Hvorfor sier kommunen nei til leie av Byhallen for foreningen SIAN?

Interpellasjon:

Hvorfor sier kommunen nei til leie av Byhallen for foreningen SIAN?

Interpellasjonen er adressert til Kristiansand kommune, ved ordfører Per Sigurd Sørensen.

Hovedregelen for utleie av Byhallen er å finne i reglementet for lån av Byhallen der det heter i punkt 1:

Byhallen er et tilbud til byens foreninger, organisasjoner og offentlige etater som ønsker å avholde offentlige møte i byen. Det legges vekt på at arrangementet i Byhallen skal fremme debatt i det offentlige rom og stimulere til åpenhet og demokrati.

Hittil i år er det ca. 75 søkere som har fått leie hallen, bl.a. Human-Etisk Forbund, Kristiansand KRF, 8. mars-komiteen, Med Israel for Fred, Vest-Agder Høyre – også: Tolleknivklubben.

Foreningen Forum Mot Islamisering, Agder avd. som nå har skiftet navn til Stopp Islamiseringen av Norge (som senere kalles SIAN) har tre ganger fått leie Byhallen, alle vellykkede debattmøter som har bidratt til mer kunnskap. Den 25. september i fjor var temaet ”Få grisen tilbake på sykehuset” der sykehusdirektør Jan Roger Olsen innledet til debatt. 27. september 2006 var det en fullsatt bystyrehall som hørte foredraget ”Mine anklager mot islam”. Det ble også holdt et debattmøte der temaet var: ”Bør Kirken ønske islam velkommen?”

I august i år søkte så SIANs Agder-avd. igjen om å få avholde et debatt og opplysningsmøte om islam i Byhallen. Tatt i betraktning at foreningen tre ganger tidligere under den forrige ordfører hadde fått leie hallen, tok man det for gitt at en ordfører utgått fra Høyre ikke ville endre denne praksis. Likevel var det nettopp det som skjedde. Administrasjonen avslo søknaden fra SIAN, et avslag ordfører Sørensen applauderte. Overfor NRK Sørlandet begrunnet han avslaget med bl.a. – jeg siterer: ”Å ha et arrangement som til de grader går til angrep på en av de store religionene i vår by, og dermed vår bys innbyggere, ønsker vi ikke å bruke Byhallen til. Dette må skje andre steder utenfor kommunens bygninger.” Sitat slutt. Er det slik å forstå at ordfører Sørensen i motsetning til ordfører Skisland ikke tåler religionskritikk, eller er det slik å forstå at dersom ytringene hadde vært mer neddempet ville de kunne ha passert? Hvorfor vil Sørensen stenge Byhallens dør for de av byens borgere som måtte være interessert i å se den islamkritiske filmen til Geert Wilders – en film som er sett av 14 millioner mennesker! Hvordan står det til her i Bystyresalen når det gjelder å respekten andres rett til å ytre seg – også når en selv er uenig i synspunktene?

Stopp Islamiseringen av Norge har i sine formålsvedtekter følgende:

SIAN bygger på demokratiet, rettsstatens prinsipper og FNs menneskerettighetserklæring. Organisasjonen er uavhengig av politiske partier så vel som religioner og livssyn. SIANs eneste formål er å bekjempe islams ideologi og praksis. Formålet søkes oppnådd ved å spre informasjon om hva islam står for og hvilke konsekvenser islamiseringen av Norge vil få.

Formannen i Agder-avdelingen av SIAN, Arne Tumyr, som skulle holde foredraget om islam, er en av dem i Norge som kan mest om det politisk islam. Han ble senest etterspurt av Fædrelandsvennens redaktør under Protestfestivalen fordi debattinnlederne der gjorde tilhørerne søvnige.

Foreningen er nå kommet i den situasjon at ingen andre vil leie ut møtelokale – eierne av lokalene henviser til avslaget i Byhallen og til ordførerens begrunnelse. Derimot har kommunen via Parkeringsselskapet tillatt SIAN å holde stand i Markens under henvisning til ytringsfriheten. Kristiansand kommune tillater altså at ytringsfrihet kan finne sted på gaten.

Hr. Ordfører, etter min mening har kommunen kommet i en uverdig situasjon ikke bare i forhold til ytringsfriheten, men også med det som er hovedregelen for utleie av Byhallen – her skal det være en åpen og fri debatt som stimulerer til åpenhet og demokrati.

Vil ordføreren som Demokratene beklage i ytringsfrihetens navn – at SIAN fikk avslag på sin søknad om å leie Byhallen ved å omgjøre det negative vedtaket som tidligere er gitt foreningen?

Vidar Kleppe
Leder av Demokratene