Furuset stritter imot SIAN stand

Rødt vil øke islamiseringshastigheten i Oslo

Furuset stritter imot SIAN stand

Juridisk analfabet kommunist vil bruke kr 50 000 i forsøk på å avskjære trengende vantro fra livsviktig informasjon om islamproblemet.

 Ikke før har vi gjort vårt beste for å bidra med lys i det islamske mørket på Mortensrud, med dertil påfølgende innbitt og voldelig motstand fra venstreblivne og muslimer, så er demokratifiendene på hugget igjen.

Arne H Rolijordet fra kommunistpartiet Rødt i bydel Alna, blamerer seg selv ved å manifestere sin inkompetanse på grunnlovens ytringsfrihetsvern. Han er i godt selskap. At kommunister over det ganske land prater likelydende sludder i store doser, er en god indikator på at de oppholder seg for mye i ekkokamre og bør komme seg ut blant normale mennesker.

I bydelsutvalgets sak nr 67/20 lirer Rolijordet blant annet av seg:

«Det er en juridisk misforståelse å si at Stopp Islamiseringen av Norge skal ha rett til å ytre seg fritt i bydelens gater og torg pga. prinsippet om ytringsfrihet. Saken dreier seg i stedet om å hindre spredning av hatkriminalitet. SIANs leder ble i fjor dømt for å spre hatefulle løpesedler. Den samme type papirer er i våres spredd på Furuset. Menneskerettighetene sier at alle er født til å leve sitt liv i frihet og fritt for forfølgelse på grunn av sin hudfarge, sin religiøse tro eller sin legning. SIANs virksomhet bryter med dette og er bare egnet til å fremme fordommer mellom ulike befolkningsgrupper. Å la dem spre sitt budskap på Furuset med et stort flertall av befolkningen med innvandrerbakgrunn, blir ytterst provoserende».

Det Rolijordet betegner som en misforståelse, er grunnlovens forbud mot forhåndssensur. Han er ikke den eneste venstreradikale aktivisten som flagger sin forakt for vestlige frihetsverdier og norsk lovgivning i disse tider. Det går knapt en uke uten at kommunister en plass i Norge angriper fundamentet i det norske demokrati.

I det siste har ytringsfrihetseksperter opptrådt hyppig i riksmedier og understreket de juridiske rammer som medfører at SIAN har lovlig adgang til å bedrive menneskerettighetsaktivisme også på torg der islamproblemet er mer fremtredende enn i mer provinsielle strøk.

Når det argumenteres med at SIAN må nektes adgang på grunn av høy muslimandel på Furuset, sier jo Rolijordet selv at muslimer er et ordensproblem, og at det som er helt normal og akseptabel demokratiutøvelse i ikkemuslimske deler av Norge, det må forbys i de islamske enklavene.

Slik har Rødt allerede startet oppdelingen av Norge i soner styrt etter henholdsvis norsk lov og sharia.

Det er ingen menneskerett å ikke bli provosert. Tvert i mot er krenkelser en helt nødvendig forutsetning for at samfunn skal bevege seg fremover.  Det affiserer ham åpenbart ikke. Rolijordet vil ta det norske samfunn tilbake til 1917. Hans uintegrerbare medsammensvorne vil tilbake til 622.

Det hele topper seg når han foreslår at bydelen skal bevilge kr 50.000 på en mangfoldsfestival på Furusetsletta samme dag som SIAN har informasjonsstand.

Dette bringer minnene tilbake, om da bydel Gamle Oslo i fjor høst donerte kr 50.000 til barbarene som drev støyterror/ordensforstyrelse og vold mot vår stand på Tøyen senter.

Sammensvergelsen mellom muslimer og kommunister må nødvendigvis bruke virkemidler som verbalvold og vold. De vet at SIAN forteller sannheten. De vet at vår menneskerettighetsaktivisme er basert på islams kilder, teologi og empiri. Mot sannheten har de ingen annen utvei enn knebling og drapsforsøk.

Dersom Rolijordet nå lykkes i å samle de uregjerlige voldselementer, rappere og faktavegrere 200 meter unna vår stand, så er det en utmerket idé. De klarer ikke å kaste stein helt bort til oss, og det blir gode muligheter for bedre nordmenn enn Rolijordet, til å få med seg hva som blir formidlet fra talerne. Vi kan distribuere brosjyrer og ha en hyggelig dag på stand.

For bydelens svakerestilte som kunne hatt bedre nytte av de 50.000 kronene, gjør tiltaket lite fra eller til. De står bakerst i køen, etter velferdsturistene uansett, i Det Nye Norge der et islamisert Furuset er Fremtiden for de venstreradikale.

 Det er å håpe at Rolijordet husker å sende invitasjon ikke bare til bydelens muslimer, men også til sine voldelige partikamerater slik at det kan bli verdig gjennomføring av vår politiske markering.