«Har ingen respekt for politikere som begår et svik mot Norges land og folk»

Det flerkulturelle Norge som feirer 17. mai om noen ti-år. Da er det norske flagget fraværende - muslimer har fått gjennomslag for at det blir galt med kristenkorset i et flagg som også muslimer skal kunne trykke til sitt mbryst.

En islamist som leder av 17. mai i Oslo er en provokasjon

«Har ingen respekt for politikere som begår et svik mot Norges land og folk»

Når Oslo bystyre med Høyres ordfører Fabian Stang i spissen, lar en islamist ved navn Shoaib Sultan, tidligere leder av Islamsk Råd, bli  utnevnt som leder for årets 17. mai-komité i Oslo, så er dette gjort kun for å provosere. Når  ordfører Fabian Stang begrunner valget av en islamist som 17. mai komite-leder, så er dette på bakgrunn av at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Det store problemet med det ordfører Fabian Stang gir uttrykk for, er at det norske folk aldri er blitt spurt om de ønsket et flerkulturelt samfunn. Dette er tvangsinnført av våre unorske politikere på tvers av folkeviljen.

Det er nå på høy tid at våre  unorske politikere får opp sine blytunge øyenlokk og innser at islam bryter langt de fleste av FNs Internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. De fleste muslimske  land er diktatur- styrte og udemokratiske. Politikerne må innse at islamsk kultur og religion hindrer likestilling, likeverd og respekt for vestlig kultur – samt norsk lov. Islamister går mot europeiske verdier og etikk. De forakter vår kultur og livsstil.

Når det gjelder Shoaib Sultan, så er ikke han villig til å  ta avstand fra dødsstraff for homofili. Sultan tar heller ikke avstand fra dødsstraff for utroskap, noe som gjelder kun for kvinner. Selv om det ikke er bevist. Han tar heller ikke avstand fra dødsstraff for å konvertere  fra islam.

Det er fullstendig absurd at en islamist som Sultan skal være 17. mai-komiteens leder og bære det norske flagg. Ett flagg som muslimene hater og forakter grunnet korset, samtidig som muslimer verden over brenner vårt flagg og tråkker våre nasjonale symboler ned i dritten. Shoaib Sultan har også gitt klart uttrykk for  at nordmenn skal graves ned på et passende sted, hvis ikke det var av hensyn til forurensing. Sultan representerer en rasistisk, nazistisk, facistisk og ikke minst imperialistisk hat og voldsideologi. Dette er altså den personen som skal bære det norske flagget i 17. mai-toget i Oslo.

Jeg minnes dikterhøvdingen Per Sivle sine ord: «Støtt det nordmenn lyt vera med når Noregs merke skal hoggas ned!»  Dette med klar adresse til Oslo Bystyre og ordfører Fabian Stang, samt andre politikere uten ryggrad. Min forakt har dere uansett.

«Langsomt ble landet vårt eget», skrev Nordahl Grieg i ett av sine dikt etter krigen.  Hurtig gir vi det nå bort til fremmede folkeslag. I Norges grunnlov §1 står det skreve at Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Udelelig betyr at vi ikke har lov å dele opp landet, uavhendelig betyr at vi ikke har lov til å gi bort landet. Våre  unorske politikere bryter dermed vår egen grunnlov. Det ordfører Fabian Stang og Oslo bystyre gjør viser med all tydelighet at de oppfører seg som ISLAMS NYTTIGE IDIOTER . Vidkun Quisling når ikke opp til skolissene på dere unorske politikere når det gjelder landssvik.                                           

Den Sør Afrikanske  forfatteren Alan Paton skrev i 1948 boken: «Gråt mitt elskede land», (Gyldendals forlag).  Nettopp det å gråte vil hele den europeiske befolkning snart gjøre. De vil ikke bare gråte, men de vil gråte blod.

En tidligere utenriksminister i Luxembourg har uttalt følgende: «Europa er i ferd med å gå kollektivt selvmord.» Bedre kan det ikke sies.

Jeg vil minne ordfører Fabian Stang og andre politikere om hva Englands statsminister David Cameron, Tysklands Forbundskansler Angela Merkel og forhenværende President i Frankrike Nicolas Sarkozy, for ganske kort tid siden uttalte  – de sa at det multikulturelle eksperimentet var fullstendig mislykket. Situasjonen er nøyaktig den samme i Norge – uansett hva dere ansvarsløse politikere måtte mene.

Kjenner dere feige krek av noen politikere noe land der det har forekommet masse- innvandring av fremmede folkeslag og kulturer hvor dette IKKE har vært en ulykke for den opprinnelige befolkning ?

Med ingen respekt å melde.