Hege Storhaug krystallklar

Siv Jensen våget ikke å snakke om islam som ondets rot

Hege Storhaug krystallklar

NRK-debatten om terror på Litteraturhuset i kveld, ble en debatt rundt den varme islam-grøten. Den eneste som tilnærmelsesvis kom inn på det saken dreier seg om var Hege Storhaug, som pekte på at det er islam og islamiseringen som ligger bak framveksten av terrormiljøet i Norge. Det var derimot patetisk å høre på analysesjefen i PST, Jon Fitje, som sa at islam er irrelevant knyttet til terrorbildet. Jonas Gahr Støre hadde sin egen multikulturelle virkelighetsbeskrivelse – der han «frikoblet» religion fra problemene. Han har ingen forståelse for at Koranen er inspirasjonskilden for den internasjonale islamske terrorisme.

 

 

Det var både skuffende og oppmuntrende å høre på SIV Jensen, som indirekte legger skylden på islam og islamiseringen, men som ikke tør å sette ord på realitetene. Hun burde ha sagt at muhammedanere som bor i Norge må lære seg norsk samfunnsskikk. FrP-lederen sa at vi har en liten gruppe som er innstilt på å bruke vold, men bak disse ungdommene er en større gruppe som krever særordninger, som ikke aksepterer ytringsfrihet og som hater demokratiet. Hun våget ikke å nevne islam med ett ord!

Hege Storhaug var klar: Vi må gå inn i moskeene og på Høyskolen i Oslo og ta fatt i den radikalisering som foregår i disse miljøene. Storhaug var den eneste som hadde en realistisk virkelighetsbeskrivelse og som omtalte ondets rot: Islam.

Vi ser fram til den dagen NRK-journalistene blir tvunget til å løsne på snippen og slippe den reelle islam-debatten løs. Det blir et lurveleven i samfunnet  den dagen den undertrykte islam-kritikk fritt får komme fram i NRK og i andre medier. SIAN er klar til å komme med sitt bidrag i retning av å peke på hva som skal til for om mulig å bremse den katastrofale utvikling som våre politikere har åpnet for i vårt samfunn.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder