- Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse

- Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse

Kun i løpet av de siste to døgn er det vært rapportert om i alt fire særdeles brutale voldsepisoder i Oslo. I samtlige tilfeller er det vært brukt kniv mot ofrene. I ett tilfelle ble en 30 år gammel småbarnsmor forsøkt drept foran sitt eget barn i Herslebs gate, mens i et annet ble en 34 år gammel mann, som forsøkte å roe ned en høylytt krangel mellom en mann og en kvinne foran Oslo Sentralstasjon, jaget og brutalt stukket ned.

Sentralvaktleder i Oslo politidistrikt Jon Rune Lande sier til NTB:

Dette er den fjerde knivepisoden vi har hatt bare nå i helgen, og det virker som om noen bare hogger løs, uavhengig om det er midt i en menneskemengde.

Voldsepisodene har som fellesnevner at gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse, hvilket enkelte aviser som Aftenposten, drister seg til å meddele. I midten av april kunne Hanne Kristin Rohde, leder i Oslopolitiets vold- og sedelighetsseksjon, bekrefte overfor NRK at samtlige anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er begått av ikke-vestlige innvandrere.

For enhver som har evnet å se et mønster i type kriminalitet og gjerningsmennenes etniske og kulturelle tilhørighet, fremstår adjektiv som ”ikke-vestlig” og ”utenlandsk” som upresise og nærmest overflødige. Disse klisjeene tilrettelegger mest av alt for lettvint å avfeie sannsynlige antagelser om at det i disse tilfellene dreier seg om kriminalitet begått av muslimske menn.

Det var ikke Stefan fra Sverige som forsøkte å stikke en ung barnemor til døde en tidlig maikveld i år, like lite som det var Chandresh fra India som stod bak åtte serievoldtekter i perioden 1998-2007, hvilket resulterte i at ett av ofrene – en ung, etnisk norsk jente – i ettertid valgte å ta sitt eget liv. Disse forbrytelsene ble begått av muslimske menn, som etterfulgte profeten Muhammeds foraktelige eksempel.

Vi i SIAN vil svært gjerne se at pressen og mediene for øvrig tar mot til seg og gjør en innsats for demokratiets krav og forventninger til åpenhet og opplysning. Vi ønsker at det i omtalte voldssaker konsekvent opplyses om gjerningsmannens etniske og kulturelle tilhørighet.