Hele Porsgrunn sier at SIAN har rett

Lokalsamfunn mener at muslimer er voldsparate og uintegrerbare

Hele Porsgrunn sier at SIAN har rett

SMS fra innvandrerrådet

SIAN avsluttet standssesongen i Porsgrunn 9.10.21. Gjennomføringen av arrangementet var en suksess, takket være godt organisert opplegg med sikkerhet, lokalisering av motdemo og seriøs håndhevelse av forbudet mot støy/ordensforstyrrelse. Godt oppmøte av patrioter var en god bonus.

Av fremmøtte ikke-patrioter må nevnes ordfører Koss. Han har tidligere karakterisert SIAN som pøbler. Han sa til NRK umiddelbart før arrangementsstart, at han for fremtiden vil sørge for at SIAN selv får betale for alle kostnadene knyttet til gjennomføring av våre arrangementer i Porsgrunn. Slik har han lagt inn en god søknad om å få besøk av oss også i 2022.

Det Koss tilsynelatende ikke reflekterer over, er den bakenforliggende årsaken til at han selv har satt alle kluter til for å eksportere sine ubudne muslimske gjester til nabokommunen, i den hensikt å hindre dem i å utøve islamsk pøbelatferd i Porsgrunn mens SIAN er der.

Koss bekrefter slik at det SIAN sier er korrekt.

At uintegrerbare adidasriddere på daglig basis begår islamsk herrefolkatferd og dominanskrim mot byens sårbare uskyldige ikkemuslimer, driter derimot Koss langt i. For han tilhører «de gode», og deres godhet er eksklusivt forbeholdt de hitreiste velferdsturister. Nordmenn kan dra til helvete, det viser Koss tydelig blant annet ved tilstanden i byens eldreomsorg.

Koss har ikke med ett eneste ord kritisert den islamske mentalitet han åpenbart vet at har infisert hjernen til byens uintegrerbare. Hvorfor skulle han ellers besørget dem midlertidig forflyttet til Skien da vi kom til Porsgrunn?  

Den observerbare virkelighet er at det må rigges et sikkerhetsopplegg større enn når Kongen kommer på besøk, for å sikre tryggheten til politiske dissidenter som bedriver faktabasert folkeopplysning om vår tids største samfunnstrussel.

Kommunen, politiet, partipolitikere, moskéene, innvandrerråd og andre NGO-er har med dette dokumentert at SIAN har rett når vi beskriver hvordan og hvorfor De Uintegrerbare shariatilbøyelige ikke passer her, og at de derfor må deporteres til Barbaristan.

Det innrømmes helt usjenert fra alle godfjottparter at muslimene for enhver pris må hindres i å oppleve ordinær demokratiutøvelse. Fordi det som er normalt i Norge er ansett som krenkende og blasfemisk i det forkvaklede tilbakestående tankesettet som styrer ord og handling hos landets ubudne gjester.

Disse gjestene har en problematferd etter vestlige normer, idet de bestemmer seg for å være det Muhammed kaller god muslim.

En god muslim er et dårlig medmenneske fordi Muhammed var et dårlig medmenneske. En god muslim må derfor deporteres før han lykkes med å ødelegge Norge «ved våre hender og med deres hender», slik det onde muslimske brorskapet beskriver det i sitt memorandum.

De involverte ikkemuslimer i Porsgrunnsaken er gode medløpere for de islamske invasjonsstyrker. Det kvalifiserer ikke til straffrihet å hevde at du handlet ut i fra egen stupiditet, Koss.

Alle de nevnte islamiseringstilhengerne erkjenner ved sin tilnærming til islamproblemet at de vet at problemet er reelt, og at det vil skape krigslignende tilstander i byens gater dersom storsamfunnet tillater at gode muslimer får fritt utløp for sin islamske mentalitet – og oppføre seg islamsk mot sitt norske vertskap.

Som innvandrerrådet skriver i sin sms til de uintegrerbare: Disse markeringene medfører en risiko for opptøyer, som vi ikke ønsker at ungdommene våre skal involveres i». Som kjent er det alltid «ungdommene våre» som starter disse opptøyene. Som fører krig mot vertskapet. Som dokumenterer at de ikke kan tillates å oppholde seg i Norge.

Alle parter innrømmer at det er muslimene som er problemet. Likevel velger alle å kritisere SIAN, fordi vi pirker i den gørrete verkebyllen som politikerne har påført samfunnet vårt.

Intet problem har noensinne vært løst ved å feie det under teppet. Feighet og ynkelighet – nå sist utvist i rikelig monn fra de patetiske skitne vantro i Porsgrunn – er bare egnet til å få deg drept og din datter voldtatt av en loppete jihadist.

Lederen for politiet i Telemark sa til Varden etter arrangementet; « – Jeg synes det har gått rolig for seg, noe som er veldig gledelig. Det har nok hatt mye å si hvordan både kommunene, trossamfunn og politiske partier har gått ut i forkant og sagt at man ikke bør møte opp, sier han, og refererer blant annet til gratistilbud i Skien og Telemark Innvandrerråd som har oppfordret unge muslimer til å holde seg unna».

Når ble det ønskelig at unge innbyggere holder seg langt vekk fra ordinær politisk aktivitet – grunnleggende demokratiutøvelse – fri meningsbrytning og sannhetssøken?

Når ble det en dyd og en offentlig oppgave å hindre normal mellommenneskelig interaksjon?

Eller er problemet ganske enkelt at politikere og NGO-er erkjenner at de ubudne uintegrerbare gjestene våre ikke evner å delta i et normalt liberalt vestlig demokrati?

Det er et teologisk faktum at Allah og Muhammed hater nordmenn, vårt demokrati, vår levemåte, vår etikk. Det er et teologisk faktum at alle muslimer plikter å gjøre det samme. Det er et dokumentert faktum at et stort flertall av muslimene hater og forakter Norge og nordmenn like mye som de fundamentalistiske gode muslimene i Islam Net, Potetens Umma etc.  

Er det ikke da politikernes plikt å beskytte samfunnet mot de demokratifiendtlige gjestene?  Hvis nei – hvor mange innrømmelser i retning shariatilpasning er politikerne villige til å begå på Norge bekostning, for å oppnå en illusorisk midlertidig tilstand av ikkekrig mellom nordmenn og de hitreiste representanter for islams invasjons- og okkupasjonsstyrker?

Talene publiseres på vår videokanal .