Gode muslimer er dårlige medmennesker

Sverige underkaster seg islams ondskap

Politisk ukorrekt formulering fra Sverigedemokrat skaper reaksjoner

Gode muslimer er dårlige medmennesker

Under et møte i Sverigedemokratene ble en taler tolket dithen at muslimer ikke er mennesker. Realiteten er at gode muslimer ikke betrakter oss som fullverdige mennesker – fordi Allah ikke betrakter oss som fullverdige mennesker.

Martin Strid; God svenske.

Pedofeten Muhammed. God muslim. Dårlig menneske.

Utsagnet fra den uthengte svensken er ; «På den ene enden av skalaen er man 100 % menneske, human - i den andre enden er man 100 % muhammedaner». 

Dette er utvilsomt en korrekt observasjon, gitt at man erkjenner islams natur slik Muhammed aka Allah har definert dette tankesettet. Det er dypt urettferdig å klandre svensken for noe som alle vet eller burde vite.

Man kan derfor undres på om det er vrang vilje, ond vilje eller inkompetanse som får enkelte til å reagere negativt på politikerens utsagn. Når han henger ordet «human» umiddelbart etter «menneske», viser han klart at det ved betegnelsen «100% menneske» må inkluderes medmenneskelighet – humanisme. Som kjent er dette noe som er forbudt i islam, og det er derfor en egenskap som gode muslimer rett og slett mangler.

Å dømme svensken for sin folkeopplysning blir helt feil, sett hen til at det han påpeker, sammenfaller med hva muslimer selv sier: «Nestekjærlighet er noe jeg savner med meg selv og oss muslimer. Vi er dårlig på mellommenneskelige forhold». Dette sa styrelederen i den onde muslimske ICC sekten i fjor. Hvor ble det av oppstandelsen da muslimen selv påpekte fraværet av humanitet hos muslimene? Kjøret vi nå ser mot Martin Strid er et utslag av hykleri eller inkompetanse hos hans kritikere. Det bør ikke være slik at man skal straffes og knebles for å bedrive sannferdig folkeopplysning. Da er vi i ferd med å shariatilpasse samfunnslivet. Det er som kjent ikke mulig å være en god muslim, og samtidig anerkjenne eksistensen av vestlige konsepter som frihet, likeverd og demokrati med mindretallsbeskyttelse. Når vi shariatilpasser vår adferd i det offentlige rom, vil vi en dag våkne opp til det muslimske shariahelvetet. Vi har da mistet den frie demokratiske rettsstat som våre forfedre kjempet for å bygge opp. Til de gode muslimenes store glede. Da vil det være en fattig trøst for den svenske politikeren Martin Strid at han hadde rett i 2017.

Allah hater ikkemuslimer. Derfor hater alle gode muslimer også ikkemuslimer.  Dette er helt udiskutable fundamentale fakta. Et menneske som hater sine medmennesker kun på grunnlag av livssyn, er ikke et fullkomment «100%  menneske». Gode muslimer mangler humanitet og medmenneskelighet. Sistnevnte betinger omsorg og omtanke for individer selv om disse ikke tilhører din klan, rase, livssyn etc.  Siden islam er en umenneskelig bedervet ideologi, så er gode muslimer bedervede umennesker – dersom man i begrepet «menneskelig» inkluderer fenomenet humanisme.

Islams doktriner og hellige tekster dokumenterer at svensken har sitt på det tørre. Men det er liten grunn til å tro at det vil redde hans politiske karriere. Det er ennå tabu å fortelle sannheten om islams vederstyggeligheter – og hvordan disse forderver muslimenes sinn. Islams invasjon av Vesten må gå over i en fase med regulær krigstilstand før vestlige borgere – neddopet på sin misforståtte og hemningsløse oppfatning av begrepet humanisme – erkjenner at onde barbarer med en erobringsideologi i bagasjen ikke kan tillates å oppholde seg i Vesten, dersom vi ønsker å bevare nettopp menneskelighet og humanisme her.

Muhammed er malen for hva som er en god muslim. Dette er helt i samsvar med koranen, og beviser derfor at gode muslimer (100% muhammedanere) definitivt er dårlige medmennesker. Muhammed selv sysselsatte seg gjerne med snikmord og massemord på kritikere, politiske motstandere og andre som kom i hans vei. I tillegg forteller Muhammeds biografi (forfattet av gode muslimer) at han også bedrev andre typiske islamske sysler som plyndring, terror, tortur, ødeleggelse, slavehandel, slaveri, seksuelt misbruk av barn, mishandling og voldtekt av kvinner, etc.  En god muslim som følger Muhammeds eksempel er følgelig et særdeles dårlig medmenneske.

En innvandrer kan være en berikelse eller en byrde for nasjonen, akkurat som innfødte kan være det. Det som skiller gode muslimer fra andre mennesker i så måte er at en god muslim – a l l t i d –  er et negativt verdibidrag inn i et vestlig samfunn. Den påfallende lave arbeidsdeltagelsen og påfallende høye volds- og voldtektstilbøyeligheten hos muslimer er alvorlig nok, men vedkommende gode muslim er først og fremst et problem fordi han bekjenner seg til en ideologi som har til hensikt å erstatte vestlig sekulært demokrati med sharialov, undertrykke både muslimsk og ikkemuslimsk befolkning, og drepe en hver som  forsøker å hindre ham på veien.

 

Det må det være lov å si.