Hun vet det meste om islam i hverdagen

Hun vet det meste om islam i hverdagen

Førsteamansuensis dr. philos, redaktør Michal Rachel Suissa, holder foredraget ”islam sett fra en israelers ståsted” – på medlemsmøtet i SIAN i Oslo 14. april. Det er ingen som har møtt fra islams side så mye smerte, lidelse og død som israelerne. De er omgitt av muslimske stater som har programfestet at Israel skal utslettes og jødene skal jages på sjøen. I skolene i Midtøsten læres barna opp til å hate jøder – her siteres ofte fra Koranen: Jøder er for aper og svin å regne. De må utryddes. Alt dette har Rachal Sussia førstehånds kjennskap til. Alle som kommer til dette møtet vil bli konfrontert med hvordan islam terroriserer israelerne i den hensikt å utrydde dem.

Alle som kjenner Koranen, islamske skrifter og situasjonen i de islamske stater, vet litt om det som foregår. Men folk flest her i landet blir pepret med en ensidig fremstilling av Israels angivelige uforsonlige holdning i fredsprosessen. Men til og med norske redaktører fikk et sjokk da en reportasje kom i NRK med et lite gløtt av sannhet omkring jødeforfølgelsen i Sverige – og underforstått – også i Norge. Blant avisene var både Aftenposten og Fædrelandsvennen samstemte i sine ”liksom- sjokk”. Fædrelandsvennen skrev 15. mars: ”Det påhviler alle muslimske ledere et tungt ansvar for å ta et utvetydig oppgjør med jødehatet, som dessverre synes å ha fått fotfeste i deler av disse miljøene.”

Avisen fikk svar i form av et leserinnlegg 17. mars skrevet av Tor Marius Gauslaa:

I stedet for å rette pekefingeren mot muslimske ledere, vil jeg anbefale avisa å ta et oppgjør med seg selv. Fædrelandsvennen  er en aktiv og hørbar del av det blandet kor som med skiftende melodi og tekst utbasunerer mistro og løgn – og som dermed skaper hat mot jødefolket. Et hylekor sammensatt av norske redaktører, biskoper, kirkeledere, politikere – og muslimske ledere.

Jeg blir opprørt og kvalm når dette koret stemmer i.

Arne Tumyr