Fysikeren Abdus Salam hadde ikke den rette tro

Ikke en eneste muslim har fått den vitenskapelige Nobelpris

Fysikeren Abdus Salam hadde ikke den rette tro

Den islamske verden med Saudi-Arabia som muhammedanismens «utstillingsvindu» – der Mekka troner som «verdens religiøse sentrum» – er en eneste forblåst og uttørket ørken når det gjelder vitenskap og kultur. Sang og musikk, teater og billedkunst er forbudt. Den islamske samfunnsmodell krever at vitenskapsmenn skal følge islamske regler. Kunstnere, journalister, forfattere og filosofer –  blir forfulgt og fengslet – dersom de lanserer noe som er «uislamsk». Det politisk-religiøse despoti hersker uinnskrenket. Islam forgifter og kveler vitenskapelige og kulturelle aktiviteter – som preger og beriker livet i den vestlige verden. Menneskeheten er blitt konfrontert med «mørke midt på dagen» som islam har planer om skal bre seg over hele verden. Denne situasjonen truer også Europa og vårt land. Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) er kanskje et lite lyspunkt i en ellers traumatisk sfære.

Mens verdens 14 millioner jøder har frembrakt over 200 vitenskapelige Nobelprisvinnere, har den islamske verden med sine 1,5 milliarder muslimer fått frem ikke en eneste vitenskapelig Nobelprisvinner – kanskje med ett spesielt unntak.

I 1979 fikk nemlig pakistaneren Abdus Salam Nobelprisen i fysikk – etter at han hadde utført et fremragende forskningsarbeid knyttet til elektromagnetisme og atomkjernekrefter. Prisen delte han med Steven Weinberg og Sheldon Glashow som begge var jøder. I alt har 48 jøder fått Nobelprisen i fysikk.

Med Abus Salam hadde altså muslimene, antok man, fått sin første vitenskapelige Nobelprisvinner, men den gang ei. Det viste seg nemlig at foreldrene til Salam tilhørte en muslimsk minoritet – den såkalte Ahmadiyya-bevegelsen. Tilhengerne av denne bevegelsen ble ikke ansett for å være «gode muslimer» – de ble av myndighetene stemplet som kjettere. I 1974 vedtok Pakistans nasjonalforsamling at Ahmadiyya-muslimene var ikke for muslimer å regne. Bevegelsen ble kriminalisert. Muslimer i denne gruppen tar avstand fra terrorisme og «hellig krig». De får heller ikke komme inn i Mekka som pilgrimer.

Abdus Salam forlot Pakistan og levde resten av sitt liv i England. Etter sin død ble han gravlagt nær sine foreldres gravsted i Pakistan. Venner reiste en minnestein over Abdus Salam sin grav – med inskripsjonen at han var «den første muslimske Nobelprisvinner». Pakistanske myndigheter tok affære. De fjernet ett ord på minnesteinen, slik at i dag står det « den første        Nobelprisvinner».

(Kildemateriale Nobelprisomtale Danskeren nr. 1-2013)

***

Mekka Symfoniorkester skal gjeste Oslo neste år – i 2015 kommer Medina-operaen med kor og full oppsetning for øvrig. Videre planlegges en islamsk vandreutstilling til Europa – med et stort antall fantastiske bilder av Muhammed, samt orginale malerier som illustrerer profetens liv og  lære. Blant annet har man et fantastisk veggmaleri på 4x5 meter som er en nesten autentisk gjenskapt situasjon –  der Muhammed og hans menn raner en ørkenkaravane. DE dreper kameldriverne og tar over varer, våpen og kameler. Alt dette er mesterlig gjenskapt av islamske kunstnere.

Allahu akbar! Allahu akbar. Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans profet!!

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder

 

Til de som kommenterer

Vennligst kommenter i tilknytning til temaer som berøres i artikkelen, eller beslektede emner.

De som ikke holder seg innenfor et visst minstemål knyttet til form og innhold, må være forberedt på at innlegg fjernes uten videre.

For øvrig er det «høyt under taket» når det gjelder ytringer på SIANs Nettavis. Vi vil helst ikke fjerne et eneste innlegg.

Moderator