Harald Stanghelle nå også talsmann for islam

Harald Stanghelle nå også talsmann for islam

Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten har analysert minaretavstemningen i Sveits og jevnført resultatet med situasjonen i Norge. Han mener at en folkeavstemning her i landet ikke i nevneverdig grad hadde gitt et annet resultat. Med bakgrunn i avstemningen i Sveits og diverse meningsmålinger, slår Stanghelle fast at det er en stadig sterkere islamskepsis i tradisjonelt liberale land.

Dette resonnementet har Stanghelle rett i. Til tross for at han selv og hele det redaksjonelle miljø i Aftenposten, så vel som norsk presse for øvrig, har fremhevet at islam er et gode for vårt land, fordi muslimene bidrar til et ”fargerikt fellesskap”, forbinder Ola og Kari denne religionen med frykt. De har åpnet pakken, og konstatert at innholdet med steining av kvinner, pisking av homofile og oppfordring til drap av ”vantro”, er avskyelig. Harald Stanghelle nekter å åpne pakken og analyserer derfor heller ikke innholdet. I stedet velger han uten videre å omtale islam som en religion – omtrent på linje med kristendommen.

Avisens politiske redaktør er tydeligvis forstøkt over at nordmenn flest ikke er ”liberale” i forhold til islam. Han skriver: ”Vår liberalitet svekkes i takt med fremveksten av et flerkulturelt samfunn”.

Redaktøren tar feil – det er ikke snakk om et ”flerkulturelt samfunn” – fremtidsperspektivet er et islamsk diktatur – et samfunnssystem folk flest ikke vil skal tvangspåføres kommende generasjoner. Islam representerer nemlig et tyranni som tramper menneskerettighetene under fot – og aksepterer ikke verken ytrings- eller religionsfrihet. Stanghelle ser ikke – vil ikke se – at islam er et barbarisk politisk, kulturelt og religiøst despoti – som undertrykker alt og alle som ikke vil underkaste seg profeten, Koranen og sharia.

Den fremtredende pressemann får seg også til å skrive at ”negative stereotypiske forestillinger fører til marginalisering av Europas muslimer”. Her er han på linje med islamistene i FNs menneskerettighetsråd – som også er fortørnet over de mange angrep islam utsettes for – og som angivelig er basert på usaklig grunnlag. Rådet vil ordne opp i dette ved å forby enhver islamkritikk i alle FNs medlemsland. Kanskje et vedtak av denne karakter vil glede Aftenposten, for derved slipper man ”negative og stereotypiske forestillinger” om islam.

Islamsk Råd Norge kunne ikke ha sagt det bedre når det heter i artikkelen: ”Majoritetssamfunnet snakker om integrering, men mener egentlig assimilering.” Nei, majoritetssamfunnet mener ikke det. De sølle kravene som det norske majoritetssamfunnet stiller, er at også islamistene må oppføre seg som folk.

I likhet med andre talspersoner for islam, mener Stanghelle at det å forby minareter går på religionsfriheten løs. Han vil ikke erkjenne at her dreier det seg i realiteten om å stoppe framvekst av et politisk-religiøst diktatur. Stanghelle bør spandere på seg en studietur til de islamske stater med spørsmål til de politiske imamer om de tillater bygging av kirker og ringing med kirkeklokker hver søndag.

Her vil nok noen bemerke at selv om islam forbyr annen religionsutøvelse, må vi stå fast på våre demokratiske idealer og behandle islam på linje med enhver annen religion. Men derved åpner vi for – på sikt – at det også her i landet blir forbudt å bygge kirker. Yusuf al-Qaradawi sier i klartekst: ”I vår tid skal islam erobre Europa ikke med sverdet, men ved et å samarbeide med de politiske myndigheter!” Han kunne gjerne ha føyet til: Spesielt i Norge vil vi få et godt samarbeid med pressen. Den tyrkiske statsminister Erdoğan skrev: ”Minaretene symboliserer islams bajonetter.”

Det å tillate bygging av minareter vil være et mektig bidrag til islamiseringen av Norge, samtidig som myndighetene signaliserer at her i landet er det fritt fram for islams menneskefiendtlige og lovstridige budskap.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder