Hjemme bra men Europa best sier islamisten

.

Hjemme bra men Europa best sier islamisten

Spørsmål som jeg stiller både til meg selv og andre personer er hva er det som skjer i Norge og i andre land i Europa. Kanskje en unødvendig innledning når de fleste av oss er forundret over at vi ikke har noen i regjering og storting som tar ansvar, eller ikke gjør noe for å stoppe en tydelig voldsbølge som blir foretatt av islamister.

Jeg har levd så lenge at jeg husker da landsmoderen Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet i 1972 slapp inn 20.000 muslimer fra Pakistan. Det beste er å nevne Gro Harlem Brundtland som landsforræderen og ikke tilegne henne en status hun ikke har. På den tiden sa jeg tydelig at hva skjer om 20 år når islamistene sprer seg i rekordfart. Disse menneskene sier klart og tydelig at de skal overta Europa. De legger ikke det minste skjul på hva som vil skje om de overtar makten. Det står tydelig forklart i den farlige eventyrboken Koranen at de personer som fornærmer Profeten skal drepes og Sharialover skal innføres.

Dette er nøyaktig det samme som var tilstede i Sovjetunionen når Karl Marx former sine grunnprinsipper for den nye læren. Lenin bygde kommunismen opp til å omfatte alle land innenfor det som ble kalt Jernteppet. Her var det mange mennesker som så og oppfattet hva som ville skje om kommunistene kom til makten. Denne lille eliten ble kalt mensjeviker (mindretall), mens det sore flertallet som fulgte Karl Marx, Lenin og senere Stalin og andre ledere ble kalt Bolsjeviker (flertallet). Bolsjevikene sa nøyaktig det samme som islamistene sier i dag, at når vi kommer til makten skal dere som er i mot oss drepes. Og det stemte. Når Bolsjevikene drev som verst ble millioner av mennesker drept. Proletarer i alle land foren dere var slagordet. Kort fortalt, kommunismen ble en katastrofe, og det samme kan skje om kommunistene de røde og SV her i landet kommer til makten.
I Sovjet ble det ikke produsert noe av betydning og folket sultet på grunn av hungersnød, som førte til at ytterligere mennesker døde. I alle land hvor det Islamistiske styre og Sharialov er innført er det groteske avretningslover og kriger med andre Islamistiske land er helt vanlig. Altså ingen utvikling. Det som nå har skjedd med rekord fart er at disse menneskene jeg nevner har kastet sine øyne på de europeiske land hvor det innenfor smått og stort over mange år har blitt et moderne demokrati hvor borgerne står i forsetet. Dette angår oss alle, men tydeligvis ikke de folkevalgte. Jeg ser tilbake på svenske tilstander hvor statsministeren sa at vi må åpne våre hjerter for å hjelpe disse islamistene som strømmer over grensen og angivelig er i stor nød. Det samme skjedde i alle europeiske velferdsstater. I starten for snart 50 år siden hadde hver innvandrer til Norge sin egen advokat, som innpodet islamisten om de krav han hadde krav på. Det merkelig da som nå er at du sjelden ser unge eller eldre kvinner, kun unge menn, som nøyaktig vet hvor NAV kontoret er og hva som de har krav på av sosialstøtte.

I den kommunen jeg bor har min kone og jeg et ganske romslig hus, hvor vi ønsket å leie ut en hybelleilighet. Det kom mange på besøk, både innflytter og etniske norske. Jeg merket meg en ung mann fra Syria som gjerne ville leie hos oss. Han sa at han var ansatt i kommunen og at kommunen skulle betale både leiesummen og møbler som han trengte. I tillegg fortalte han at han nettopp hadde fått en ganske ny bil også kjøpt for arbeidsplassens penger. Jeg og min kone synes dette var merkelig og ringte neste dag til kommunen for å få bekreftet hans arbeidsforhold. Han var ikke ansatt noen plasser i kommunen, men derimot var han fast gjest hos NAV. Han trodde at dette var kommunen og at han var fast ansatt da han forsto det slik at pengene han fikk var lønn. Han sa også at hans kone og to barn snart skulle komme etter, deriblant også resten av hans store familie. Dette var bestem fra NAV sin side, fortalte han. Videre fikk vi vite at der han bodde i Syria var det nå mange som fikk beskjed av sine lykkejegere her i Norge at det var bare å komme hit til landet så fikk de både penger, hus og bil.
I utgangspunktet stemmer dette. Det er kun ett parti i Norge som ser galskapen og det er Fremtidspartiet, men når de står alene er det vanskelig å komme noen vei. Vi bruker altså milliarder kroner på rett og slett unge lykkejegere og ikke minst på den helt ufarlige gassen CO2, men eldreomsorg, sykehus og andre nyttige hjelpetiltak for norske borgere må hvile. Jeg var ovenfor innom Sovjet, som for øvrig betyr Råd. Dette store området med de mange tilhørende store og små land hadde de største kapitalistene. Det samme kan vi se i Norge. De ledende personer innenfor regjeringen tenker bare på seg selv. Her kan jeg nevne Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland og andre. Her er det bare tanken om penger og posisjoner for disse enkelt personer som står i forsetet. Nå ser det ut som om Erna vil ha en stilling innenfor FN og da er viktig å dele ut penger i øst og vest til for det meste unyttige tiltak slik at at verden kan få øye på henne slik at hun kan få en høyt belønnet stilling i FN. Dette er altså kapitalisme på høyeste nivå og ikke hjelp til de som trenger det i Norge. De grønne (MDG) driver og maser om at vi skal investere 65 milliarder kroner årlig til den ufarlige gassen CO2. Så kan vi jo gruble over hvorfor vi må betale store summer for å kjøre på norske veier. Når milliarder og millioner kastes ut av landet som det skulle være småpenger. Gro Harlem Brundtland klarte å få til en lov kun for henne at hun kunne bo utenfor Norge uten å betale skatt og se på Jagland. Han klarte faktisk å gjøre Norge til å bli uvenner med Kina. Jeg kunne regne opp mye mer i uprioritert rekkefølge, men stopper der.

Litt tilbake til islamistene. Jeg og veldig mange med meg forstår ikke at regjering og storting ikke forstår. Det er jo helt tydelig at Europa skal bli styrt etter Sharialover. Dette sies klart og tydelig, men vi fortsetter å øse penger ut til disse fremmede, som på sin side sender mesteparten til eget land utenfor Norge. Deretter besøker de NAV og mottar nye store beløp. Et ca. beløp til islamisten i Norge er 25.000 kroner hver måned. Er det fire voksne i familien blir det 100 tusen. Mange av de etniske norske borgere sulter og har ikke penger til å møte månedens utgifter. Forskjellsbehandlingen er meget stor og imens fortsetter lykkejegerne å strømme inn i landet. Ganske entydig når naboer og bekjente idet landet de reiste fra mottar daglig beskjed om at Norge er det rikeste og beste landet å komme til. Det sa Jens Stoltenberg omtrent hver gang han åpnet munnen.

Om vi andre som har forstått hvordan det kan ende, nevner ordet muslim blir vi beskyldt for å være rasister, noe de fleste av oss ikke er. Vi bare sier hva som snart vil skje om ikke regjeringen åpner for hjemsending og forståelse for faktiske forhold. Må det ende med krig for at vi skal hevde vår rett å få de fleste av disse innvandrerne tilbake dit de hører hjemme? Jeg avslutter dette avsnittet med at vi ikke har noen regjering i Norge, men kun personer som tenker på seg selv. Etter endt politisk arbeid er det meget viktig å få godt betalt arbeide i FN, NATO og innenfor andre EU stillinger.