Gratulerer Mo! – Kondolerer Kolberg!

Gratulerer Mo! – Kondolerer Kolberg!

Det er all grunn til å gratulere generalsekretær Geir Almåsvold Mo i Fremskrittspartiet. Han har forstått – og gitt utrykk for – den fare islam er for vårt demokratiske samfunn. Samtidig er det – ganske så smertelig – grunn til å kondolere Arbeiderpartiets generalsekretær, Martin Kolberg, som i denne sammenheng ikke vil skjønne noen ting. Han angriper nemlig Siv Jensen for hennes ”generaliserende uttalelser om folkegrupper” – og fordi hun har ”gått for langt i sin stigmatisering med sine islamuttalelser”.

Dermed har Kolberg ikke bare sviktet sine ungdoms idealer – han ignorerer hele arbeiderbevegelsens historiske kamp mot totalitære bevegelser.

I forbindelse med Kolbergs 60-årsdag og hans avgang som generalsekretær, ble det holdt en større mottagelse i Folkets Hus der mye fint folk var til stede, blant annet Gro Harlem Brundtland, som klokelig sa at hun ikke hadde kunnskaper nok til at hun kunne mene noe om Siv Jensens oppgjør med islam. Kolberg derimot klemte til mot Siv, hvortil Mo kom på banen og ordla seg slik at ikke en gang vi i SIAN kunne ha sagt det mer presist. Mo sa ifølge VG:

”Hvis Kolberg er så opptatt av å bevare sosialdemokratiske tradisjoner, bør også han være opptatt av å bekjempe den organiserte og politiserte islamske ideologien. De opphøyer religiøse regler som ideologi, som er i strid med de demokratiske verdiene vi har bygd opp her i Norge.”

Dette lover godt for den kommende valgkampen. Det norske folk vil forstå at nå gjelder det å redde landet.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder