Hva ser biskopen som SIAN ikke ser?

Hva ser biskopen som SIAN ikke ser?

Man må virkelig spørre – for hva er det biskop Tor B. Jørgensen ser som SIAN ikke ser? Bakgrunnen er et tosiders intervju i avisen Klassekampen 30. januar der biskopen sier:

(…) det ser ut som om det vokser fram liberaliserende perspektiver også innad i islam. Istedenfor å skyve dette ut, må vi heller ta det fram. Hvis vi kan hjelpe disse kreftene fram, vil det være en forløsende kraft i denne diskusjonen. For også i islam finnes det veldig mange gode ansatser til verdier som vi må kunne stå samlet om.

Spørsmålet er jo – hvilke verdier er det? Er det en positiv verdi at de kristne i muslimsk styrte områder skal få lov til å leve, riktig nok som annenklasses borgere – i motsetning til de vantro som skal utryddes.

Vi har stilt spørsmålet før – uten å få svar – hva er positivt ved islam? Hvor er de ifølge biskopen ”positive ansatser i islam til verdier som vi må kunne stå samlet om”? Vi får neppe noe svar denne gangen heller.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder