Hva gjør pakistanere i Norge?

Hva gjør pakistanere i Norge?

Det er mer enn 50 år siden de første pakistanere trengte seg ulovlig inn i Norge. Basert på alle løgnene pakistanere dyrker og fremmer i regimemediene om seg og sitt virke, er det nødvendig å korrigere fortellingen om #HvagjørpakistanereiNorge.

 

 Redaktøren av urdu avisen The Awaz sa til Aftenposten 21.2.1996 at pakistanerne har seg selv å takke for at det forekommer fremmedfrykt og fremmedhat hos nordmenn, på grunn av all den islamske atferden som er forbudt i Norge. Redaktøren måtte selv flykte fra Oslo etter å ha pekt på uakseptabel islamsk atferd i byens moskémiljø. Han beskrev pakistaneres islamske atferd som terrortilstander. Om en nordmann hadde beskrevet den samme virkeligheten med samme ord i dag, ville han blitt fengslet. 

Vi som har hatt barn i klasser der pakistanske 7-åringer går med kniv på skolen, vet at redaktøren hadde rett.

Som gruppe ble pakistanere umiddelbart en byrde for velferdsstaten, for andre deler av statsapparatet, og for sårbare uskyldige innfødte som utsettes for pakistaneres islamske atferd i Norge. Pakistanernes yrkesdeltagelse var lav og kortvarig. De bygde ikke Norge. Tvert imot. Pakistanere beriket Norge med klan- ære- og voldskultur.

Hvis du praktiserer et politisk tankesett som er basert på parasittering på innfødte nordmenns liv og eiendom, da er du ikke en berikelse for Norge. Pakistanske inntrengere er og var et negativt verdibidrag på gruppenivå, økonomisk, sikkerhetsmessig og verdimessig.

Pakistanere var ikke de eneste som invaderte Norge. Tyrkere satte opp sine første kommandosentraler og kaserner i Drammen, pakistanerne i Oslo. Pakistanerne etablerte brohode på Grønland/Tøyen. Rasistiske pakistanere flyttet fra Grønland i horder for 20 år siden, fordi somaliere bosatte seg i området.

Naser Khader mener at verdens største drittsekker er muslimer. Vi kan føye til at verdens verste rasister er muslimer. Hva gjør religionsrasistiske pakistanere i Norge? Det er nå hundretusenvis uintegrerbare ubudne gjester i Norge. Man kunne derfor like gjerne stilt spørsmålet : hva gjør muslimer i Norge.

Svaret på det - beror på hvem som svarer. Islams oppfinner og koranens forfatter har allerede besvart det spørsmålet. Muslimer er i Norge for å okkupere landet, ta alt vi eier, slakte nordmenn og ta våre kvinner og barn som slaver/sexslaver.

Islam er så enkel at analfabete ørkenarabere – og pakistanere – forstår den. Islam er et religionsrasistisk imperialistisk apartheidkonsept som går ut på å invadere, okkupere, kolonisere og parasittere.

Muslimer beskriver islam som et komplett politisk system for samfunnsstyring. Islam er «deen». Ikke religion. Allah betrakter muslimer som overmennesker og nordmenn som ikke-mennesker. Islam krever total dominans. Islam erstatter flerkultur med islamsk monokultur. Islam tolererer ikke vestlige frihetsverdier.

«Norsk» og «Pakistansk» forbindes med etnisitet, nasjonalitet. Og verdier. Mens vi som er oppdratt i og deler verdiene i siviliserte land har flere parallelt operative tankesett, er det bare ett akseptert tankesett i islamskokkuperte land; islam.

De koranen definerer som muslimer aksepterer ikke demokrati og menneskerettigheter som en permanent tilstand i Norge, fordi det er uislamsk.

Denne intoleransen med dertil hørende voldsvilje dokumenterte pakistanerne i Norge på en tydelig måte da de i 1989 demonstrerte i tusentalls mot Salman Rushdie sin bok Sataniske Vers.

At pakistanere hater ytringsfrihet dokumenteres ved at Pakistan har bedt FN om å definere islamkritikere som terrorister. Pakistan aksepterer ikke vestlige frihetsverdier som en permanent tilstand. 78 % av pakistanere er shariasvin.

Disse er en dødelig trussel mot alle nordmenn. Dette betyr imidlertid ikke at de resterende  22 % står på sivilisasjonens side i islams ensidig aggressive krig mot menneskeheten.

At inntrengerne forstår at de bærer på et uønsket bedritent tankegods fjernt fra hva innfødte nordmenn verdsetter, illustreres ved følgende utsagn fra pakistaneren Khalid Salimi som grunnla Antirasistisk Senter, i Osloavisen 18.5.1988: «Oslo er blitt en flerkulturell by, og befolkningen er nødt til å akseptere det enten frivillig eller ved tvang … Oslo kan aldri mer bli hvit». 

Statens rundhåndede finansiering av hans antinorske senter i 40 år indikerer at Stortingspartiet deler ambisjonen om å ved tvang påse at hvite nordmenn fortrenges. Statsmaktens vilje til shariatilpasning av vårt samfunn er uakseptabel, og forteller oss at vi styres av krefter som har gått i tjeneste for fremmede makter.

Det er et empirisk og teologisk faktum at der islam ikke møtes med nødvendig dose motvold, vil islam fortrenge og utrydde siviliserte tankesett, kulturer og folkegrupper. De fleste islamske stater i dag er islamske fordi de er invadert og okkupert av ørkenaraberne og deres medsammensvorne religionsrasistiske muhammedanske morderzombier av andre etnisiteter. 80 % av muslimene tilhører okkuperte folkeslag.

De eneste som kan hindre at også nordmenn blir underkastet Muhammeds perverse dødskult og dermed bli en kopi av drittlandet Pakistan, er du og jeg  -   norske patrioter. Politikere som ikke kaster ut inntrengerne begår landssvik.

Islams politikk er enkel. Islam har ikke noe å tilby nordmenn foruten ydmykelse, plyndring, voldtekt, vold og brutal død. Når vi i 50 år har gjennomført et politisk eksperiment, er det nødvendig å evaluere effekten. Empiri beviser at islamimport er et katastrofalt feilgrep som aldri har gitt noen positive effekter.

Import av islamsk kultur er en sikker metode for å fullstendig utslette norsk kultur, identitet og folk. Velferdsstat, trygghet, sammenhengskraft er de første ofrene for islamimport. Lenger frem i trappetrinnsmatrisen ligger folkemord på innfødte nordmenn.

Muslimsk menneskeslakt på nordmenn er for lengst påbegynt. Uintegrerbare inntrengere med en hemningsløst hatefull voldsideologi tapetsert på innsiden av skallen har drept flere nordmenn enn terrorhandlingene til Breivik. Regimemediene bryr seg ikke. De rapporterer ikke når en muslimsk morderzombie dreper en sårbar uskyldig nordmann.

Norske myndigheters vingling rundt konseptet integrering er en faktor som har medvirket til at innfødte ikke har hentet frem høygafler og fakler for flere tiår siden. Det er alltid «vi» som ikke har vært flinke nok til å integrere de ubudne gjestene. Inntrengerne tildeles intet ansvar og konsekvens for egen atferd.

Pakistanere i Norge har lært seg å snakke norsk. Noen av dem jobber. Journalister lager tidvis nyhetssaker om en muslim som har en jobb. Forventningene til at muslimer skal oppføre seg normalt er med andre ord lave. Språk og arbeid er forutsetninger for integrering. Du er ikke integrert fordi du jobber. I Norge er det en selvfølge at du jobber.

Integrering betyr å akseptere, omfavne og etterleve normer verdier og lover i vertslandet. Ergo er minst 99 % av inntrengerne uintegrerbare, og skulle vært deportert.

En muslim som er integrert er ikke lenger muslim, ifølge Allah, Muhammed og konsensus blant de lærde. Derfor er det helt naturlig at muslimer ikke integrerer seg. De segregerer seg, og de skriker rasisme når vertskapet anmoder dem om å respektere norsk kultur, verdisett og befolkning mens de er gjester i vårt land.

Jeg har møtt noen tusen pakistanere. En håndfull av dem kan sies å være et positivt verdibidrag. Jeg skal ikke navngi nålevende eksempler. Det ville utsette dem for islamsk atferd fra gode muslimer. Shabana Rehman var eksponent for verdier som er kompatible med opphold i vestlig sivilisasjon. Ifølge Allah var hun en dårlig muslim. Shabana Rehman var et godt medmenneske.

