Heimevernets ledelse knebler ytringsfriheten

Jan Høeg er uønsket i Heimevernet. Det er få andre som er blitt utsatt for så mange traksseringer gjennom en årrekke som denne mannen. Grunnen: Den politiske venstreside og det «korrekte» politiske miljø liker ikke meningene hans!

Innvandringsmotstanderen Jan Høeg får ikke lov til å saluttere!

Heimevernets ledelse knebler ytringsfriheten

Motstandsmannen Jan Høeg, som har krigspensjon etter sin innsats under den 2. verdenskrig, var i en årrekke med i Heimevernet som befalingsmann og instruktør. I sin pensjonisttilværelse  ble han sammen med 12 - 14 mann benyttet som deltaker i den såkalte saluttkommandoen i Stavern – som salutterer med kanoner 17. mai, 7. juni og når de kongelige har fødselsdag. Høeg har også i en årrekke vært med i Folkebevegelsen mot innvandring, hvis virksomhet Heimevernets ledelse anså for å være uforenlig  med aktiviteten i Stavern. Jan Høeg ble rett og slett sparket ut av saluttkommandoen. Han fikk ikke delta ved årets 17. mai-arrangement. Det var generalinspektøren for Heimevernet, Kristin Lund, som besluttet at Høeg skulle «frabeordres» oppdraget.

I februar fikk Høeg melding om at Heimevernets ledelse ønsket en nærmere orientering om hans aktivitet som innvandringsmotstander. Etterretningstjeneste hadde kommet over en brosjyre fra Folkebevegelsen mot innvadring – der Høeg visstnok skulle ha hevdet at han skulle gjerne vært med og arrestert de som har ansvaret for innvadringen – som Folkebevegelsen mener er en katastrofe for nasjonen.

Under hånden fikk Høeg spørsmål om han ikke kunne «dempe» sitt innvandringsengasjement, noe Høeg avslo. I god tid før 17. mai fikk han melding om at han ikke skulle stille opp 17. mai i Stavern.

På spørsmål fra SIAN's nettavis  om hva som nå kommer til å skje, svarer Høeg: I første omgang vil jeg be Heimevernets ledelse om bakgrunnen for at jeg ikke lenger er ønsket som deltaker i   saluttkommandoen i Stavern.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder