Han spiste en bolle under ramadan – dømt til førti harde piskeslag - det er uforfalsket islamisme!

Representnter for folk flest i Stavanger. SIAN er ikke velkommen - SIAN står for rasisme og nazisme. Det er inntrykket de har etter å ha blitt feilinformert av samfunnseliten.

Folk flest med samfunnseliten som veiledere omskaper islam i sine egne forfalskede bilder

Han spiste en bolle under ramadan – dømt til førti harde piskeslag - det er uforfalsket islamisme!

Folk flest med samfunnseliten i spissen godtar ikke muslimer - deres ideologi, religion og politikk ¬ - som står for forfølgelse, tortur og drap av annerledes troende, som sprenger seg selv i biter og tar med seg et stort antall mennesker i endeløse massakrer og terrorangrep - alt under ropene Allahu akbar! Nordmenn snur seg vekk i frykt og avsky når de gode muslimer skriker at islam vil dominere verden.

De tolerante og velmenende nordmenn kunne ikke leve med muslimer som fremstår som inhumane og intolerante, men politikere og venstreorienterte akademia fant på råd. De delte opp muslimene i grupper - de verste ble stemplet som terrorister og de potensielt slemme ble kalt «radikaliserte muslimer» - de andre fikk stempelet «moderate muslimer». Det var angivelig de fleste. Politikerne er begeistret for denne modellen - de bevilger millioner der de forsøker å omskolere «de radikaliserte» til «moderate».
Imidlertid er det en hake ved denne ordningen - idet muslimene selv har fordømt en slik inndeling. Islamske forskere er ifølge arabiske medier enige om i en undersøkelse at det «Vesten og dens tilhengere kaller for «moderat islam» og «moderate muslimer» ganske enkelt er nedsettende overfor islam og muslimer - en forvrengning av islam, en kløft mellom muslimer og en gnist for å starte en krig blant dem. De mener også at inndelingen ikke har noe grunnlag i islam - verken i læresetninger eller i regler, eller i dens forståelse av virkeligheten.»
I samsvar med ulike avslørende rundspørringer, kom undersøkelsen til at alt som forbindes med «radikal islam» - lydighet overfor islamsk lov, (sharia), underordnet stilling for kvinner og ikke-muslimer, nådeløse straffer, jihad for å spre islam og kamp mot demokratiet - gjenspeiler ekte islam.
Også norske journalister fantaserer og omskaper islam i sitt humanistiske verdensbilde. Avisen Fædrelandsvennen beretter om imam Akmal Ali som fordømmer terroraksjonene i Frankrike – da er han sammen med andre som gjør det samme en «moderat muslim». Aftenposten klandrer den somaliske moskeen i Oslo, Tawfiig Islamsk Senter, for her inviteres «radikale predikanter».Selve moskeen blir stemplet som «konservativ» - noe som åpenbart i denne samenheng er noe negativt i reporterens øyne. Heller ikke journalistene vil ta til seg at islam er det iraneren Maryam Dehghan skriver om i et leserbrev i Fædrelandsvennen i dag. For 30 år siden, da han var 18 spiste han en bolle under ramadan. Han ble dømt til 40 piskeslag. Under piskingen ble ryggen revet i stykker alt mens tilskuerne ropte: Allaho Akbar!
Arne Tumyr