Pakistanere i Norge gjør ymse. Mange gjør lite eller ingen ting som gagner vertssamfunnet. Kanskje det er derfor mange av dem er så løgnaktige i sin omskrivning av norsk nyere tids historie. De lyver om hvordan og hvorfor de kom hit. De lyver om egen innsats i norsk arbeidsliv. En pakistaner som har infiltrert Arbeiderpartiet sier at løgn er dominerende i det pakistanske samfunnet. En pakistansk advokat sa i Oslo tingrett at pakistanere er løgnere.

Til pakistanernes fordel skal det tilføyes at løgnaktighet ikke er et særegent pakistansk fenomen. Palestina-araberen Walid Shoebat slet i årevis for å slutte å lyve da han sluttet å være muslim. Han hadde ikke reflektert over løgnaktigheten, da han var muslim.

Det er et objektivt faktum at pakistanernes verdibidrag til det norske samfunn er og alltid har vært negativt. Det vil si islamsk.  Islamimport er ikke bærekraftig. Pakistanske verdier er islamske verdier. De er derfor bare negative for Norge og innfødte nordmenn.

Pakistanere i Norge oppfører seg islamsk. Empiri viser at det vil de fortsette med i minst 1000 år. Muslimer har vært i India over 1000 år uten å integrere seg.

Pakistanerne er resultat av arabernes invasjon og okkupasjon av det indiske subkontinent. Muslimenes folkemord på hinduer er ett av de verste i menneskehetens historie. Muslimene utryddet buddhistene i Afghanistan. Pakistan er islamsk. Det er derfor Pakistan er et dårligere sted å være, enn India.

Når pakistanere kommer til Norge og oppfører seg islamsk er det selvfølgelig like skadelig for vertssamfunnet som at muslimer oppfører seg islamsk andre steder. Pakistanere gjør det samme i Norge som pakistanere gjør i Pakistan og i resten av verden. Men - det er én viktig forskjell: 

Hjemme i Pakistan blir minst 82 % av voldtekts-ofrene voldtatt av sin egen far, onkel, bestefar eller bror. Pakistanske seksualpredatorer i India og Vesten derimot, voldtar ofre utenfor sin egen familie. Pakistanere har beriket Europa med islamsk seksualpredatoratferd. I UK er pakistanere 170 ganger mer tilbøyelige til å være seksualpredatorer, enn etniske briter.

Pakistanere har beriket Europa med sin religionsrasisme. Og med sin regulære rasisme basert på hudfarge. Pakistanere mishandler Kafir som spiser under ramadan. Pakistanere lynsjer Kafir som drikker av samme kopp som  muslimer.

Religionsrasismen vokser som en atomsopp i Europa etter at shariasvin har tilranet seg politisk makt. Pakistaneren Abid Raja mener at det er for mange hvite mennesker i norsk politikk. Pakistaneren Humza Yousaf som var Skottlands førsteminister sa at det er alt for mange hvite skotter i Skottland. Det muslimer mener når de sier «hvit», er «vantro».

Islam aksepterer kun å være majoritet og ha all autoritet. Derfor tåler ikke islamtro pakistanere at Vesten er styrt av vestlige innfødte hvite mennesker. Hvis en européer hadde reist til Pakistan og klaget over at det var for mange pakistanere der ville han blitt lynsjet i løpet av sekunder.

Pakistanere i Norge driver rent slaveri med illegale innvandrere. Pakistanske politifolk verner sine egne kriminelle. Pakistanere medvirker til slaveri/tvangsekteskap av egne søstre. Pakistanske shariasvin har infiltrert politi og domstol. Der flagger de med shariauniform. Disse pakistanerne viser fingeren til rettssystemet de forakter og utnytter til islams fremme. De driver med innvandringsfusk. De er mentalt korrupte. De er lojale til egen gruppe, ikke til vertslandet. Norske kollegaer tør ikke å si fra.

Pakistanere i Norge driver også med menneskesmugling. Pakistanere i Norge driver flerkoneri, og dumper konene sine i Pakistan som slaver for mannens foreldre. Voldsutøvelse fra svigerfamilien mot inngiftede svigerdøtre er vanlig i pakistansk kultur.

De pakistanerne som Muhammed definerer som gode muslimer er ikke bare voldelige mot egen familie. De er enda mer voldelige mot Kafir - skitne vantro.

Den gode muslimen Kadafi Zaman mener at når muslimer oppfører seg som drittsekker så er det nordmenn sin skyld.

Kadafi Zaman mener også at Norge ikke får svenske tilstander, fordi norske myndigheter gir muslimene så mye penger. Påstanden bekreftes av en muslimsk velferdsturist i Danmark. Han sier at når muslimenes barn blir hellige krigere/terrorister er det fordi vertssamfunnet ikke gir muslimene nok penger.

Svenske tilstander er et annet ord for islamske tilstander. Det Kadafi Zaman faktisk sier er at muslimene vil slakte nordmenn når den islamske invasjon har fortært Norges oljeformue.

Det er bare et tidsspørsmål fordi islam er basert på parasittering på vantro og fordi islam befaler utrydding av nordmenn som nekter å konvertere til islam.   

Pakistanere i Norge har den samme krigsmanualen som Taliban, IS, Al Qaida og alle de andre gode muslimene. Den 11. september 2001 feiret pakistanere i Norge muslimterroren i USA, med kake. Det er ikke så rart. Terror og menneskeslakt er islamsk kjernevirksomhet.

Pakistan utgjør en tre ganger så stor terrortrussel som Syria. Likevel tillates pakistanere opphold i Norge. Pakistan har beriket Norge med A-gjengen, B-gjengen, Young Guns og andre grupper med voldelige adidasriddere. Det er en sømløs overgang mellom gjengkrim og terrorisme. 

I flere tiår har pakistanske adidasriddere i hyeneflokker begått barneran mot sårbar uskyldig norsk ungdom.

De verste pakistanske barbarene fra 80- og 90-tallet lærer i dag muslimske ungdommer å drepe nordmenn med økonomisk støtte fra den norske staten og begeistret bifall fra Erna Solberg, som jo mener at Norge hører slike til.

Det er islams skyld når pakistanere oppfører seg islamsk. Islam har potensiale til å ødelegge folks hjerne. Når islam har zombiefisert hjernen, har man blitt det koranen definerer som muslim. En viljeløs zombie som blind adlyder koranen.

En pakistansk trippeldrapsmann forklarte til Oslo tingrett at «avgjørelser vi tar kan ikke sammenlignes med de med høy IQ. Kulturen vår har ikke kommet så langt. Det var ære, det var det som spilte inn. Hjernene våre virket ikke». Det er et faktum at du ikke trenger hjerne når du er muslim. En muslim skal adlyde. Ikke tenke.

Barbarisk morderzombieatferd er normalt i Pakistan. Barbari er mainstream islam, dvs Muhammeds islamversjon. Det er et godt argument for å nekte pakistanere å ta med seg sin tilbakestående kultur til Norge.

All volden du ser fra muslimer mot norske patrioter er det beste beviset på at vår beskrivelse av islam er korrekt. Når du ser på video fra Stovner 15. april 2022 og Mortensrud 2. juli 2022 da ser man hva et utvalg pakistanske muslimer gjør i Norge. De er hemningsløst morderiske. De mangler menneskelighet. De mangler selvkontroll. De er refleksstyrte som primitive dyr. De prøver å drepe fredelige politiske motstandere. De oppfyller Muhammeds definisjon på god muslim.

Legg merke til at ikke en eneste pakistansk eller muslimsk organisasjon eller enkeltperson offentlig har tatt avstand fra eller kritisert pakistanske morderzombiers gjentatte drapsforsøk på SIAN, eller moskéledelse sin oppfordring til drap på SIAN. Det er derfor naturlig å anta at pakistanerne på Stovner og pakistanerne på Mortensrud er representative for pakistanere i Norge.

Intoleransen, hatet og voldsviljen i islam er grunnen til at alle de Muhammed kaller gode muslimer må nektes opphold i siviliserte land  som har ambisjoner om å være siviliserte også i fremtiden.

Da britenes kolonivelde i India opphørte kom det sikher, hinduer og muslimer fra det indiske subkontinent til UK. Sikher og hinduer integrerer seg, jobber og bidrar i samfunnet. Muslimene segregerer seg, voldtar, er voldelige og terroriserer i ekstremt omfang sammenlignet med ikkemuslimer. Muslimer utmerker seg negativt på kriminalstatistikk. De koster vertssamfunnet hundretalls milliarder hvert år. UK er det ultimate bevis på hvilken enorm negativ faktor islamimport er for et sivilisert vestlig samfunn.

Folk bytter ikke hjerne når de krysser landegrenser. Det gjelder muslimer i UK, og det gjelder muslimer i Norge. De som har hodet sitt i Pakistan fortsetter med det, og de lærer nye generasjoner å være pakistanere med alle de negative implikasjoner det har for deres sårbare uskyldige og svært motvillige vertskap.

I Pakistan oppfører man seg pakistansk. De oppfører seg islamsk. Derfor er Pakistan et viktig bilde på hvordan pakistanere oppfører seg og vil oppføre seg i fremtiden hvis vi lar dem få samme politiske makt her som de har i sitt eget tilbakestående drittland.

I følge en pakistansk politiker bortfører og voldtar pakistanere de kvinnene de vil ha. Dette erfarer religiøse minoriteter daglig i det islamske drittlandet Pakistan. Dhimmistatus innebærer at du ikke har lov til å protestere den dagen et møkkete skjeggete shariasvin banker på din dør og krever å få utlevert dine døtre.

Pakistanere driver etnisk rensing av ikkemuslimer i Pakistan. Pakistanere nekter ikkemuslimer nødhjelp ved naturkatastrofer i Pakistan. Det er ingen ytringsfrihet eller religionsfrihet i Pakistan. Pakistanere dreper kristne og brenner kirker i Pakistan. De voldtar kvinner og barn. Deretter setter de voldtektsofrene i fengsel, hvis ofrene ikke slås i hjel av gode muslimer på gata.

Det er min politiske oppfatning at drittsekker fra drittland som voldtar og dreper sårbare uskyldige ikkemuslimer må nektes adgang til riket. Dessverre kan ikke vi redde pakistanske kvinner fra pakistaneres islamske atferd hjemme, men det er vår plikt å hindre at de oppfører seg islamsk i vårt land.

Grunnen til at 75 % av pakistanere i Pakistan er deprimerte er at Pakistan er et bedritent møkkaland. Pakistan er islamsk. Derfor er det en dårlig idé å gi pakistanere politisk makt i Norge.

93 % av pakistanske kvinnfolk utsettes for seksualisert vold. Kvinnfolka må få egne rosa busser for å slippe å bli antastet av pakistanske seksualpredatorer. Pakistan har 19 millioner barnebruder. De er slaver. Sexslaver for skjeggefanter som knapt har draget på ei geit. Det er ingen unnskyldning at de pakistanske seksualpredatorene har en teologisk hjemmel for sitt barbari.

Alt dette skyldes ikke lufta eller vannet i Pakistan. Det skyldes pakistanerne.

Pakistan er et hardcore shariabasert samfunn der lovgiveren har sagt at folk som SIAN skal drepes som hunder.

De som har med seg pakistanske verdier til Norge er ikke velkomne. Pakistanere dyrker fremdeles sin tilbakestående drittkultur her i Norge, to-tre generasjoner etter at de trengte seg inn i landet vårt. At Ali på hjørnet smiler betyr ikke at hverken islam eller islamsk/pakistansk kultur er bra for Norge.

Allah, Muhammed og Pakistans helseminister har befalt pakistanerne å befolke verden med muslimer. Dette er ødeleggende for nordmenns folkehelse. Norske myndigheter har en ubetinget plikt til å hindre dette.

12.12.1968 skrev VG: «En gruppe på 20–30 pakistanere skaper i disse dager atskillig bryderi for norske myndigheter. Det synes klarlagt at pakistanerne er kommet til Norge på falske premisser».

Siden da har det kommet hundretusenvis av uintegrerbare shariasvin på falske premisser. Hadde Norge reagert med vett og forstand ville de pakistanske inntrengerne og alle senere inntrengere vært deportert. Hadde Norge vært styrt med vett og forstand ville vi ikke hatt et islamproblem i dag.

Muhammed sa at de som kopierer hans atferd er gode muslimer. De pakistanerne som Muhammed kaller gode muslimer har dokumentert manglende vilje til å legge fra seg sine barbariske skikker når de kommer hit. Empiri og teologi beviser at det bare er et spørsmål om tid før pakistanere deltar i pogromer og senere folkemord på sitt norske vertskap.

Det er min politiske oppfatning at de som fremmer folkemord og andre islamske politiske verdier må deporteres.