Grasrota i Norge samler seg i kampen mot nye asylmottak

Grasrota i Norge samler seg i kampen mot nye asylmottak

Med den rød-grønne regjeringen i spissen har antallet asylsøkere til Norge økt dramatisk og det er i all hovedsak muslimer som slippes inn. Dette vil føre til flere hatangrep på nordmenn som all statistikk forteller om. Det har vært en rekke drap, voldtekter og overfall på nordmenn de siste årene som med all tydelighet forteller om hvilket enormt ansvar dagens og gårsdagens politikere har for denne utviklingen. SIAN støtter på alle måter de spontane og legitime folkelige protestene mot å etablere flere asylmottak i Norge.

SIAN sier:

  • Nei til flere asylmottak i Norge!
  • Alle asylmottak skal være lukkede og voktet av bevæpnede vakter.
  • Asylsøkere som har tvilsom identitet (falske dokumenter eller brente fingertupper osv.) returneres umiddelbart. Regningen sendes det transportselskapet som brakte dem til Norge.
  • Full stopp i den islamske asyltilstrømningen til Norge.
  • Gjennomgang av alle tidligere innvilgede asylsøknader.

Disse standpunktene representerer noen av SIANs synspunkter på hvordan Norge bør avislamiseres. Legg merke til at det er en muslim som er en av hovedaktørene i den pågående islamiseringen av Norge gjennom asylpolitikken:

”Det er tid for en nasjonal dugnad. Nå må kommunene skjerpe seg, dette landet har plass til mange tusen mennesker”, sier direktør Ahmed Bozgil i Hero, som med 21 mottak over hele landet er Norges desidert største mottaksoperatør.

Det sier vel sitt!

Les mer i VG.

Thomas Christiansen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant