Furusetslaget markerte en ny milepæl i islams krig mot Norge

Det balkaniserte Furuset. Her ser vi virkeligheten dagens korrumperte eliter ønsker å påføre oss

De som hevder Furuset er fremtiden er unorske

Furusetslaget markerte en ny milepæl i islams krig mot Norge

Steinkasting er en islamsk skikk fra Muhammeds tid

Furusetslaget 15.8.20 dokumenterer på en fin måte at islam ikke hører til her og at de som vil ha Muhammed islam her, må deporteres. De hitreiste okkupantene på Furuset markerte tidlig at de ikke tillater norske verdier og universelle  menneskerettigheter i dette islamhølet.

Talene fra Furuset kan sees her;

Lars Thorsen

Ellen Due Brynjulfsen

Paul Bridge

Anna Bråten

Lars Thorsen (avbrutt av barbarene)

Livestream fra facebook

Bilder

At De Uintegrerbare også var støttet av kommunistiske tropper der en håndfull er ekstremt voldstilbøyelige endrer ikke på at den islamske adferden som utfoldet seg først og fremst er islams skyld. Blasfemiforbud. Voldstilbøyelighet. Ekstrem lettkrenkelighet. Herrefolkmentalitet. En sikker oppskrift på å omdanne sivilisert kultur til tilbakestående islamsk ukultur.

Om lag halvparten av tilstedeværende kjønnsmodne muslimer på plassen, oppførte seg i sterk grad islamsk. Det innebærer selvfølgelig ikke nødvendigvis at de ikkeaktive er å betrakte som integrerbare, men det dokumenterer at minst halvparten av herværende individer som i dagligtale går under benevnelsen “muslimer” har et verdisett som må premieres med enveisbillett ut av Norge.

Denne konklusjonen støttes av en rekke undersøkelser i både i Vesten og i islamskokkuperte land. Og den støttes av islams teologi – herunder Muhammeds eksempel.

At vi har en liten men voldelig gruppering anarkister og kommunister som har en adferd som gjør dem lett assimilerbare i voldskulten islam, er ikke et stort samfunnsproblem. Disse er få, og deres mål og virkemidler appellerer ikke til det brede lag i folket. Disse elementene vil visne når islamproblemet er løst.

For kommunen er islamproblemet og dets varierende uttrykksformer vel kjent. Bilbranner, ran og generell barbaradferd er noe lokalpolitikerne i bydel Alna ser på nært hold hver dag. Derfor brukte bydel Alna 50 000 kroner av skattebetalernes penger på å avlede adidasridderne fra å møte frem på vår stand. Det var bortkastede penger.

Det var trist å se etnisk norske kvinner og jenter støttet barbarene på Furuset. Disse blir jo selv solgt på slavemarkedet dersom islamiseringen ikke reverseres.

Som jeg var inne på i min tale, motsetter vi oss den virkelighetsforståelsen som tunge kulturmarxister predikerer, at Furuset er fremtiden. Vi skal ikke la samfunnsoppløsning i regi av hverken kulturmarxister, globalister eller de som Muhammed og koranen definerer som “muslimer”, få ødelegge Norge. Vi skal reversere islamiseringen og kaste av oss det giftige slimsløret islam tilbyr oss.

Til det trenger vi din hjelp. Meld deg inn eller støtt oss på annen måte. Islam representerer mørke. Du og jeg bestemmer om det skal senkes over Norge.