Harald Stanghelle er en lur rev

Harald Stanghelle er en lur rev

Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, formulerer seg alltid tvetydig og ullent når han skriver om islam. Slik også i Aftenposten 14. februar. Ingen skal kunne beskylde ham for å bedrive islamofobi. Men samtidig er han kritisk – ikke bare til islam – men til ”hvordan religionene igjen inntar en viktig plass i det norske samfunnsrommet”. Han skriver dette i anledning av at det er 20 år siden 3000 muslimer marsjerte på Karl Johan med krav om forbud mot Salman Rushdies bok, ”Sataniske vers” . Forfatter, forleggere og oversettere skulle drepes. Forlagsdirektør William Nygaard ble skutt ned, men ved rene tilfeldigheter berget han livet. To norske bokhandler-butikker ble satt i brann. Den italienske og japanske oversetteren ble myrdet. Imam Tahir Ali uttalte til Aftenposten at fatwaen og dommen var ”islamsk lov”.

På denne bakgrunn skulle man tro at Harald Stanghelle ved dette 20-års -”jubileet” hadde skrevet en avslørende artikkel om ”islams sanne ansikt”, men i stedet pakker redaktøren sine synspunkter inn ved å kritisere ”religionene”. Underforstått: Kristendom og islam er to sider av samme sak. Dette forsterkes ved å påtale det formastelige FrP sto for i år 2000 – da partiet gikk inn for lovforbud mot islamske bønnerop. Enda mer frastøtende for Stanghelle er det at partiet går inn for forbud mot muslimske skoler, mens FrP ellers er for kristne privatskoler.

Stanghelle stikker under stol at statsråd Gudmund Hernes fra Arbeiderpartiet på 1990-tallet nektet statsstøtte til muslimsk skole i Oslo med nøyaktig den samme begrunnelse som FrP: En muslimsk skole vil hindre integreringen.

På samme måte som ørkenreven velger redaktør Stanghelle å sikre seg med flere utganger – dersom han blir angrepet for sin islamkritikk. Islam er og blir en totalitær politisk og religiøs bevegelse som vil utrydde demokratiet, religionsfriheten og rettsstatens prinsipper – og som vil ha menneskerettighetene underordnet sharialovene. Det blir ikke bare tvetydig, men direkte feil når det går fram av det redaktøren skriver – at kristendom og islam ved ”det politiske bord” er omtrent hipp som happ. Sannheten er at kristne og muslimer tilhører to forskjellige politiske og religiøs verdener i det politiske rom.

Som tittel på sin artikkel i Aftenposten har Stanghele skrevet: ”Religionen er over oss...”

Det er islam som er ”over oss” -denne militante og politiske fanatismen – og hinsides religiøse overtro – Aftenposten og redaktør Harald Stanghelle ikke våger å ta et oppgjør med.

Arne Tumyr
Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder